Corporate 26/03/2020

Corona-crisis: verzekeringssector en AG ondersteunen particulieren en bedrijven

Vandaag maakt de verzekeringssector, verenigd in Assuralia, een aantal algemene maatregelen bekend die verzekeringsmaatschappijen nemen om particulieren en bedrijven die bijzonder getroffen worden door de gevolgen van de corona-crisis bij te staan om deze moeilijke periode door te komen.


Vanuit zijn maatschappelijke bekommernis, verwelkomt en steunt AG deze maatregelen (lees hier het persbericht van Assuralia)  en zal hij alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten. Een aantal van deze maatregelen werden trouwens reeds eerder door AG aan zijn klanten aangeboden. 
Bovenop deze sectorale maatregelen, blijft AG inspanningen leveren om soepele oplossingen te vinden voor specifieke behoeften aan zekerheid en bescherming, die bij bedrijven en werknemers ontstaan zijn omdat ze vrijwillig of gedwongen hun beroepsactiviteiten heroriënteren.

Steun aan horeca-bedrijven
 

Om de gedwongen sluiting van hun zaak op te vangen, hebben heel wat restaurants, snackbars e.d. hun activiteit geheroriënteerd naar het aan huis leveren van klaargemaakte maaltijden. In normale omstandigheden zouden deze zaken dit moeten melden aan hun verzekeraar, met een mogelijke aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden tot gevolg. Om deze bedrijven niet extra te belasten, heeft AG echter beslist dat zijn horeca-klanten met een verzekering Arbeidsongevallen en/of BA Ondernemingen deze tijdelijke extra activiteit niet moeten melden en er gratis voor verzekerd zijn zolang de corona-crisis aanhoudt.

Hiermee samenhangend zal AG ook tijdelijk de privé-voertuigen van uitbaters van een horeca-zaak of hun personeel dekken voor het beroepsmatig gebruik (de aan-huis-levering) van deze wagens. Deze dekking wordt automatisch en zonder aanpassing van de contractuele voorwaarden toegekend. 

Bovendien genieten alle restaurants die bij AG, aanvullend aan hun Top Handel-contract, de dekking Pack Modulis Restaurant hebben afgesloten, een forfaitaire tussenkomst van 2.000 EUR ter uitvoering van de dekking “Onmogelijkheid om het restaurant uit te baten”. Concreet betekent dit een totale extra tegemoetkoming aan de restaurantsector van meer dan 1 miljoen EUR. 

Werknemers die verplicht continu thuiswerken
 

Als gevolg van overheidsmaatregelen, zijn werkgevers verplicht om zo veel mogelijk werknemers thuis te laten werken. Net als andere verzekeraars beschouwt AG dit tijdelijke, maar langdurige telewerk als occasioneel telewerk. Bedrijven zijn dus niet verplicht om AG deze specifieke activiteit te melden en werknemers zijn automatisch en zonder extra voorwaarden verzekerd indien hen thuis een ongeval overkomt dat voldoet aan de voorwaarden om als arbeidsongeval te worden erkend.
 
Bovendien is het materieel dat de werknemer thuis gebruikt om te telewerken bij AG automatisch verzekerd in de woningverzekering van de werknemer.

Artsen die inspringen in bestrijding corona-crisis

Heel wat artsen bieden zich vrijwillig aan of worden opgeroepen om zorgcentra te ondersteunen in de behandeling van corona-patiënten. Deze artsen dienen zich geen zorgen te maken over hun eventuele aansprakelijkheid als arts in deze bijkomende activiteit. Artsen die bij AG een Verzekering BA Medische beroepen hebben afgesloten, zijn automatisch ook verzekerd voor deze bijkomende activiteit.
 

CEO Hans De Cuyper: 
" De rode draad doorheen al deze maatregelen is het maximaal ontlasten van bedrijven en particulieren van de gevolgen gelinkt aan deze ongeziene crisis. Onze klanten kunnen ook in deze moeilijke omstandigheden op ons rekenen. Onze medewerkers werken op dit ogenblik van thuis uit. Zij zorgen ervoor dat onze dienstverlening gegarandeerd blijft en staan klaar om de klanten die van deze maatregelen kunnen genieten bij te staan."Meer weten over de andere maatregelen en dekkingen van AG, naar aanleiding van de corona-crisis :

- Hulppersoneel gratis verzekerd
- Kosten voorafgaand aan hospitalisatie langer verzekerd
Dekkingen van groepsverzekeringen blijven behouden ondanks tijdelijke werkloosheid
     
Foto’s
  • resto closed-jpg