Minder diefstallen door de coronacrisis

Iedereen is er zich intussen van bewust dat 2020 een bijzonder jaar wordt in België en wereldwijd. We gaan door een ongeziene gezondheidscrisis die ons leven voor een lange tijd overhoopgooit, soms zelfs blijvend. Toch zijn er op bepaalde vlakken ook positieve effecten. Dat is onder andere het geval voor woningdiefstallen. We maken de balans op met Pascal Dandois. Hij is verantwoordelijk voor de inspecteurs bij AG. Deze experten analyseren inkomende diefstal-claims. 

Daling van bijna 20% de voorbije jaren

Het aantal diefstallen is de afgelopen jaren over het algemeen gedaald en de laatste statistieken van de federale politie wijzen op een gunstige evolutie: iets meer dan 47.000 diefstallen in 2019, een groot verschil met de 75.000 inbraken die in 2000 werden geregistreerd. 

2020 lijkt dezelfde richting uit te gaan en zal een uitzonderlijk jaar worden, zoals ook te verwachten valt: “We zagen een daling van het aantal diefstallen vanaf februari, en een totale ineenstorting in maart-april,” merkt Pascal Dandois op. Logisch want we zaten allemaal ‘in ons kot’, dus veel mogelijkheden waren er niet voor potentiële inbrekers. En bovendien zaten ook de dieven in lockdown. “In mei was er een lichte stijging, maar we bleven ver onder de ‘normale’ cijfers voor de maand mei,” voegt hij eraan toe. 
Zal deze trend aanhouden? “Dat is moeilijk te zeggen op dit moment, maar globaal genomen is het aantal diefstallen de laatste jaren met bijna 20% gedaald. De gemiddelde kost van een inbraak stijgt wel. Nu veel Belgen meer van thuis werken, mogen we verwachten dat de neerwaartse trend zich zal voortzetten,” legt Pascal Dandois uit. 

De coronacrisis is niet de enige verklaring

Volgens de expert zijn er verschillende verklaringen voor de dalende trend van de laatste jaren: “Meer en meer woningen hebben een alarmsysteem. De markt is goed gereguleerd, met betrouwbare systemen die goed ingeburgerd zijn, efficiënte bewakingscentrales en geavanceerde technologieën. Dit heeft duidelijk een positief effect op het aantal diefstallen. Een alarm schrikt inbrekers af en als ze toch ergens binnen geraken, is het lawaai zo oorverdovend dat ze al snel het hazenpad kiezen en dus minder stelen.” Wat het aantal diefstallen op straat en meer bepaald in de grote steden betreft, zien we ook een daling: “Sinds 4-5 jaar en meer specifiek sinds de aanslagen in Brussel, zorgt de toegenomen aanwezigheid van politie en militairen op straat voor een daling van dit soort diefstal,” besluit Pascal Dandois.

Van 19 tot 25 oktober vindt de nationale actieweek tegen woninginbraken plaats, een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken. Meer informatie is terug te vinden op www.1dagniet.be. Lees ook de tips voor inbraakpreventie op de website van AG