Csr 23/02/2018

Nieuw verzekeringsfonds belegt in bedrijven die actief diversiteitsbeleid voeren

Bedrijven die actief streven naar een divers personeelsbestand en inzetten op gelijke kansen voor iedereen, zijn winstgevender en duurzamer. Op basis van deze vaststelling lanceert AG Insurance een uniek verzekeringsfonds met als onderliggende activa aandelen van Europese bedrijven die uitstekend scoren op vlak van diversiteit en non-discriminatie. BNP Paribas Fortis commercialiseert het fonds onder de naam Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028. 


Steeds meer bedrijven streven ernaar dat de samenstelling van hun personeel zo nauw mogelijk aansluit bij de maatschappelijke evoluties. Ze voeren een actief beleid waarbij alle maatschappelijke geledingen, naar geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, ras, geloof … vertegenwoordigd zijn en gelijke kansen krijgen binnen het bedrijf.


Diversiteit en winstgevendheid

Uit verschillende studies blijkt dat deze aanpak leidt tot betere en duurzamere bedrijfsresultaten en een hogere meerwaarde creëert voor alle stakeholders. Zo toont een studie van Mc Kinseyaan dat 

  • bedrijven die goed scoren op het vlak van man-vrouw gelijkheid in het topmanagement en de Raad van bestuur 15% meer kans hebben om financiële returns te behalen die hoger liggen dan de sectormediaan.
  • bedrijven die goed scoren op het vlak van raciale diversiteit in het topmanagement en de Raad van bestuur zelfs 35% meer kans hebben om bovengemiddelde financiële returns te behalen.

Een studie van Credit Suisse2, waarop AG Insurance zich eerder al inspireerde om Smart Invest Bon Women Leadership 2027 te lanceren, concludeert dat “genderdiversiteit in managementfuncties een bron is van hogere bedrijfswinstgevendheid en extra return”.

An De Troyer, productmanager bij AG Insurance : "Hoewel de studies benadrukken dat er geen direct oorzakelijk verband is tussen meer diversiteit en hogere returns, tonen ze wel aan dat bedrijven die een actief diversiteitsbeleid voeren succesvoller zijn."

Deze conclusie hoeft om meer dan één reden niet te verbazen. Mc Kinsey wijst erop dat een open personeelsbeleid ervoor zorgt dat de visvijver waaruit de onderneming kan putten in haar zoektocht naar talent, aanzienlijk groter wordt. Diversiteit leidt volgens dezelfde bron ook tot grotere personeelstevredenheid en klantgerichtheid omdat zowel in het management als bij de medewerkers ook minderheidsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ten slotte leidt diversiteit ook tot een beter beslissingsproces omdat er een grotere verscheidenheid is in de manier waarop problemen worden aangepakt.


Analyse van diversiteitsprogramma’s

Net als Smart Invest Bon Women Leadership 2027, is ook de return van Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028 gekoppeld aan de prestaties van een specifieke index, in dit geval de iSTOXX Europe Diversity Impact Select 30-index EUR (Price). De index bestaat uit 30 aandelen van Europese bedrijven die diversiteit en niet-discriminatie op de werkvloer hoog in het vaandel voeren. 

De selectie van deze 30 aandelen gebeurt op basis van de analyses van Sustainalytics, een niet-financieel ratingbureau dat continu de prestaties van 4000 ondernemingen over de hele wereld opvolgt en waardeert op basis van de ESG-criteria (waarbij ESG staat voor ecologie, samenleving en goed bestuur).

An De Troyer: "Bijzonder aan de aanpak van Sustainalytics is dat hun analyses veel verder gaan dan de cijfers. Ze analyseren uitvoerig de acties en programma’s die de bedrijven zelf opstellen om de personeelsdiversiteit te bevorderen en discriminatie tegen te gaan."

De selectie van de 30 aandelen in de index gebeurt in een aantal stappen en wordt om de drie maanden herhaald. Ze houdt ook rekening met de volatiliteit en het dividendrendement van de aandelen.

Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028 is een gestructureerd product met een looptijd van 10 jaar. Het fonds heeft tot doel op de einddatum minimum 100% van het netto geïnvesteerd bedrag per aangehouden eenheid uit te keren en de belegger participeert voor 75% in de positieve evolutie tussen zijn startwaarde en het gemiddelde van de observatiewaarde van de index op vooraf bepaalde data. Deze Tak23-verzekering wordt verdeeld via de kantoren van BNP Paribas Fortis.

Guy Janssens, Head of Sustainable and Responsible Investments bij BNP Paribas Fortis: "Een groot aantal studies toont aan dat maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI in het jargon) niet betekent dat je inboet aan rendement, en dat maakt de SRI-fondsen nog aantrekkelijker: investeer je in bedrijven die bijzonder met de SRI-principes begaan zijn, dan blijken die prima gewapend te zijn om de maatschappelijke evoluties en uitdagingen te doorstaan. Vandaag behoort SRI tot ons standaardaanbod en hebben we in onze SRI-mandaten verschillende fondsen opgenomen waarbij diversiteit en gender equality belangrijk zijn. Wij zijn op dat vlak dé referentie op de Belgische markt. En we zijn van plan dat ook te blijven."

An De Troyer: "Door in Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028 te focussen op bedrijven die een actief diversiteits- en gelijkekansenbeleid voeren én financieel sterke en stabiele prestaties neerzetten, bieden we onze klanten niet alleen een maatschappelijk relevante belegging, maar ook een belegging met een interessant rendementspotentieel."


1 Diversity Matters, McKinsey & Company, 2015
2 Credit Suisse Research Institute - The CS Gender 3000: The Reward for Change – 2016


Wettelijke informatie aan de consument
Bovenstaande informatie is van toepassing op het fonds “Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028, dat verbonden is met de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio van AG Insurance.
Het essentieel informatiedocument, beheersreglement en algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de websites www.aginsurance.be en www.bnpparibasfortis.be/opvolgingsip
Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw BNP Paribas Fortis kantoor.

Alle klachten m.b.t. deze producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

     
Foto’s
  • genderdiversityatwork-jpg

  • graphique-jpg