Innovatie 14/06/2017

AG Insurance lanceert belegging op basis van genderdiversiteit in topmanagement


Bedrijven met een relatief hoger aandeel aan vrouwen in topfuncties presteren sterker, zijn stabieler en ze creëren meer waarde voor de aandeelhouders. Als eerste instelling in België lanceert AG Insurance op basis van deze vaststelling een verzekeringsfonds met als onderliggende activa aandelen van internationale bedrijven die uitstekend scoren op vlak van genderdiversiteit in het topmanagement.Het glazen plafond, de genderloonkloof, equal pay day … ondanks alle goede intenties blijven vrouwen ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Wereldwijd vormen ze de helft van het arbeidspotentieel, maar slechts 40% van de “werkende” bevolking en ze produceren slechts 37% van het globale BBP. De ongelijkheid is nog frappanter in topfuncties: in de raden van bestuur van grote bedrijven vertegenwoordigen vrouwen gemiddeld slechts 14,7% van alle bestuursleden.
Vooral geografische en culturele factoren liggen aan de basis van deze ongelijkheid. De Europese landen scoren op dit vlak het best. Zo scoren vrouwen in België, met een vertegenwoordiging van 27,9% in Belgische raden van bestuur, internationaal bij de top.
Impact op beurskoers


Een studie van Credit Suisse (Credit Suisse Research Institute - The CS Gender 3000: The Reward for Change – 2016) bevestigt de stelling dat meer vrouwen in topfuncties leidt tot beter presterende bedrijven:


• Het aandeel van bedrijven met minstens 1 vrouw in de raad van bestuur scoort historisch gezien gemiddeld 3,5% per jaar beter dan dat van bedrijven zonder vrouwen in de raad. (grafiek 1 - zie hiernaast)


• Bedrijven met een sterkere vertegenwoordiging in het senior management behalen een hoger rendement op eigen vermogen en een lagere schuldgraad. (grafiek 2)


• Hoe meer vrouwen in topfuncties, hoe beter het aandeel scoort en hoe hoger het extra rendement voor de aandeelhouders. (grafiek 3)


Credit Suisse besluit dan ook dat “genderdiversiteit in managementfuncties een bron is van hogere bedrijfswinstgevendheid en extra return”.
Meer creativiteit, betere besluitvorming


An De Troyer, productmanager bij AG Insurance
“Door het aanwerven van vrouwen, vergroot een bedrijf de vijver waarin het naar de beste kandidaten voor de job vist. Vrouwen hebben ook specifieke leiderschapskwaliteiten waar mannen minder aandacht voor hebben. Vrouwen vertegenwoordigen ook een belangrijk klantensegment en hebben meer voeling met bepaalde sectoren. Ze zijn ook meer risico-avers. Ten slotte stimuleert genderdiversiteit, volgens academisch onderzoek, de creativiteit in het bedrijf en leidt het tot een evenwichtigere, betere besluitvorming.”
Women Leadership Index


Indien genderdiverse bedrijven beter presteren, is de stap naar een beleggingsfonds gekoppeld aan dit type bedrijven een logisch gevolg. Net dat is wat AG Insurance met de lancering van Smart Invest Bon Women Leadership nu als eerste in België doet. Dit Tak23-verzekeringsfonds is gekoppeld aan de eind vorig jaar gelanceerde Istoxx Global Women Leadership Select 30 Price Index. Een indexkorf die 30 aandelen bevat van grote internationale bedrijven die goed scoren op genderdiversiteit, met lage volatiliteit en hoge dividenden. De samenstelling van de korf wordt elke drie maanden herbekeken.


Smart Invest Bon Women Leadership is een gestructureerd product met een looptijd van 10 jaar. Het fonds heeft tot doel op de einddatum minimum 100% van het netto geïnvesteerd bedrag per aangehouden eenheid uit te keren en de belegger participeert voor 75% in de positieve evolutie tussen zijn startwaarde en het gemiddelde van de observatiewaarde van de index op vooraf bepaalde data. Deze Tak23-verzekering wordt verdeeld via de kantoren van BNP Paribas Fortis.Benny De Wyngaert, Bestuurder – Directeur
“De voorbije jaren hebben we in ons productbeleid veel aandacht geschonken aan duurzame en maatschappelijke verantwoorde beleggingen. Maar ook diversiteit in al zijn facetten is een fundamentele maatschappelijke trend, waaraan we met deze versie van Smart Invest Bon beantwoorden. Door te focussen op bedrijven die door hun genderdiversiteit financieel sterke en stabiele prestaties neerzetten, bieden we onze klanten bovendien een interessant rendementspotentieel.”

Wettelijke informatie aan de consument


Bovenstaande informatie is van toepassing op het fonds “Smart Invest Bon Women Leadership 2027", dat verbonden is met de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio van AG Insurance.
Financiële infofiche Levensverzekering, beheersreglement en algemene voorwaarden kunnen kosteloos geraadpleegd worden op de website www.aginsurance.be.


Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw BNP Paribas Fortis kantoor.
Alle klachten m.b.t. deze producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.


AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
     
Foto’s