Csr 06/11/2019

Nieuw duurzaamheidslabel voor 11 beleggingsfondsen van AG

Zopas kende Febelfin, de beroepsvereniging van de financiële sector, een eerste reeks duurzaamheidslabels voor financiële producten toe. AG ontving het "Towards sustainability" label voor 11 beleggingsverzekeringen “Tak 23”. Deze toekenning is een bevestiging van de sterke aandacht die AG besteedt aan het duurzame en ethische karakter zowel van de genomineerde producten, als van zijn hele beleggingsportefeuille en -strategie. 
 
De voorbije jaren zijn spaarders en beleggers er steeds meer belang aan gaan hechten dat de financiële instelling (bank, verzekeraar, beleggingsfonds ...) waaraan ze hun geld toevertrouwen, dit ook op een duurzame manier investeert en beheert, met aandacht voor de impact van zijn beleggingskeuzes op het milieu, de maatschappij en de regels van goed bestuur.
 
Banken en verzekeraars hebben de voorbije jaren dan ook steeds meer financiële producten op de markt gebracht die ze als duurzaam bestempelden. Het ontbrak de sector echter aan een consensus over welke beleggingen al dan niet als duurzaam konden beschouwd worden en welke criteria daarbij gehanteerd moesten worden. De bewuste consument, op zoek naar transparantie en duidelijkheid, bleef dan ook vaak met een aantal vragen en onzekerheden achter. 
 
Om die onduidelijkheid weg te werken, heeft Febelfin eerder dit jaar een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten uitgewerkt. De kwaliteitsnorm omvat een aantal vereisten waaraan duurzame financiële producten minimaal moeten voldoen, zowel in het beleggingsproces als in de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Financiële producten die – nadat  een onafhankelijke externe instelling het door de instelling ingediende dossier heeft geanalyseerd - aan de norm beantwoorden, kunnen dan het Towards sustainability duurzaamheidslabel behalen.  
 

Eerste ronde

Zopas heeft Febelfin een eerste ronde van aanvragen door de financiële instellingen verwerkt en de eerste labels uitgereikt. In deze eerste ronde heeft AG Insurance 11 aanvragen ingediend voor een aantal van zijn duurzame beleggingsverzekeringen Tak 23. Alle voorgestelde beleggingsverzekeringen beantwoorden aan de Febelfin-norm en worden dan ook bekroond met het Towards sustainability duurzaamheidslabel.
 

Een duurzame en verantwoorde beleggingsportefeuille van 70 miljard euro


Benny De Wyngaert, Directeur Life Retail
"Het toekennen van het Towards sustainability label aan 11 van onze beleggingsverzekeringen is een bekroning voor de lange traditie van AG inzake duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. Klanten die kiezen voor deze producten kunnen erop vertrouwen dat de onderliggende activa beantwoorden aan alle vooropgestelde criteria inzake impact op milieu en samenleving en regels van goed bestuur."
 
Wim Vermeir, Chief Investment Officer
"We hebben het initiatief van Febelfin altijd ondersteund. De sector heeft er alle belang bij dat de klant op een eenduidige en transparante manier inzicht krijgt in de duurzaamheid van zijn belegging. Zelf is AG de voorbije jaren ook verder gegaan in het toepassen van maatschappelijk verantwoorde principes in zijn beleggingsbeslissingen. Denk maar aan het onderschrijven van de principes van verantwoordelijk investeren van de Verenigde Naties (UN PRI) en het bannen van beleggingen in steenkool, wapens en tabak. Maatschappelijk verantwoord investeren bij AG is dan ook niet beperkt tot onze bekroonde duurzame fondsen, het maakt deel uit van een aanpak die we toepassen over onze hele beleggingsportefeuille van meer dan 70 miljard EUR."
  
     
Foto’s
  • newsroom470x300-jpg