Csr 10/12/2018

AG Insurance: geen beleggingen in tabak, wapens en steenkool

Als grootste institutionele belegger in België beheert AG Insurance een beleggingsportefeuille van bijna 70 miljard euro. Naast een groot aandeel in overheidsobligaties (60%), omvat die portefeuille o.a. ook bedrijfsobligaties, aandelen, vastgoed en infrastructuurwerken.

Onze beleggingen zijn voor onze klanten de garantie dat we te allen tijde onze verplichtingen tegenover hen kunnen waarmaken”, stelt Wim Vermeir, Chief Investment Officer. “Vaak zijn dat verplichtingen op zeer lange termijn. Daarom voeren we ook een voorzichtig beleggingsbeleid, toekomstgericht en met een visie op lange termijn. Het zit dan ook in ons DNA om in onze beleggingen rekening te houden met maatschappelijke evoluties en ethische en duurzame principes.

De beleggingsportefeuille van AG Insurance bevat dan ook al jaren geen beleggingen meer in de productie van controversiële wapens.
 

Wim Vermeir, CIO
Het thema ‘verantwoordelijk beleggen’ krijgt de voorbije jaren terecht veel aandacht. Omdat we als toonaangevend verzekeraar onze verantwoordelijkheid nemen, achten we het belangrijk ons beleggingsbeleid duidelijk te positioneren: AG Insurance zal op geen enkele manier nog investeren in tabak, steenkool of wapens. De enkele beleggingen in aandelen van steenkoolmijnen en -centrales worden nog dit jaar van de hand gedaan, bestaande posities in bedrijfsobligaties van steenkool- en tabaksbedrijven worden bij afloop niet meer vernieuwd.


Bovendien worden alle andere beleggingen binnen onze investerings- en compliance-afdelingen individueel geanalyseerd op ecologische en maatschappelijke criteria en op de regels van goed bestuur (de zogenaamde ESG-criteria).
 

Toetreding tot “Principes Verantwoordelijk Investeren” 

In diezelfde geest zal AG Insurance eerstdaags de UN Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. De door de Verenigde Naties ondersteunde en onafhankelijke organisatie PRI is de grootste bepleiter van verantwoordelijk investeren wereldwijd. Ze baseert zich daarvoor op de reeds vermelde ESG-criteria.  De ondertekenaars verbinden zich tot het nakomen van 6 basisprincipes inzake Verantwoordelijk Investeren. De bedrijven die toetreden worden onderworpen aan een grondige analyse van hun investeringsbeleid en verbinden zich tot een periodieke rapportering over hun beleid en vooruitgang in het toepassen van de PRI-principes.
 
Wim Vermeir: “Door het ondertekenen van UN PRI engageren we ons om zeer transparant te zijn in onze ‘verantwoordelijke’ investeringsprocessen, te rapporteren over onze vooruitgang in dit domein en ons engagement voor een duurzame groei en verantwoordelijk beleggen te bevestigen en te communiceren.

Don Gerritsen, Head of Benelux PRI: “We zijn zeer blij met het engagement dat AG Insurance neemt tegenover de Principes van Verantwoord Investeren. Het is een bewijs van toewijding aan en betrokkenheid bij de ESG-criteria, een actief beleid, rapportering en samenwerking inzake verantwoordelijk investeren. We verwelkomen AG Insurance bij de nu al meer dan 2.000 PRI-ondertekenaars wereldwijd.”  
     
Foto’s
  • ag jq banner-jpg

  • JacqmainExterior-jpg