Innovatie 02/09/2020

AG verzekert eerste voertuig in België dat autonoom rijdt in een reële verkeerssituatie

De technologie van autonome of zelfrijdende wagens wordt steeds performanter. Ook in België lopen al enkele jaren een aantal testprojecten in een verkeersvrije omgeving. Met het in dienst nemen van Olli 2.0, heeft het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares in Gent de Belgische primeur van de eerste zelfrijdende shuttlebus die in een reële verkeerssituatie wordt ingezet. AG verzekert het aansprakelijkheidsrisico van deze shuttle en grijpt deze gelegenheid aan om kennis en ervaring op te doen rond autonome voertuigen. “Een technologische evolutie die binnen enkele jaren niet alleen onze mobiliteit fundamenteel zal veranderen, maar ook de manier waarop verzekeraars omgaan met de eraan verbonden risico’s”, stelt Managing Director Edwin Klaps. 

Op 3 september 2020 werd Olli 2.0 officieel in gebruik gesteld bij het AZ Maria-Middelares in Gent. Olli is een volledig zelfstandig rijdende elektrische shuttle die tot 8 passagiers kan vervoeren. In Gent zal hij worden ingezet om bezoekers van het ziekenhuis te vervoeren over een traject van een 600 meter tussen de nabijgelegen tramhalte en de ingang van het ziekenhuis. Het gaat om een verkeersluw traject, dat echter ook openstaat voor andere weggebruikers. Via zijn met artificiële intelligentie uitgeruste sensoren is Olli 2.0 in staat om deze weggebruikers en andere obstakels te detecteren en zijn traject en snelheid autonoom aan te passen. Toch zal in een eerste fase op elke rit van Olli een begeleider aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden en de passagiers gerust te stellen.
 

About Olli
Olli 2.0 is een ontwikkeling van de Amerikaanse producent Local Motors, gespecialiseerd in innoverende technologie voor nieuwe mobiliteit. Opvallend is dat 80% van de componenten van Olli geproduceerd wordt door een 3D-printer. Zijn voorganger Olli 1.0 is al operationeel in een aantal Amerikaanse steden, Australië en Saudi-Arabië, maar de versie Olli 2.0 die in Gent in dienst treedt, is een wereldwijde primeur.
 

Risico’s correct inschatten

AG verzekert de aansprakelijkheid van het AZ Maria Middelares voor materiële en/of lichamelijke schade aan derden als gevolg van een ongeval met Olli.
 

Edwin Klaps, Managing Director:
"Voor AG is dit een unieke opportuniteit om de risico’s verbonden aan deze fundamentele trend naar autonoom rijden beter te leren kennen, in te schatten en te beoordelen. De voorbije jaren hebben we al uitvoerig kennis gemaakt met technologieën die de bestuurder ondersteunen om veiliger en met minder risico op ongevallen te rijden. Denk maar aan Adaptive Cruise Controle, noodremsystemen, dodehoeksignalisatie…. AG was trouwens de eerste Belgische verzekeraar om via premiekortingen de installatie ervan aan te moedigen. Al deze technologieën zijn echter maar de voorbode van een evolutie naar echt zelfstandig rijdende voertuigen die steeds dichterbij komt.”


Verzekeraars baseren zich in hun prijszetting en risico-aanvaarding op statistieken en cijfers uit het verleden om de toekomstige risico’s te kunnen inschatten. De uitdaging met innoverende technologie als autonome wagens is dat er nauwelijks of geen referentiepunten uit het verleden zijn. Net daarom is het voor AG belangrijk aan projecten als deze te kunnen deelnemen om zo in een gecontroleerde omgeving inzicht te krijgen in de risico’s.
 

Edwin Klaps: “AG wil zijn rol in de mobiliteit van de toekomst blijven spelen en verder versterken. Een project als Olli, kleinschalig maar toch in een reële omgeving, biedt ons een unieke kans om met het fenomeen van autonome voertuigen kennis te maken en de risico’s te leren inschatten. We zullen het project dan ook van dichtbij opvolgen, regelmatig evalueren en samen met de klant bekijken hoe en waar we het kunnen bijsturen om eventuele risico’s in te perken.”


Koffiedik kijken

Hoe ziet AG de verzekering van zelfrijdende wagens evolueren? Die zal zich vooral afspelen op het vlak van de aansprakelijkheidsverzekering, veel minder op de verzekering van eigen schade (Omnium). Op dit ogenblik is de verplichte aansprakelijkheidsverzekering BA Auto gekoppeld aan het verzekerde voertuig en de bestuurder ervan.
 

Edwin Klaps: “Mogelijk zullen we in de toekomst een evolutie zien waarbij dit principe verschuift naar een collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de technologieleverancier, maar voorlopig is dat nog koffiedik kijken. Evengoed evolueren we naar een stelsel dat hoofdzakelijk gebaseerd blijft op de bestaande aansprakelijkheidsregels en individuele verzekeringen per voertuig.
 

Sowieso zal een aanpassing van de wetgeving zich opdringen. De Belgische en Europese wetgeving bepaalt nu immers dat in elk voertuig een bestuurder moet aanwezig zijn die op elk ogenblik kan ingrijpen en bijgevolg dat de finale aansprakelijkheid bij die bestuurder ligt.

Edwin Klaps: “Of en hoe snel die wetgeving snel zal evolueren, zal mede afhangen van de snelheid waarmee de technologie evolueert. Olli is het beste bewijs dat het op dit vlak zeer snel kan gaan. Bovendien zien we in landen als de VS meer en meer projecten waarbij op bepaalde trajecten van grote wegen reeds autonoom of quasi-autonoom kan gereden worden. Toch verwacht ik de eerste 5 jaar in België geen fundamentele verschuivingen in de huidige verzekeringsprincipes.” 


Een van de kernvragen wordt ongetwijfeld hoe men een 100% autonoom voertuig gaat definiëren, met andere woorden vanaf wanneer men een voertuig zal beschouwen als autonoom.
 
Edwin Klaps:In ieder geval, zolang we in een gemengd vervoerssysteem zitten waarbij zowel autonoom rijdende als door mensen aangedreven voertuigen aan het verkeer deelnemen, zal een verzekering per voertuig altijd logischer zijn en meer zekerheid bieden voor eventuele slachtoffers.

Minder ongevallen?

Even cruciaal is de vraag of het grote publiek het nodige vertrouwen in de nieuwe technologie zal stellen. Uit de grote mobiliteitsenquête die AG in 2019 uitvoerde, blijkt alvast dat dat vertrouwen bij de Belgen niet zo groot is. Slechts 25% van de respondenten is ervan overtuigd dat zelfrijdende wagens het aantal verkeersongevallen drastisch zullen doen dalen. Veel verzekeraars gaan er wel van uit dat de frequentie van ongevallen zal dalen, maar achten het lang niet zeker dat ook de totale schadelast zal dalen. Wel minder, maar ook zwaardere ongevallen, is vaak de inschatting. Met andere woorden, de technologie zal eerst nog zijn deugdelijkheid en hogere veiligheid moeten aantonen. De komende jaren worden hierin cruciaal.
 
 
     
Foto’s
  • Ollisquare-jpg

  • Ollibanner-jpg