Corporate 09/04/2020

Winstdeling aan klanten wordt onverminderd uitgevoerd


De winstdeling voor 2019 aan de klanten Leven van AG Insurance zal onverminderd worden uitgevoerd. De uitkering van dividenden aan de aandeelhouders voor 2019 wordt wel aangepast aan de recente aanbevelingen van de Nationale Bank van België.


AG Insurance bevestigt dat zijn beleid van winstdeling in levensverzekeringen niet wordt beïnvloed door de huidige turbulenties op de financiële markten en onverminderd zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten die in januari 2020 aan de klanten werden gecommuniceerd. Hij bevestigt eveneens zijn intentie om, in lijn met zijn huidig dividendenbeleid, voor 2019 een totaal bruto dividend van 569 miljoen EUR uit te keren aan zijn aandeelhouders Ageas en BNP Paribas Fortis.

Rekening houdende met de recente aanbevelingen van de Europese toezichthouder EIOPA en de Nationale Bank van België om, in de context van de COVID19-pandemie, uitkeringen van dividenden tot minstens 1 oktober 2020 uit te stellen, zal AG Insurance wel de uitbetaling van de dividenden voor 2019 aanpassen.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vrijdag 24 april 2020 zal AG Insurance voorstellen om geen dividend uit te keren. Hij zal wel een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 en daar de uitkering van een tussentijds dividend ter goedkeuring voorleggen. 

De voorbije weken hebben interne evaluaties bevestigd dat de solvabiliteit van AG Insurance sterk blijft. Ondanks een beperkte impact van turbulenties op de financiële markten, blijven de solvabiliteitsratio’s op 31 maart 2020 globaal bekeken op dezelfde niveaus als voor de crisis.

 

CEO Hans De Cuyper: 
“In onzekere tijden zoals nu, zijn continuïteit, stabiliteit en een onverminderd sterke financiële positie, meer dan ooit primordiaal voor een verzekeraar. Met onze sterke solvabiliteit en consistente aantrekkelijke winstdelingen en met aandeelhouders die al meer dan een decennium onze strategie ondersteunen en versterken, bevestigen we dat we in alle omstandigheden het vertrouwen van onze klanten kunnen waarmaken.” 

     
Foto’s
  • visualdividend ok-jpg