Corporate 15/03/2021

Wijziging in directiecomité AG : een centrale,  strategische plaats voor mensen en duurzaamheid

Op 1 april wijzigt AG de structuur van zijn directiecomité. Huidig HR Director Jan Heyvaert krijgt een aantal extra verantwoordelijkheden en treedt als Chief Human Resources & Sustainability Officer (CHRSO) toe tot het directiecomité. Daarmee onderstreept AG het strategische belang van HR en duurzaamheid voor het bedrijf. Met Nathalie Erdmanis stelt AG daarnaast voor het eerst een Director Sustainability aan.


Met de nieuwe directiestructuur zet AG zijn ambities in de verf. 

CEO Heidi Delobelle:
“We staan dan ook voor belangrijke uitdagingen. In een snel veranderende wereld moeten we de vinger aan de pols houden en een antwoord blijven bieden op de wijzigende behoeften van onze klanten en partners. Als organisatie moeten we daarom wendbaar, flexibel en innovatief zijn. Maar ook onze medewerkers hebben nieuwe verwachtingen. We gaan naar een nieuw evenwicht, waarin zij vaker dan vroeger van thuis uit zullen werken en hun tijd op kantoor bewuster zullen beleven. Dat vraagt om een andere visie op samenwerken, leren en communiceren. Een visie die we moeten doortrekken in onze werkorganisatie, en onze fysieke en digitale werkomgeving. HR en duurzaamheid zijn meer dan ooit van strategisch belang.”

 

De medewerkers radicaal centraal

Toekomstig Chief Human Resources & Sustainability Officer Jan Heyvaert wordt, naast HR, ook bevoegd voor Sustainability, Facility, Organisational Transformation en Strategic Marketing & Customer Insights & Analytics. 

Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer:
“Dit is een coherent pakket aan bevoegdheden dat ons de slagkracht moet geven om onze ambities waar te maken.  We plaatsen onze medewerkers radicaal centraal in onze organisatie. We willen voor hen letterlijk en figuurlijk de ideale omgeving bouwen om samen te werken, te groeien, te leren en onze engagementen na te komen tegenover onze klanten, partners en de maatschappij als geheel. Ik heb het dan over onze werkorganisatie, onze bedrijfscultuur, onze kantoren… kortom: belangrijke bouwstenen voor de employee experience. We moeten verdere stappen zetten om ons bedrijf voor te bereiden op de toekomst en aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent. We hebben nu alles in handen om als verzekeraar en als werkgever een sterk verhaal te schrijven en dat ook uit te dragen, intern en extern”.

 

Focus op duurzaamheid

Opmerkelijk: AG benoemt ook voor het eerst een Director Sustainability. Nathalie Erdmanis, huidig Director Strategic Marketing & Customer Insights & Analytics, neemt deze functie op naast haar andere huidige taken.

CEO Heidi Delobelle:
“Duurzaamheid zit ingebakken in het DNA van ons bedrijf. Het thema wordt ook steeds belangrijker voor onze huidige en toekomstige medewerkers, onze partners en klanten. We willen ons engagement op dat vlak dan ook zichtbaarder maken. Slechts weinig mensen weten bijvoorbeeld dat wij sinds 2019 als eerste Belgische verzekeraar CO2-neutraal zijn.”

 

Nathalie Erdmanis, Director Sustainability, Strategic Marketing & Customer Insights & Analytics :
“De afgelopen jaren hebben we als bedrijf en als werkgever al grote inspanningen geleverd om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Geen enkele andere verzekeraar biedt zoveel beleggingsfondsen en spaarverzekeringen aan met een duurzaamheidslabel. We zijn ook de grootste institutionele belegger in België. In al onze investeringsprojecten waken we er minutieus over dat ze voldoen aan onze criteria op het vlak van milieu, maatschappelijke impact en goed bestuur. We investeren ook enorm in infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie, scholen en sociale woningen… Daarnaast nemen we energiebesparende maatregelen en gebeurt zowat driekwart van het woon-werkverkeer van onze medewerkers met het openbaar vervoer of zachte mobiliteit. Maar we kunnen zeker nog verdere stappen zetten. Duurzaamheid moet gedragen worden op alle niveaus van onze organisatie, deel uitmaken van al onze activiteiten en een engagement worden van alle afdelingen en al onze medewerkers. De ambitie is er, de overtuiging ook.” 

 

In voege op 1 april 2021

Op 1 april neemt Jan Heyvaert, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, zijn mandaat op als Chief Human Resources & Sustainability Officer. Hij treedt dan ook toe tot het directiecomité van AG.
Vanaf dan bestaat het directiecomité van AG uit:

 • - Heidi Delobelle, Chief Executive Officer
 • - Benny De Wyngaert, Managing Director Bank Channel & Life Insurance Development
 • - Edwin Klaps, Managing Director Broker Channel & Non-Life Insurance Development
 • - Benoit Halbart, Managing Director AG Employee Benefits / Health Care
 • - Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer
 • - Nathalie Vanderbecken, Chief Risk Officer
 • - Wim Guilliams, Chief Financial Officer
 • - Wim Vermeir, Chief Investment Officer
 • - Philippe Van Belle, Chief Information & Technology Officer

Ook Nathalie Erdmanis neemt vanaf 1 april 2021 haar nieuwe functie als Director Sustainability op.

 

 
     
Documenten
Foto’s
 • Nathalie Erdmanis – edit2-jpg

 • Jan – Top employer 03582-jpg