Innovatie 16/11/2020

Welzijn op het werk: AG Health Partner lanceert uniek platform voor beleid op maat

De Covid19 gezondheidscrisis toont pijnlijk scherp aan dat een beleid rond welzijn op het werk voor elk bedrijf, klein of groot, een fundamentele pijler is geworden van een doeltreffend HR-beleid. Een aanpak op maat van het bedrijf én van de individuele werknemer, en een globale benadering gericht op zowel fysiek als mentaal en sociaal welzijn zijn daarbij essentiële succesfactoren. Via het nieuwe digitale platform van AG Health Partner kan een bedrijf – binnen een zelfbepaald kader - een ruim en modulair aanbod van initiatieven en activiteiten aanbieden waarbij elke werknemer zelf een gepersonaliseerd actieplan kan opstellen, aangepast aan zijn of haar individuele behoeften. 
 
De voorbije jaren is duidelijk geworden dat fysieke en mentale gezondheid en sociaal welbevinden een hoofdrol spelen in de prestatie en motivatie van werknemers. De sterke stijging van het langdurig absenteïsme, vaak een gevolg van burnouts en stressgebonden ziektes, en het besef dat medewerkers die zich goed in hun vel voelen ook beter presteren op het werk, heeft het inzicht gecreëerd dat een globaal beleid inzake welzijn op het werk geen luxe meer is, maar pure noodzaak.
 
Onnodig te zeggen dat de huidige gezondheidscrisis dat belang nog heeft versterkt.  De explosie van thuiswerk heeft de sociale contacten en de spontane interacties met collega’s en leidinggevenden sterk gereduceerd, wat een zware impact kan hebben op het sociale en mentale welzijn van de werknemers. Heel wat thuiswerkers werken ook in ergonomisch minder goede omstandigheden, waarbij ook het langdurig zitten en schermkijken nadelig kan zijn voor hun fysiek welzijn. 
 

1 op 4 vreest uit te vallen door stress

 
Een recente enquête van onderzoeksbureau Ipsos1  bevestigt dat 1 op de 6 werknemers zich niet goed voelt op zijn werk. Vooral werknemers met een geringe autonomie in hun werk kampen hiermee. 1 op 4 (24%) acht de kans zelfs reëel dat hij of zij binnen de 3 jaar langdurig zal uitvallen als gevolg van stress. Daarbij wijzen 3 op 4 werknemers uitdrukkelijk de werkgever met de vinger als oorzaak van de stressklachten. 
 
Hoe kan een beleid van welzijn op het werk deze onrustwekkende cijfers doen dalen? Eerst en vooral is het belangrijk een inzicht te verwerven in de factoren die de jobtevredenheid beïnvloeden. Uit een onderzoek dat AG Health Partner heeft uitgevoerd met The Vigor Unit2 , een spin-off van de Universiteit van Gent, blijkt dat die factoren kunnen worden ondergebracht in 4 categorieën:
het evenwicht tussen werk en privéleven;
de ondersteuning door collega’s en leidinggevenden; 
individuele persoonlijkheidskenmerken
en kenmerken van de organisatie, waaronder jobgerelateerde energiebronnen en stressoren. 
 
Ellen De Vleeschouwer, General manager AG Health Partner
"Elk van deze factoren heeft een impact op de perceptie van welzijn op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk dat een welzijnsbeleid op een professionele manier wordt uitgebouwd, op maat van de individuele werknemer en met aandacht voor zowel fysiek, mentaal als sociaal welzijn."  
 
Een succesvol welzijnsbeleid bestaat uit verschillende stappen”, stelt Ellen. “Eerst en vooral is het belangrijk dat medewerkers zich bewust worden van de nood en het belang van een gezonde levensstijl.  Daarna volgt best een individuele screening die een inzicht geeft in de specifieke behoeften van de werknemer. Op basis daarvan kan dan een opleidings- en zelfleertraject worden opgestart. Uiteindelijk zal dat traject uitmonden in het aanpassen van gedrag en gewoontes. Dit kan dan opnieuw ondersteund worden door initiatieven van de werkgever, zoals het stimuleren van bijvoorbeeld rechtopstaand werken of het lanceren van een stappen-challenge met collega’s.
 

Ecosysteem

 
Hoewel ook grotere ondernemingen geconfronteerd worden met uitdagingen in het succesvol implementeren van een welzijnstraject, missen vooral kleine en middelgrote ondernemingen vaak de middelen, expertise en communicatietools hiervoor. Daarom heeft AG Health Partner een ecosysteem uitgebouwd met zorgvuldig uitgekozen partners die gespecialiseerd zijn in de verschillende dimensies en aspecten van het welzijn op het werk: fysieke gezondheid, mentale veerkracht, stressbeheersing, omgaan met collega’s en leidinggevenden, enz.
  

Uniek digitaal platform 

 
Om dat plan bij de werknemers te brengen, is het nieuwe digitale platform My Health Partner een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van AG Health Partner. Het platform kan volledig in de look & feel van de bedrijfsklant worden ingekleed en geïntegreerd worden in zijn intranet. Via het platform kan het bedrijf zijn werknemers informeren en motiveren rond zijn aanpak en aanbod inzake welzijn op het werk. De werknemer kan er zijn eigen situatie en behoeften in kaart mee brengen en op basis daarvan uit het totaalaanbod die activiteiten kiezen die passen in zijn individueel welzijnsplan. 
 
Dat aanbod kan, in functie van de door de werkgever uitgezette krachtlijnen, zowel uit digitale tools bestaan zoals webinars, e–learnings, informatieve webartikels… als uit fysieke activiteiten, bijeenkomsten, persoonlijke coaching. De individuele keuze wordt volgens het “stepped care” principe mee bepaald door de resultaten van de screening. Werknemers met een laagrisico zullen eerder naar een online aanbod worden georiënteerd terwijl “hoogrisico” werknemers eerder georiënteerd worden naar een persoonlijke coaching of een hotline.
 

In samenwerking met Corehealth 

 
Het My Health Partner platform en de bijhorende app werden ontwikkeld samen met CoreHealth Technologies, een technologiebedrijf dat over de hele wereld globale providers ondersteunt bij het ontwikkelen van hun gezondheids- en welzijnsprogramma’s en op die manier meer dan 3 miljoen werknemers bereikt.  
 
Anne Marie Kirby, CEO van CoreHealth Technologies:  
“We leerden AG kennen als een bedrijf met een rijke geschiedenis, maar ook als een innoverende marktleider voor wie de oprichting van AG Health partner een natuurlijke uitbreiding van zijn activiteiten naar welzijn en preventie is. Overal ter wereld stijgt de nood aan digitale oplossingen in gezondheid en preventie. De mogelijkheden die CoreHealth Technologies toevoegt aan het aanbod van AG Health Partner creëert een unieke toegevoegde waarde op de Belgische markt.”

Het nieuwe platform kan alvast al op een sterke belangstelling van middelgrote tot grote Belgische bedrijven rekenen.  De eerste bedrijven zullen in de komende weken hun My Health Partner platform opstarten.
 
Ellen De Vleeschouwer: “Zeker in deze corona-tijden met een shift naar maximaal thuiswerk, is er een sterke vraag van bedrijven naar een krachtige digitale communicatietool als verbinding tussen werkgever en werknemer. Meer dan ooit vinden ze het belangrijk om hun werknemers ook thuis te kunnen blijven bereiken, niet alleen om ze individueel te ondersteunen, maar ook om ze – al is het virtueel - collectief samen te brengen. My Health Partner bezit het aanbod, de tools en de flexibiliteit om hen hierin optimaal te ondersteunen.” 
 

Beyond insurance

 
Heidi Delobelle, CEO van AG, onderstreept het strategisch belang van het My Health Partner project.  “Met deze lancering zet AG Health partner een belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling. Het project past perfect in de strategie van AG om “beyond insurance” te gaan en zijn maatschappelijke rol te versterken. Ondersteund door een doorgedreven digitalisering, brengen we kwaliteitsvolle partners samen rond maatschappelijk relevante thema’s om oplossingen aan te bieden die beantwoorden aan actuele en reële behoeften van consumenten en bedrijven.” 
 
 


Wie is AG Health Partner ?
 
AG Health Partner ontwikkelt globale en onderbouwde programma’s op maat van bedrijven die werk willen maken van het welzijn van hun werknemers. Het werkt daarvoor samen met gespecialiseerde en erkende experts en organisaties. Uniek daarbij is dat de werkgever wel de krijtlijnen bepaalt, maar binnen dat kader staan de werknemers zelf aan het stuur van hun professioneel en persoonlijk welzijnsprogramma.
 

1 Nationale enquête door Ipsos bij 1000 Belgische werknemers, juni 2020
Systematisch literatuuronderzoek van 111 artikels gelinkt aan absenteïsme en gepubliceerd tussen 2010 en 2020. Analyse door C. Velghe, The Vigor Unit

 
     
Foto’s
  • newsroom470x300px-jpg

  • newsroom2000x380px-jpg

    slider