Cultuur 28/04/2016

Welcome Back, een positieve aanpak van langdurig absenteïsme

Net als elke onderneming heeft ook AG Insurance te maken met medewerkers die voor een langere periode afwezig zijn wegens ziekte. Op een totaal van 4.400 medewerkers, telt het bedrijf gemiddeld enkele tientallen langdurig afwezigen om medische redenen.

Daarom lanceerde AG Insurance eind 2015 het programma Welcome Back. Dit programma waarin de verpleegsters van de interne medische dienst, de arbeidsgeneesheer en het HR-departement samenwerken, neemt een belangrijke plaats in binnen het humanresourcesbeleid in het algemeen en het beleid van “welzijn op het werk” in het bijzonder. Concreet biedt AG Insurance alle medewerkers die sinds minstens zes weken afwezig zijn en die dit wensen, een specifieke en regelmatige begeleiding door de verpleegsters, persoonlijk advies en ondersteuning bij de werkhervatting.​

Foto’s
  • De principes van Welcome Back in één oogopslag.JPG

  • Welcome Back AG Insurance