Csr 19/03/2018

Week van het Microkrediet 2018 strijdt tegen vooroordelen en stereotypen

19 tot 23 maart 2018 is de ‘Week van het Microkrediet’. Impulskrediet en microStart, waarvan AG Insurance sinds 2015 partner is, organiseren voor de zevende keer activiteiten over heel België om iedereen met ondernemersplannen aan te moedigen die te realiseren. Centraal thema dit jaar is het ondernemerschap voor allen.


Ook ik ben Ondernemer

Dit jaar kaart de Week van het Microkrediet de vooroordelen en stereotypen aan die vaak heersen ten aanzien van verschillende groepen ondernemers: vrouwen, migranten, vluchtelingen, steungerechtigden, jongeren en ouderen, … Uitgangspunt is dat het ondernemerschap niet voorbehouden is voor één bepaalde groep mensen, maar dat iedereen over de nodige capaciteiten beschikt om een eigen onderneming op te starten ongeacht afkomst, geslacht, sociale klasse of leeftijd. Sleutelfactor is dat hij/zij beschikt over voldoende energie en motivatie, én toegang krijgt tot de nodige financiering en begeleiding.


Onder de slogan ‘Ook ik ben Ondernemer’ worden deze week de positieve effecten benadrukt van een microkrediet in het opstarten en uitbouwen van een eigen zaak. Microkredieten verlagen immers de drempel tot ondernemerschap voor wie moeilijk aan bankfinanciering geraakt. Ze zijn ook een innovatieve oplossing tegen werkloosheid en sociale uitsluiting.


AG Insurance rijkt award uit voor ‘Ondernemers van alle leeftijden’

Elke dag van de Week van het Microkrediet wordt een specifiek thema aangekaart:

Maandag: Ondernemer en wereldburger

Dinsdag: Ondernemer en vrouw

Woensdag: De selfmade ondernemer

Donderdag: Op ondernemen staat geen leeftijd


Als partner heeft AG Insurance de eer om de award ‘Ondernemers van alle leeftijden’ te sponsoren. Deze prijs looft een stichter of stichtster van een onderneming, gefinancierd en begeleid door microStart, die minder dan 30 jaar oud is of ouder dan 55 jaar.


Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance, zal de award tijdens de slotceremonie op vrijdag 23 maart overhandigen:

"Het microkrediet is door de jaren heen uitgegroeid tot een efficiënt instrument voor werkzoekenden of jonge ondernemers die hun ideeën willen verwezenlijken, maar over onvoldoende middelen beschikken. Door hen een financieel duwtje in de rug te geven en hen te begeleiden bij hun project, strijdt microStart ook tegen sociale uitsluiting, wat voor ons ontzettend belangrijk is. Als ‘Supporter van jouw leven’ is AG Insurance trots microStart en de ‘Week van het Microkrediet’ te steunen. Een initiatief dat het noodzakelijke en vernieuwende karakter van deze instelling zeker nog eens in de spotlights plaatst."


Bekijk ook het gedetailleerde programma van de Week van het Microkrediet.

https://www.facebook.com/microkredietmicrocredit/ 


Over microStart

microStart is een groep van sociale ondernemingen die samen opgericht werden in België op initiatief van Adie (Franse vereniging, Europees pionier op het vlak van microkrediet), BNP Paribas Fortis en de Europese Commissie. Via begeleid professioneel microkrediet wil microStart de personen ondersteunen die buiten de arbeidsmarkt en het klassieke banksysteem vallen, en hen op die manier de kans geven om hun ondernemersplannen te realiseren. AG Insurance neemt sinds 2015 deel in het kapitaal van microStart. Op die manier wil AG Insurance de economie steunen, de strijd aangaan tegen sociale uitsluiting en creativiteit en zin voor initiatief aanmoedigen.

Foto’s
  • Microkrediet 2018