Innovatie 28/08/2017

Werk, gezondheid, gezin … Belg maakt zich zorgen, maar neemt nauwelijks voorzorgen

Een plots overlijden, ziekte of een zwaar ongeval, ontslag … Twee zopas gepubliceerde enquêtes1 leren dat de Belg wel degelijk beseft dat dit zware gevolgen kan hebben, zowel financieel als qua levenskwaliteit in het gezin. Toch leren dezelfde enquêtes ook dat slechts weinig Belgen maatregelen nemen om zich tegen deze gevolgen te wapenen. Met VIVAY biedt AG Insurance soepele en eenvoudige oplossingen voor specifieke groepen die bijzonder kwetsbaar zijn indien plots een inkomen zou wegvallen of zich in het gezin een gezondheidsprobleem voordoet. ​


Zorgen, maar geen voorzorgen

Belgen verzekeren hun woning, hun wagen, sommigen zelfs hun huisdier of smartphone. Maar staan ze ook stil bij wat echt belangrijk is: de toekomst van het gezin indien een inkomen plots geheel of gedeeltelijk wegvalt? Door ziekte of ongeval bijvoorbeeld, het overlijden van de enige kostwinner of een ontslag… Staan ze stil bij de gevolgen van bv borstkanker of een zwaar ongeval van zoon of dochter?
De Belg beseft wel degelijk dat een dergelijk scenario een zware impact zou hebben op zijn toekomst en die van zijn gezinsleden. Dat leren alvast hogervermelde enquêtes: een zware ziekte of overlijden in het gezin, job- of inkomensverlies … behoren tot de Top 5 van de grootste bekommernissen van de deelnemers aan de enquête. 
Tegelijkertijd tonen deze enquêtes ook aan dat de Belg zelf nog veel te weinig zijn voorzorgen neemt. Meer dan 1 op 3 van de deelnemers aan de enquêtes verklaart niet over een spaarpotje te beschikken om grote onvoorziene uitgaven aan te kunnen. Meer dan 80% heeft geen verzekering tegen inkomensverlies na ziekte of ongeval.Wel de auto, niet de partner

Natuurlijk hebben heel wat Belgen, samen met hun woonkrediet, een schuldsaldoverzekering afgesloten. Die komt echter enkel tussen in de afbetaling van het woonkrediet zelf en in geval van overlijden. Andere individuele dekkingen tegen overlijden of invaliditeit worden in België quasi uitsluitend afgesloten door gezinnen met hogere inkomens en voor grote kapitalen. Terwijl de impact even groot, zo niet groter, is voor gezinnen met 1 kostwinner, eenoudergezinnen, huurders, gezinnen met jonge of studerende kinderen... De behoeften van deze sociale groepen zijn dan ook zeer specifiek. Zij hebben in de eerste plaats financiële bescherming nodig voor relatief beperkte bedragen en een vrij korte termijn, de tijd die nodig is om hun leven en financiële situatie opnieuw op orde te zetten.


Eric Vanbrusselen, Directeur Business Development Life Insurance
“Het is toch paradoxaal dat we wel onze auto omnium verzekeren tegen alle mogelijke schade, maar nauwelijks iets voorzien om onze partner, onze kinderen veilig te stellen. Natuurlijk heeft dat deels te maken met onwetendheid, vele mensen gaan ervan uit dat de sociale zekerheid hen wel voldoende zal beschermen. Maar het heeft ongetwijfeld ook te maken met de hoge drempel die mensen aanvoelen tegenover de bestaande oplossingen.”


Eenvoudige oplossingen

Met VIVAY wil AG Insurance beantwoorden aan die duidelijke, maar onvervulde nood.

Eric Vanbrusselen
“VIVAY is een overkoepelend en innoverend concept dat verschillende verzekeringsformules omvat, maar die alle binnen dezelfde filosofie en dezelfde doelstellingen kaderen. In de eerste plaats willen we gemoedsrust bieden, zowel financieel als qua levenskwaliteit, voor gezinnen of alleenstaanden die getroffen worden door invaliditeit, ziekte, een overlijden of jobverlies. Bovendien doen we dit met zeer eenvoudige, gestandaardiseerde waarborgen met meestal vaste maandelijkse vergoedingen gedurende een beperkte periode. Dit juist om de meest dringende noden op te vangen zodat de alleenstaande of het gezin de tijd en mogelijkheid krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie." 

De klant heeft in elk type verzekering de keuze uit 3 formules waarmee hij, naargelang zijn behoeften, de hoogte van de verzekerde bedragen en de premie bepaalt. In de basisformule schommelt die premie tussen 4 en 12 EUR per maand.


Digitaal, maar ook persoonlijk

Net als eerder dit jaar met de lancering van Yongo, zet AG Insurance ook met VIVAY sterk in op het digitale, terwijl ook o.a. de verzekeringsmakelaar betrokken blijft. Het afsluiten van een VIVAY-contract gebeurt volledig digitaal en met een minimum aan administratieve formaliteiten. De website www.vivay.be bevat daarnaast een schat aan algemene ondersteunende artikels, productinformatie en video-getuigenissen.

Eric Vanbrusselen
“Op die manier willen we deze problematiek beter onder de aandacht brengen en op een moderne, positieve manier benaderen. Toch blijft de persoonlijke aanpak ook bij VIVAY mogelijk. Geïnteresseerde klanten kunnen steeds terecht bij hun makelaar voor advies en begeleiding in het hele proces.” 


Meer info over VIVAY en de verschillende oplossingen, vindt u op www.vivay.be.


1 De grote gemoedsrustbarometer, uitgevoerd van 28 juni tot 14 juli 2017 door DPA Research
Enquête sur la tranquillité d’ésprit, uitgevoerd van 30 juni tot 24 juli 2017 door Rossel Research

     
Documenten
Foto’s