Corporate 07/08/2018
​Interview met Edwin Klaps

​Verzekeringsmakelaar is wel degelijk een beroep voor de toekomst

AG Insurance werkt van oudsher samen met onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Van de 4.000 makelaars die een overeenkomst hebben afgesloten, werken zowat 2.200 kantoren, verspreid over het hele land, op een langdurige en intensieve manier samen met AG Insurance. De verzekeraar is overtuigd van de meerwaarde die professionele verzekeringsmakelaars bieden en ondersteunt hen actief in de uitbouw van hun kantoor.

Met de regelmaat van de klok weerklinken in de media stemmen die met zekerheid stellen dat de rol van verzekeringsmakelaars in het verzekeringslandschap stilaan is uitgespeeld. Een steeds strengere wetgeving, bijkomende professionele vereisten, grote investeringen, de digitalisering en wijzigende klantenbehoeften, … allemaal redenen waarom deze “experts” van oordeel zijn dat het model van de onafhankelijke makelaar, die samenwerkt met verschillende maatschappijen, geen toekomst meer heeft.

 Het doet Edwin Klaps wat lachen. “Het is een verhaal dat ik al 20 jaar hoor”, stelt hij. “En toch is de verzekeringsmakelarij nog steeds veruit het belangrijkste distributiekanaal in België, goed voor een marktaandeel van meer dan 60% in Niet-Leven en bijna 40% in Leven1.” Als Directeur Non-life & Broker Channel bij AG Insurance is hij goed geplaatst om de evolutie van de makelarij in België in te schatten.

Minder, maar professioneler werkende kantoren

Het totaal aantal kantoren dat als makelaar is ingeschreven bij de controle-overheid is in de voorbije 10 jaar inderdaad met zowat 20% gedaald, van grosso modo 8.700 naar 6.800”, geeft Klaps toe (zie bijlage). “Maar ten eerste is de daling veel kleiner dan bij agenten (nvdr: die gebonden zijn aan één maatschappij) en ten tweede is het aantal professioneel werkende makelaarskantoren in die periode vrij stabiel gebleven, zelfs licht gestegen tot zowat 4.600 kantoren. Gebruiksstatistieken tonen ook aan dat het aantal werknemers per kantoor gestegen is. Er is dus inderdaad een dalende trend in aantal makelaarskantoren, maar tegelijk ook een trend van professionalisering van het beroep en een schaalvergroting. En daar kan de klant alleen maar baat bij hebben.”

Zoals vaak is een verklaring voor dit blijvend succes te vinden in een geheel van factoren. Edwin Klaps: “Verzekeringen zijn en blijven toch vrij complexe materies. Via een verzekering willen mensen en bedrijven hun patrimonium beschermen, hun toekomst veilig stellen, gemoedsrust vinden … Dat zijn geen kleine dingen waar je licht overgaat. De gemiddelde Belg beseft goed dat in verzekeringszaken gedegen advies, maatwerk, een regelmatige opvolging door een specialist… belangrijk zijn. Door beroep te doen op een makelaar, krijgt hij ook de garantie dat hij bijgestaan wordt door een onafhankelijke vertrouwenspersoon wanneer het erop aankomt om zijn rechten uit te oefenen. Een makelaar geeft extra vertrouwen en voor heel wat consumenten, ook jongeren, vormt dat een meerwaarde.

Een andere troef is volgens Klaps de lokale verankering, de nabijheid en stabiliteit van de makelaar. Een typisch makelaarskantoor is sterk ingebed in zijn directe omgeving en kent dan ook zijn klanten persoonlijk. Dat maakt de makelaar sterk bereikbaar en aanspreekbaar, iets wat mensen ook in tijden van internet nog steeds waarderen. “Een recente studie toont aan dat de tevredenheid over verzekeringen gemiddelde hoger ligt bij mensen die hun verzekeringen via een makelaar hebben afgesloten dan via andere kanalen.2

Uniek netwerk

Wat de Belgische makelarij internationaal uniek maakt en een extra troef biedt, is het Portima-netwerk, beklemtoont Edwin Klaps. Ruw geschetst is Portima een digitaal platform dat het de makelaar mogelijk maakt om op een eenvoudige en veilige manier, online en offline samen te werken met de verschillende maatschappijen die op het netwerk aanwezig zijn en dit met één enkele aansluiting. Dat gaat dan zowel over het opstellen van nieuwe contracten als voor het raadplegen, wijzigen en beheren ervan en, in vele gevallen, ook voor het beheer van de schadegevallen van zijn klanten. “Via Portima werkt de makelaar dus met zijn verschillende partnermaatschappijen samen op een gestandaardiseerde en geïntegreerde manier en dat biedt hem een ongelooflijk efficiëntievoordeel tegenover makelaars in andere landen.”

AG Insurance ondersteunt digitalisering makelarij

Hoe zit dat dan met de zo vaak geciteerde digitalisering van de economie en de ermee gepaard gaande nieuwe klantenbehoeften, waarbij klanten gebruiksgemak, permanente beschikbaarheid en reactiesnelheid vooropstellen, zelf de touwtjes in handen willen houden…? Kan een makelaarskantoor met gemiddeld 2 à 3 personeelsleden opboksen tegen de grote digitale spelers op dit vlak?
Natuurlijk zullen makelaars mee op de digitale trein moeten springen en de digitale technologie integreren in hun dagelijkse werking”, erkent Edwin Klaps. “Maar waarom zou dat niet lukken? Heel wat makelaars hebben al grote stappen gezet qua aanwezigheid op het net en qua digitale toepassingen voor hun klanten”. Zij worden daarin gestimuleerd en ondersteund, niet alleen door Portima, maar ook door Brocom en hun partnermaatschappijen, AG Insurance voorop. “We zijn niet alleen de referentie in de makelaarswereld op het vlak van opleiding, bedrijfsadvies, marketingondersteuning… We ondersteunen makelaars ook in het uitbouwen van hun website, in het digitaal communiceren met hun klanten via een eigen app en via newsletters, in hun aanwezigheid op social media, enz. En wat belangrijk is voor onze makelaars zelf, we doen dit steeds met respect voor hun identiteit en hun onafhankelijkheid.” 

Belangrijke rol voor Brocom

In dat verband onderstreept Klaps het belang van een platform als Brocom, een samenwerkingsverband tussen zowat 2500 makelaars, de beroepsfederaties en tien verzekeringsmaatschappijen. Brocom heeft als doelstelling het “merk” makelaar beter bekend maken en de individuele leden ondersteunen in hun promotie-inspanningen, o.a. op het vlak van internet en digitale communicatie. “Om het beroep en de specifieke kenmerken van de makelarij bekend te maken, heb je voldoende schaalgrootte en een gemeenschappelijk platform nodig en dat bereiken we via Brocom.”
Voor Edwin Klaps is het dan ook duidelijk dat het vak van verzekeringsmakelaar wel degelijk een toekomst heeft. “AG Insurance gelooft rotsvast in de toegevoegde waarde – en dus ook in de toekomst – van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Bovendien stelt onze marktpositie ons in staat om op een impactvolle manier in de makelarij te investeren, zodat ze de kwaliteit van hun dienstverlening verder kunnen verhogen en de uitdagingen van de nieuwe economie aankunnen.”
1 Assuralia studie Distributiekanalen in de verzekeringen, cijfers 2016
Brocom notoriëteitsstudie 2017 uitgevoerd door Why5 Research
     
Foto’s
  • Portima-jpg

  • BROCOM NL-jpg

  • edwin klaps-jpg