Csr 23/12/2015

AG Insurance verlengt leerstoel Gezondheidszorg aan KUL

Onder de titel “AG Insurance Chair in Health Insurance - The challenge to align societal goals and actuarial practice in Complementary Health Insurance” huldigden de K.U. Leuven en AG Insurance in 2010 een leerstoel in over aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg. Beide partijen verlengen vanaf 1/1/2016 hun samenwerking en baanbrekende onderzoek voor een periode van vier jaar.Doelstelling


Naast de pensioenen is de evolutie van de uitgaven in de gezondheidszorg de belangrijkste factor in de stijgende kost van de vergrijzing. Samen met een sterke sociale zekerheid, zorgt de aanvullende hospitalisatieverzekering voor financiële zekerheid op dat vlak, iets waarvan meer en meer burgers zich bewust zijn. De democratisering en veralgemening van deze aanvullende verzekering is een trend die zich blijft doorzetten.

De leerstoel onder leiding van Prof. Dr. Jan Dhaene van de K.U. Leuven richt zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek hierover. Door meer kennis te ontwikkelen en te verspreiden, willen de KUL en AG Insurance ertoe bijdragen dat maatschappelijke verwachtingen en verzekeringstechniek beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

In dat kader wordt onderzoek verricht naar onder meer:
- de actuariële modelisering van verzekeringen medische kosten
- de ontwikkeling van methodes voor de bepaling van de solvabiliteit van een ziekteverzekeraar
- de methodologieën inzake het aanleggen van vergrijzingsprovisies
- de actuariële methodes betreffende de premie-aanpassingen
- de toegankelijkheid tot de hospitalisatieverzekering.
 


Baanbrekend interuniversitair werk


Het onderzoek binnen de leerstoel werd van meet af aan gekenmerkt door een interuniversitair karakter, via de nauwe samenwerking tussen titularis Prof. Dr. Jan Dhaene van de KUL en Prof. Dr. Michel Denuit van de UCL. De komende vier jaar zal dit samenwerkingsverband nog worden versterkt met Prof. Dr. Truffin van de ULB.


Prof. Dr. Jan Dhaene van de K.U. Leuven:
“Dankzij het werk dat ik samen met mijn collega-professors kan uitvoeren in de schoot van deze leerstoel, kunnen we een wezenlijke en wetenschappelijk onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de gezondheidszorg. Via betere kennis en informatie kunnen we helpen in het vinden van een balans tussen wat de consument wenst en wat de verzekeraar kan aanbieden.”


Jean-Michel Kupper, Bestuurder-Directeur AG Insurance, Employee Benefits and Health Care:
“AG Insurance hecht bijzonder veel belang aan wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking tussen de academische en de bedrijfswereld is volgens ons noodzakelijk om het verwerven en delen van kennis in onze maatschappij te bevorderen. Als ik kijk naar het onderzoek dat in het kader van deze leerstoel is gevoerd, sta ik graag even stil bij het baanbrekende werk over bijvoorbeeld de indexering van de reserves voor de gezondheidszorgcontracten. Dit heeft een positieve en concrete bijdrage geleverd aan het politieke en economische debat in ons land, rechtstreeks geïnspireerd op het werk van professor Dhaene en zijn medewerkers.”


AG Insurance steunt verder ook volgende leerstoelen:
• UCL: “AG Insurance Chair Pension valuation and solvency”
• VUB: “Stewardship of Finance”
• ULG: “Chair in Digital Media and Ecommerce”


     
Foto’s
  • leerstoel KUL 2015