Corporate 12/06/2018

Directie en sociale partners plannen verder overleg 

Naar aanleiding van het sociaal conflict bij AG Insurance, heeft deze middag overleg plaatsgevonden tussen de directie en vertegenwoordigers van de betrokken vakbonden.

De directie van AG Insurance is tevreden dat alle partijen tijdens deze vergadering de bereidheid hebben getoond om verder te praten. In de komende weken zullen er verdere gesprekken plaats vinden met de bedoeling om tegen 29 juni te kunnen vaststellen of een consensus mogelijk is.