Preventie 20/11/2017

Wagen beschadigd tijdens rellen?
​Hoe zit dat met de verzekering?

Bij de rellen die onze hoofdstad de voorbije dagen gekend heeft, werden niet alleen woningen en winkels beschadigd, maar ook personen- en bedrijfswagens. Is die schade verzekerd en waarmee moet het slachtoffer rekening houden?


Verzekerd of niet?

Doorgaans spreekt men van “de autoverzekering”, maar dat begrip dekt verschillende ladingen, lees waarborgen, en niet elke waarborg dekt de schade door vandalisme of opzettelijke daden.

De meest courante, want wettelijk verplichte, verzekering is de “Burgerlijke aansprakelijkheid Auto” (BA Auto). Deze verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder van de verzekerde wagen voor de schade die hij veroorzaakt heeft aan anderen, bv door een ongeval indien hij of zij “in fout” is. De schade aan de eigen wagen, bv door vandalisme, is hierin dus niet verzekerd.

Ook bekend is de Omniumverzekering. Die dekt juist wel de schade aan de eigen wagen, ongeacht de oorzaak. Klanten met een Omniumverzekering kunnen dus op beide oren slapen: schade aan hun wagen door vandalisme of opzettelijke daden zal (op de franchise of vrijstelling na) door hun verzekering vergoed worden. Toch één precisering: de benadeelde mag natuurlijk niet zelf actief hebben deelgenomen aan de rellen. 

De Multirisk of “kleine Omnium” situeert zich tussen de 2 vorige verzekeringsformules. Deze verzekering dekt enkel bepaalde vormen van schade aan de eigen wagen, bv diefstal en glasbraak, maar niet de schade die het gevolg is van rellen. Hetzelfde geldt voor de waarborg OmniNatuur, die – zoals zijn naam aangeeft – enkel de schade door natuurgeweld (storm, hagel, overstroming…) dekt.

Indien de wagen “omnium” verzekerd is, zal de verzekering de schade door vandalisme dus vergoeden. In de andere gevallen, kan het slachtoffer beroep doen op zijn polis Rechtsbijstand Auto (die meestal samen met de BA Auto wordt afgesloten) om te proberen via juridische weg de schade te verhalen op de dader(s).


Wat te doen?

Welke formaliteiten moet het slachtoffer vervullen tegenover zijn verzekeraar? Elke maatschappij heeft zo zijn eigen procedures. AG Insurance vindt het altijd raadzaam om klacht tegen onbekenden in te dienen bij de plaatselijke politie, maar noodzakelijk is het niet.


Koen Verdoodt, Verantwoordelijke Marketing Non-Life Retail
“De schade door vandalisme is zeer specifiek en onze expert die de schade zal ramen, zal op basis van het schadepatroon vrij eenvoudig kunnen bepalen of en welke schade het gevolg is van vandalisme.”


Ter plaatse een politieagent aanklampen om vaststellingen te doen, is dus zeker niet nodig.

Het slachtoffer dient dus enkel - via zijn tussenpersoon of rechtstreeks - aangifte te doen van zijn schade bij de maatschappij. Enkele foto’s van het beschadigde voertuig toevoegen, is altijd nuttig. Binnen welke termijn moet die aangifte gebeuren? Zo snel mogelijk natuurlijk, maar ook hier geldt bij AG Insurance geen specifieke termijn.

     
Foto’s
  • car vandalism 225x150-jpg