Preventie 07/05/2019

Van ‘return-to-work’ naar preventie

Sinds 2017 biedt AG Insurance een doelgericht en proactief zorgtraject aan om werknemers met een stressgerelateerde aandoening (zoals een burn-out) opnieuw gezond aan het werk te helpen. De eerste resultaten zijn bemoedigend, en met de opgedane expertise zet de verzekeraar nu de eerste stappen naar een omvattend preventie-aanbod.

Het aantal werknemers dat voor langere tijd afwezig is op de werkvloer, blijft oplopen. Cijfers van het RIZIV liegen er niet om: medio 2018 stond de teller op 415.000 personen die langer dan 1 jaar thuis zijn, terwijl het aantal vacatures een recordhoogte bereikte (149.000). Werden er in 2017 nog maandelijks 1.100 langdurig zieken extra opgetekend, dan steeg dit aantal in 2018 tot 1.700 per maand. De wettelijk omkaderde re-integratietrajecten die begin 2017 werden ingevoerd, lijken onvoldoende te kunnen doorwegen. Het is duidelijk dat niet alleen werkhervatting moet worden gestimuleerd, maar dat vooral initiatieven moeten worden opgezet die de instroom in invaliditeit beperken.
 

Bemoedigende resultaten ‘return-to-work’-traject AG

Ook AG Insurance zag in zijn verzekeringsportefeuille de voorbije jaren een explosieve toename van het aantal afwezigheden door burn-out, en ontwikkelde daarom voor zijn professionele klanten een programma dat, complementair aan de re-integratiewetgeving, vooral inzet op snelheid en gepersonaliseerde behandeling. Sinds januari 2017 is deze nieuwe dienstverlening volledig inbegrepen in de verzekering Income Care.
 

Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits & Health Care:
“Werknemers met een stressgerelateerde aandoening hebben nood aan gespecialiseerde zorg. Die zorg is vandaag gefragmenteerd, en kent lange wachtrijen. Daarom hebben onze verzekerden nu gratis en vrijblijvend toegang tot een proactief zorgtraject op maat. We werken hiervoor samen met drie gespecialiseerde partners, die elk hun eigen aanpak hebben. Na iets meer dan twee jaar zien we dat onze nieuwe dienstverlening tegemoetkomt aan de hoge verwachtingen. Meer dan 80% van de trajecten was succesvol. Concreet betekent dit dat een werknemer die uitvalt door een stressgerelateerde aandoening, terug op de werkvloer staat na 6 tot 8 maanden. Dit is een enorme vooruitgang: uit het verleden weten we immers dat 50 % van de afwezige werknemers met een dergelijke aandoening na 2 jaar nog steeds niet het werk had hervat.”

 

Focus op werkhervatting niet voldoende

Ondanks het feit dat de regering een ankerpunt heeft gemaakt van werkhervatting, blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om de instroom van langdurig afwezigen in te perken. Voor AG Insurance is het dan ook duidelijk: om het tij te doen keren, dient naast een performant re-integratieaanbod ook werk te worden gemaakt van een doordachte preventieaanpak. Met ‘AG Health Partner’ uit de verzekeraar de ambitie om samen met zijn klanten- werkgevers op zoek te gaan naar de sleutelelementen om hun werknemers gezond en gelukkig aan de slag te houden.

In een eerste fase baseert AG zich op zowel eigen onderzoek (surveys, klanteninterviews en rondetafelgesprekken, …) als op externe cijfers om na te gaan welke de behoeften of moeilijkheden zijn die de werkgevers ervaren op het vlak van werknemerswelzijn. Zo blijkt onder meer dat dat 2/3 van de werkgevers verschillende losse initiatieven implementeren, zonder overkoepelende visie of strategie. Zij die wel een visie of formeel beleid hebben, beperken zich vaak tot wat wettelijk wordt voorgeschreven. Andere pijnpunten zijn het gebrek aan benodigde competenties, tijds- en budgetbeperkingen, en een morrelende interne communicatie rond welzijn.

Bijna 60 % van de werknemers verwacht ondersteuning van zijn werkgever om het fysiek en mentaal welzijn te verbeteren, terwijl maar 20 % aangeeft dat hun werkgever daarvoor voldoende initiatieven onderneemt (Bron: Studie Thomson 2018). Dit valt moeilijk te rijmen met de vaak gehoorde ontgoocheling aan werkgeverszijde over de resultaten van hun inspanningen, met name de lage participatiegraad.
 

Heidi Delobelle:
“Er is een duidelijke mismatch tussen de (toegenomen) verwachtingen van de werknemers en de inspanningen van de werkgevers. De grote evolutie die wij zien in onze bevragingen bij HR-mensen over de jaren heen, is dat vooral de vraag naar een duurzame aanpak van het algehele fysieke en mentale welzijn van de werknemer is toegenomen. En dat gaat heel wat verder dan een gezond tussendoortje: opstellen van een programma op maat, integreren van onderbouwde wetenschappelijke methodologieën, keuze van de juiste providers, resultaatmeting, etc.
Er is met andere woorden nood aan een gestructureerde, holistische en multidisciplinaire aanpak, zoals we die ook in ons re-integratietraject hebben uitgewerkt. Dat is onze opzet met ‘AG Health Partner’. De eerste stappen zijn gezet met ons well-being lab, waarin we samen met onze klanten-werkgevers hun visie en actieplan rond welzijn verder vormgeven. In een volgende fase gaan we focussen op het uitdenken van individuele welzijnsprogramma’s samen met externe experten. To be continued dus… !”

     
Foto’s
  • Health Partner