Corporate 20/02/2020

UPDATE na storm Dennis: AG zal klanten voor zowat 60 miljoen EUR vergoeden 

UPDATE - De stormen Ciara en Dennis die midden februari over heel Europa trokken, hebben ook in België heel wat schade berokkend. Terwijl de stormen van maart vorig jaar vooral Vlaanderen troffen, laten de gevolgen van Ciara en Dennis zich duidelijk over heel het land voelen. AG verwacht dan ook dat het totale kostenplaatje dat van de lentestormen van vorig jaar ruim zal overstijgen.


Hoewel AG de komende dagen nog heel wat schade-aangiftes zal ontvangen, kan de marktleider in woningverzekeringen (met een marktaandeel van meer dan 25%) toch al een eerste inschatting maken van de omvang van de schade.

De verzekeraar verwacht in totaal ongeveer 30.000 aangiftes te zullen ontvangen als gevolg van beide stormen. Het totale schadebedrag dat AG aan zijn klanten zal vergoeden, zal wellicht zowat 60 miljoen EUR bedragen. 

Daarmee lijkt de tol van beide stormen deze van de stormen van maart 2019 te overschrijden. In 2019 handelde AG uiteindelijk bijna 29.000 schadegevallen af voor een totale kost van 47 miljoen euro. 

AG wijst erop dat de prioriteit in de eerste dagen gaat naar het vrijwaren van de zwaarst getroffen woningen van verdere schade door wind en regen. Zo voerde het eigen netwerk van herstellers Homeras de voorbije dagen al meer dan 1000 dringende interventies uit. Ook voor de definitieve herstelling lijken klanten meer en meer beroep te doen op herstellers uit het Homeras-netwerk, dat bespaart hen alvast de zorg om zelf een hersteller op te zoeken op een ogenblik dat deze vaklui overal gesolliciteerd worden. Net als bij alle andere herstellers begint de termijn waarbinnen herstellingen via Homeras kunnen worden uitgevoerd, wel op te lopen, waarschuwt AG.
 

Edwin Klaps, Directeur Non-life
Bij pieken zoals na een storm is het extreem belangrijk goed voorbereid te zijn en bij experts en herstellers over voldoende capaciteit te beschikken. Op dat vlak hadden we al in het weekend de nodige maatregelen genomen. Bovendien passen we steeds meer nieuwe technieken toe, zoals expertise via smartphone of tablet, die de schadeafhandeling aanzienlijk versnellen. Onze experts, beheerders en makelaars gebruiken ook steeds vaker een berekeningsmodule waarmee ze zeer snel en precies de hoogte van de schade kunnen inschatten zonder een bestek te moeten afwachten. Ook dat draagt ertoe bij dat we schadegevallen steeds sneller, vaak al binnen enkele dagen, kunnen afhandelen.

 

     
Foto’s
  • belgaimage-161252651-jpg

  • banner storm ciara 1600×350-jpg