Innovatie 21/09/2019

AG en Hagelunie bieden landbouwers nieuwe verzekering voor teeltschade aan

Zowat iedereen beseft intussen dat het klimaat de laatste jaren is veranderd, met steeds vaker stormen, rukwinden en hagelbuien, afgewisseld met perioden van langdurige droogte die ongezien zijn in ons land. Landbouwers zijn een van de eerste slachtoffers van deze klimaatgebeurtenissen. Bij grote schade aan hun gewassen kunnen ze een beroep doen op het Rampenfonds van de regionale overheden. In 2020 evolueert dit systeem in Vlaanderen naar een subsidie die wordt toegekend aan landbouwers die een zogenaamde “brede weersverzekering” afsluiten. Als sterke spelers in de sector slaan AG Insurance en de van oorsprong Nederlandse verzekeraar Hagelunie de handen ineen om klanten die nieuwe oplossing aan te bieden.

 

De laatste jaren merken we een duidelijke opeenvolging van extreme weersomstandigheden: hagel, storm, droogte, ... waardoor landbouwers soms volledige oogsten zien verloren gaan. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op het Rampenfonds van de regionale overheden. Denk maar aan de zomer van 2018 in Vlaanderen, waarbij de kosten van de langdurige droogte werden geraamd op maar liefst 70 miljoen euro. 

 

Uitgebreide verzekering voor schade aan gewassen 

Vanaf 2020 kunnen landbouwers in Vlaanderen hun gewassen verzekeren tegen schade veroorzaakt door natuurverschijnselen via een brede weersverzekering 'alle klimaatrisico's'* (schade veroorzaakt door droogte, storm en rukwinden, hagel, ijs of ijzel en hevige of aanhoudende regen). De Vlaamse overheid kent landbouwers een subsidie toe van 65 % van de premie om deze verzekering af te sluiten.

 

Een nieuw type verzekering voor België

Dit type verzekering bestaat nog niet in België. Daarom hebben AG Insurance en Hagelunie, gespecialiseerd in gewasverzekeringen, beslist om de handen in elkaar te slaan en een verzekering voor 'alle klimaatrisico's' aan te bieden als aanvulling op de Top Landbouw van AG.

Koen Verdoodt, verantwoordelijke productontwikkeling Non-life bij AG Insurance:
"De risico's die gepaard gaan met klimaatverandering zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Als belangrijke marktspeler willen we onze klanten-landbouwers blijven bijstaan met doeltreffende oplossingen die in al hun verzekeringsbehoeften voorzien. Maar een brede weersverzekering vereist specifieke expertise die we niet in huis hebben. Daarom hebben we deze strategische en exclusieve samenwerking opgezet met Hagelunie, een specialist in deze materie. Concreet betekent dit dat AG Insurance zijn distributienetwerk ter beschikking stelt en zijn kennis van de Belgische landbouwsector, terwijl Hagelunie haar expertise deelt op het gebied van gewassen en gewasverzekeringen."


Stevig marktaandeel in de agrarische sector

AG Insurance is altijd al prominent aanwezig geweest in de agrarische sector, onder andere via zijn product Top Landbouw. Het biedt landbouwers een optimale bescherming voor hun gebouwen (privéwoning, stallen, hangars, silo's, enz.), maar ook voor hun landbouwmachines en dieren. Vandaag bedraagt het marktaandeel in deze sector 27 %. Koen Verdoodt: "Het was voor AG Insurance altijd vanzelfsprekend om zich in deze sector te positioneren en landbouwers een reeks waarborgen te bieden die zowel gebouwen als machines dekken. Deze waarborgen combineren we in één enkele verzekeringspolis, wat gemoedsrust geeft aan mensen die veel tijd en energie in hun activiteiten investeren."


Hagelunie heeft kennis van gewassen en gewasverzekeringen

Ruim 80 jaar al is Hagelunie actief voor ondernemers in de landbouw in Nederland en 50 jaar in België. Inmiddels heeft zij klanten wereldwijd.

Peter Broekman, operationeel directeur van Hagelunie:
“Onze jarenlange kennis zetten wij in om landbouwers te helpen bij hun bedrijfscontinuïteit. Bij weercalamiteiten is preventie nauwelijks mogelijk. Door onze samenwerking met AG Insurance kunnen wij een uitstekende brede weersverzekering aanbieden in België. Bij schade laten wij deze taxeren door taxateurs die zelf landbouwer zijn. Dit garandeert een deskundige en eerlijke taxatie. Onze agrarische experts hebben veel kennis en ervaring en denken mee over het in gang zetten van het herstel na schade. Zodat landbouwers weer snel in bedrijf zijn en de gevolgen van de schade beperkt blijven.”

 


Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
 
Gerrit Feyaerts (Press Relations AG Insurance) - Tel.: 0032 486 388 624  - gerrit.feyaerts@aginsurance.be 
Annemarie van Dam (Perswoordvoerder Hagelunie) - Tel.: 0031 6 511 512 76 - annemarie.van.dam@achmea.nl 
___________________________________
* De Vlaamse overheid moet deze verzekering 'alle klimaatrisico's' erkennen. Verzekeraars dienen jaarlijks een dossier in waaruit blijkt dat de voorgestelde verzekering voldoet aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt.  De erkenning geldt telkens voor een periode van één jaar en een verlenging moet vóór 30 juni van elk jaar worden aangevraagd. De aanvraag voor 2020 moest ingediend worden vóór 30 juni 2019. De Vlaamse overheid verleent de erkenning vóór 30 september 2019.
     
Foto’s
  • hagelunie-png

  • agriculture-clouds-crop-221016-jpg