Innovatie 19/06/2017

Nieuwe voortbewegingstoestellen: steeds populairder, maar niet zonder risico’s

Monowheel, hoverboard, segway, elektrische step, … steeds vaker duiken deze nieuwe “voortbewegingstoestellen” op in het straatbeeld. Hun groeiende populariteit roept echter ook een aantal vragen op, onder andere over hun plaats op de openbare weg en de risico’s die ze inhouden, zowel voor de gebruikers zelf als voor de andere weggebruikers. Om een antwoord te krijgen op deze vragen, sloegen het BIVV en AG Insurance de handen in elkaar en organiseerden ze de studie ‘New Urban Mobility’. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van deze studie?Studie ‘New Urban Mobility’: 4 toestellen, 3 doelgroepen


De nieuwe voortbewegingstoestellen duiken zowat overal op in het land, voornamelijk in de steden. Om een idee te krijgen van de voor- en nadelen op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit, organiseerde het BIVV – in samenwerking met AG Insurance – een studie bij 3 doelgroepen: regelmatige gebruikers van deze toestellen*, nieuwe gebruikers en de andere weggebruikers.
(*De volgende voortbewegingstoestellen kwamen aan bod in het onderzoek: segway, monowheel, hoverboard en elektrische step.)1) Een hoverboard blijkt het moeilijkst te hanteren
Personen die al een tijdje met een voortbewegingstoestel rijden, beschouwen het als een volwaardig vervoermiddel en gebruiken het vooral voor woon-werkverkeer. De gemiddelde gebruikstijd varieert tussen 3 en 6 uur per week (met afstanden tussen 50 en 90 km). Enige uitzondering hierop is het hoverboard. Dit wordt meer gebruikt als vrijetijdsbesteding door een jonger publiek. Het is trouwens ook het moeilijkst te hanteren: 7% van de gebruikers verklaart dat ze met hun hoverboard ooit al eens een ongeval hadden dat medische hulp vereiste (ten opzichte van 4% bij de monowheels).


2) Een goede infrastructuur is noodzakelijk
In het tweede deel van de studie mochten een aantal jongeren gedurende een paar weken een voortbewegingstoestel uittesten. Op het einde van de studie waren de meesten onder hen overtuigd van het nut ervan en vonden ze het een positief, nuttig en intermodaal vervoermiddel. Een opleiding leek hen wel geen overbodige luxe. Uit hun ervaringen bleek ook dat de kwaliteit van de infrastructuur een erg belangrijke risicofactor is. Te hoge stoepranden, putten in het voetpad enz., verhogen het risico op valpartijen. Omdat een hoverboard maar kleine wieltjes heeft, kan je er het minst goed obstakels mee nemen.


3) Negatieve perceptie bij het grote publiek
Omdat het grote publiek de voortbewegingstoestellen niet zo goed kent, staat het er relatief vijandig tegenover. Veel weggebruikers beschouwen ze als een gadget en niet als een echt vervoermiddel. Volgens Jean-François Gaillet, Directeur Centrum voor Innovatie bij het BIVV, blijkt hieruit dat het belangrijk is om het grote publiek te informeren over het gebruik en de reële mogelijkheden van de toestellen om alle vooroordelen weg te werken. Daarnaast is het belangrijk dat gebruikers van een voortbewegingstoestel zich veilig gedragen in het verkeer, om het onveiligheidsgevoel van het grote publiek niet te versterken.Verzekering is verplicht, maar de risico’s zijn slecht gekend


Weinig gebruikers beseffen dat elektrische voortbewegingstoestellen in de ogen van de wetgever motorrijtuigen zijn.


Lode Descamps, Directeur Product Development Liability & Accidents
“Ze moeten dus verzekerd zijn, meer specifiek door een BA-verzekering die in geval van schade aan derden de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de gebruiker dekt. In principe, is de gebruiker van deze toestellen tot een snelheid van 18 km/u verzekerd door de BA Gezin (de « familiale »). Wie er echter sneller mee rijdt (en al deze toestellen kunnen sneller, nvdr), dient een verzekering van het type BA Auto af te sluiten. Nochtans blijkt uit de BIVV-enquête dat 1 gebruiker op 2 niet weet dat hij zo’n verzekering nodig heeft."


Deze onwetendheid slaat trouwens niet alleen op het aspect aansprakelijkheid.

“De studie heeft ook aangetoond dat het gebruik van deze voortbewegingstoestellen ook risico’s op een ongeval inhoudt, met lichamelijke en/of materiële schade tot gevolg, en dit zowel voor ervaren gebruikers als voor beginnelingen.”

Zo heeft 1 gebruiker op 10 van een monowheel (elektrische eenwielers) al een ongeval gehad met materiële schade. De prijs van zo’n toestel ligt al snel boven de 1.000 EUR, de schade kan dan ook hoog oplopen. De studie toonde ook aan dat bij hoverboards 1 gebruiker op 10 al lichamelijke schade opliep waarbij een arts moest tussenkomen … Zelfs met aangepast beschermingsmateriaal kunnen de kwetsuren ernstig zijn.Nieuwe verzekering voor voortbewegingstoestellen


Op basis van de conclusies van de BIVV-studie heeft AG Insurance de dekking van zijn verzekering Top Familiale uitgebreid tot de gebruikers van deze nieuwe toestellen en dit tot een snelheid van 45 km/uur. Daarnaast ontwikkelde de verzekeraar ook Pack OmniMobility. Door de ruime dekking tegen de materiële en lichamelijke gevolgen van een ongeval, en een bijstand in geval van panne, ongeval, lekke band of diefstal, beantwoordt deze nieuwe verzekering aan de specifieke behoeften van gebruikers van deze voortbewegingstoestellen.


​Lode Descamps
“Als verzekeraar volgen we de technologische evoluties en de opkomst van de nieuwe voortbewegingstoestellen van nabij op. Niet alleen omdat ze invloed hebben op de mobiliteit in ruime zin, een materie waarin we een maatschappelijke rol te vervullen hebben, maar ook omdat ze bij onze klanten nieuwe behoeften doen ontstaan en we hen passende oplossingen op maat willen bieden. Klanten die Top Familiale combineren met Pack OmniMobility, verzekeren zowel hun toestellen als zichzelf … een combinatie van waarborgen die uniek is op de Belgische markt.”Voor het hele gezin


Via de BA Gezin genieten alle gezinsleden automatisch de dekking BA voor alle voortbewegingstoestellen waarover ze beschikken. Klanten die Pack OmniMobility afsluiten, zijn bovendien niet alleen verzekerd voor de hoverboard, step, monowheel en segway, maar ook voor de racefiets, mountainbike, elektrische fiets, elektrische rolstoel,…. Naargelang de gekozen optie (individueel, koppel of gezin) en het plafond van 1000 of 2500 EUR per vervoermiddel, variëren de premies tussen 5 en 12 EUR per maand.


De uitbreidingen van Top Familiale worden vanaf 19 juni automatisch en gratis toegekend aan alle klanten. Vanaf 10 juli 2017 kunnen klanten Pack OmniMobility afsluiten via hun makelaar of de kantoren van BNP Paribas Fortis.