Preventie 12/03/2018

“Stop Darmkanker” lanceert actieplan naar bedrijven 

Ambitieus partnership met AG Insurance wil 6.000 darmkankers stoppenDe vzw Stop Darmkanker is tijdens deze Internationale darmkankermaand meer dan ooit vastberaden om zijn informatie- en sensibiliseringsambities te versterken. De organisatie is dan ook zeer verheugd met de steun die AG Insurance haar heeft toegezegd. “De samenwerking met een sterke nationale partner als AG Insurance stelt ons in staat om ons ook meer op de bedrijfswereld te richten“, stelt Managing Director dr Luc Colemont. “Het is onze gezamenlijke ambitie om op die manier op drie jaar tijd zowat zesduizend darmkankers te stoppen”. 


Elk jaar worden in België 8.000 mannen en vrouwen geconfronteerd met de diagnose van darmkanker. Dat zijn er 23 per dag! Eén op 20 Belgen (5%!) krijgt er zelf ooit mee te maken. Daarmee is deze ziekte, na longkanker, de tweede meest verspreide vorm van kanker die zowel mannen als vrouwen treft. Het risico op darmkanker kan door een gezonde levensstijl echter met een kwart beperkt worden. Bovendien kan de ziekte via een eenvoudige test van de stoelgang in een vroegtijdig stadium ontdekt worden. In dat geval is de kans op genezing meer dan 90%. Dat is de boodschap die dr Colemont nu al méér dan 8 jaar uitdraagt via de vzw Stop Darmkanker waarvan hij medestichter is. 

Concreet vertaalt zich dat in tal van informatie- en sensibiliseringsacties, zowel om aandacht te besteden aan een gezonde levensstijl als om deel te nemen aan het gratis bevolkingsonderzoek (voor Vlamingen vanaf 55 tot en met 74 jaar, voor Walen vanaf 50 tot 74 jaar).


Dr Luc Colemont:
“Onze inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. In Vlaanderen neemt bijna 55% van de doelgroep deel aan het bevolkingsonderzoek. In 2016 werden hierdoor in Vlaanderen 2.000 darmkankers vroegtijdig opgespoord. Onze kleine organisatie begint stilaan ook bekender te worden. Dat opent nieuwe perspectieven en daarom willen we in 2018 nog een tandje bijsteken.”


Samen met AG Insurance 6.000 darmkankers stoppen 

Acties en ideeën hebben we genoeg”, bevestigt dr Colemont. “Maar koken kost geld en om deze te realiseren, zijn alle bijkomende middelen welkom. We zijn dan ook zeer blij te kunnen aankondigen dat we een belangrijk én uniek partnership hebben afgesloten met AG Insurance.” Als verzekeraar besteedt AG Insurance reeds jaren veel aandacht aan preventie en een gezonde levensstijl, via sport en beweging. Op dat vlak zijn er dus heel wat raakvlakken. “Ook het feit dat AG Insurance sterk in de Belgische economie verankerd is en tal van grotere bedrijven als klant heeft, is voor ons een pluspunt. Grote bedrijven bieden ons immers de kans om op een directe manier veel meer werknemers te bereiken. Dat is echte schaalvergroting die meer levens kan redden, meer leed kan vermijden en extra kosten kan besparen. Een win-win-win situatie! Het belang van preventie wordt hierdoor nog groter.”  


Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance :
“AG Insurance verzekert ongeveer 1 Belg op 3. Dit biedt unieke opportuniteiten om in te zetten op preventie en een gezonde levensstijl. Bovendien hebben we als marktleider in collectieve pensioen- en gezondheidsverzekeringen sterke banden met tal van grote bedrijven verspreid over het hele land. In de loop van april zullen we voor meer dan 500 grote bedrijfsklanten een seminarie rond gezondheid organiseren. Daar zal dr Colemont een uiteenzetting geven over het belang van vroegtijdig opsporen van darmkanker. We zullen onze klanten ook de mogelijkheid bieden om in hun bedrijf een lezing of een campagne te organiseren voor hun eigen werknemers.”  


Voor Stop Darmkanker is het belangrijk dat AG Insurance ook in het Zuiden van het land sterk aanwezig is. Dat zal ertoe bijdragen dat de organisatie zijn activiteiten en bekendheid in Franstalig België kan versterken.

De actie krijgt de naam “Bedrijven stoppen darmkanker” mee en de ambities liggen hoog. Dr Colemont:  “Als we door dit partnership in Vlaanderen 25% meer darmkankers kunnen opsporen en stoppen en erin slagen de participatiegraad van Wallonië naar het Vlaams niveau te brengen, moeten we op 3 jaar tijd 6.000 darmkankers een halt kunnen toeroepen. Je mag gerust ambitieus zijn, zeker als het om de strijd tegen darmkanker gaat. De lat kan niet hoog genoeg gelegd worden. Met AG Insurance willen we daar samen over springen!”  


Preventieonderzoek voortaan terugbetaald

Hans De Cuyper “ Het spreekt voor zich dat we deze actie als eerste zullen toepassen op onze 4.000 werknemers. Dat zal ons al een goed idee geven over de impact ervan. Maar daarnaast willen we ook via ons verzekeringsaanbod de preventie van darmkanker stimuleren. Vanaf nu zullen we in onze verschillende formules van hospitalisatieverzekeringen ook de kosten verbonden aan onderzoeken ter preventie van darmkanker terugbetalen. Hopelijk helpt ook dit om de drempelvrees tegenover deze onderzoeken te verlagen.


     
Foto’s
  • stop-cancer-colon

  • stop-darmkanker-ag-insurance-colemont