Preventie 6/10/2020

Sinds de Covid-19-crisis denkt 1 Belg op de 4 vaker aan de dood. Tijd om erover te praten!

Praten over de dood. Die van uzelf of die van geliefden, en de mogelijke gevolgen ervan voor degenen die achterblijven. Voor veel Belgen is het een gevoelig onderwerp. Sinds de coronacrisis is het thema nochtans niet weg te slaan uit de actualiteit. Volgens een studie van Egérie in opdracht van AG* denkt 26% van de Belgische gezinnen vaker aan de dood dan vóór de pandemie. Twee mensen op de drie zeggen bang te zijn om een geliefde te verliezen als gevolg van het virus. Zich voorbereiden, zijn voorzorgen nemen kan het verschil maken. Tijd om mensen hiervan bewust te maken. De studie toont ook aan dat het noodzakelijk is om de Belgen te sensibiliseren voor het thema overlijden en de mogelijke impact ervan voor degenen die achterblijven. Daarom lanceert AG een sensibiliseringscampagne met de slogan 'We moeten eens praten'.
 

Sinds de coronacrisis deed het thema overlijden zijn intrede in 6 op de 10 Belgische gezinnen

De enquête van Egérie in opdracht van AG verliep in 2 fasen, de eerste in 2019 vóór de Covid-19-pandemie en de tweede in juli van dit jaar. Hieruit bleek dat de perceptie van de dood is veranderd de afgelopen maanden. Het thema deed zijn intrede in veel gezinnen, want bijna 6 mensen op de 10 werden van dichtbij of van ver geconfronteerd met het coronavirus. Volgens het onderzoek rustte er niet echt een taboe op overlijden in 2019, maar de Belgische gezinnen stonden ook niet te trappelen om het er met hun geliefden over te hebben of om hun voorzorgen te nemen. Hun prioriteiten lagen immers anders. 

Maar sinds de coronacrisis zegt meer dan 1 op de 4 Belgen dat ze vaker aan de dood denken ... “Door Covid-19 heeft het thema overlijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn intrede gedaan in heel wat huiskamers. Dit betekent niet dat we weten hoe we ermee moeten omgaan, maar wel dat we er rekening mee houden dat het kán gebeuren. Er is dus heel wat werk aan de winkel om mensen hierover te informeren. Iedereen heeft nood aan duiding over wat een overlijden kan betekenen op financieel vlak voor degenen die achterblijven, en welke oplossingen hiervoor bestaan,” vertelt Joëlle Liberman, co-director van Egérie.  

 

Slechts 1 Belg op de 10 heeft een overlijdensverzekering

Het onderzoek bracht ook een verbazingwekkende paradox aan het licht: 85% van de mensen vindt het belangrijk om hun partner en/of kinderen te beschermen, 60% denkt een duidelijk beeld te hebben van de impact van een overlijden, maar slechts 22% verwacht dat een overlijden een negatieve invloed zal hebben op zijn of haar levensstandaard. 

Volgens ons is dit zelfs nog een onderschatting, die waarschijnlijk te wijten is aan een gebrek aan informatie over of interesse in het onderwerp, of aan andere zorgen op korte termijn. Daarom zien we het als onze taak als verzekeraar om de bewustwording te vergroten,” kadert Stefan Junqué, Head of Marketing Life bij AG.
Hij vult aan: “Mensen beschermen hun woning, sluiten een omniumverzekering af voor hun auto, verzekeren hun aansprakelijkheid tegenover derden, ... Maar de financiële gevolgen van hun eigen overlijden verzekeren voor hun dierbaren, is vandaag nog geen reflex bij de Belg, want dit soort verzekering komt pas op de 5e plaats. Momenteel heeft 1 Belg op de 10 een overlijdensverzekering, terwijl bijna 4 op de 10 overtuigd zijn van het nut en de noodzaak ervan. Zij zijn zich ervan bewust dat hun eigen overlijden een belangrijke impact zal hebben op de dagelijkse realiteit en de koopkracht van hun geliefden.”

 

 'We moeten eens praten!'

Volgens het onderzoek praat minder dan 1 Belg op de 3 openlijk met zijn partner, ouders of kinderen over de financiële gevolgen van zijn overlijden. En zoals al gezegd, zijn er nóg minder die tot actie overgaan. Maar sinds Covid-19 zien we – vooral in de leeftijdsgroep van de 45-plussers – dat dubbel zoveel respondenten er met hun kinderen over spreken. “Erover praten is duidelijk de eerste stap naar bewustwording en de noodzaak om te handelen,” voegt Stefan Junqué eraan toe.

Daarom lanceert AG deze maand een digitale campagne 'We moeten eens praten!'. De eerste doelstelling is het thema bespreekbaar maken binnen Belgische gezinnen. De boodschap is duidelijk. AG wil een katalysator zijn, het bewustzijn vergroten om zo dit gevoelige maar belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken. “Sommigen zullen een taboe moeten doorbreken, anderen zullen er eens diep over moeten nadenken. Het doel is hetzelfde: erover praten,” vertelt Stefan Junqué. “Door erover te praten en er meer over te weten te komen, groeit het besef over de gevolgen. In een tweede fase voeren we de actie samen met onze distributiepartners: makelaars, bankagenten, ... Zij hebben een nauwe band met hun klanten en kennen hun situatie. Essentiële elementen om een delicaat thema als dit aan te kaarten.

 


Wat is de overlijdensverzekering?

Iemand die een overlijdensverzekering afsluit, zorgt voor de financiële bescherming en gemoedsrust van zijn dierbaren. De klant kiest zelf de verzekerde, het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de begunstigden. Als de verzekerde zou overlijden vóór de einddatum van het contract, krijgen de begunstigden het verzekerde kapitaal uitbetaald. 
De dierbaren die aangeduid worden als begunstigden, zullen het gemakkelijker hebben om mogelijke successierechten, vaste kosten en andere onvoorziene uitgaven te betalen. Daarnaast zorgt de overlijdensverzekering ook voor financiële zekerheid voor hun verdere levensstandaard en toekomst.
Meer weten over overlijdensverzekering?

 

Weinig kennis, veel verwarring

De belangrijkste reden waarom weinig mensen een overlijdensverzekering afsluiten, is een gebrek aan kennis over het product. De resultaten van het onderzoek spreken voor zich. Volgens Joëlle Liberman van Egérie zien de meeste mensen geen toegevoegde waarde in een overlijdensverzekering omdat ze de pluspunten ervan niet begrijpen of de verzekering gewoon niet kennen. “Vandaag weet één Belg op twee niet wat een overlijdensverzekering is, en slechts één persoon op de vier is in staat om uit te leggen wat het is. Bovendien heeft bijna één Belg op de drie er een verkeerd beeld van. Ze verwarren een overlijdensverzekering met een uitvaartverzekering (die alleen dient om de uitvaart te betalen, nvdr). Nog anderen verwarren ze met een schuldsaldoverzekering (die bij overlijden alleen tussenkomt voor de terugbetaling van een woonlening, nvdr).” Verrassend, maar bemoedigend: de jongste respondenten waren het best op de hoogte.

_________________
Marktonderzoek uitgevoerd door Egérie in opdracht van AG: kwalitatief onderzoek bij 30 respondenten (15 met en 15 zonder overlijdensverzekering, 34-65 jaar, met kinderen) in de periode van 7 tot 21 mei 2019 - kwantitatief onderzoek bij 1.000 respondenten (25-64 jaar, met kinderen) in de periode van 7 tot 21 mei 2019 en van 30 juni tot 10 juli 2020.

     
Foto’s
  • Target group 4-def-jpg