Ensemble, inciter les jeunes à mieux rouler à vélo

Afin d’inciter les jeunes élèves à rouler plus souvent à vélo et de manière plus sûre, Cycling Vlaanderen a décidé de lancer cette année un plan de promotion ciblé auprès de la jeunesse, en partenariat avec AG Insurance et MOEV. « Kidz On Wheelz » propose un parcours à vélo innovant et truffé d’obstacles qui sera déployé dans plus de 60 écoles primaires de Flandre et lors de plusieurs évènements de grande ampleur dans tout le pays.


'1 dag niet...' Misvattingen over woninginbraken

De vijfde editie van de actie ‘1 dag niet’ op vrijdag 26 oktober is de ideale gelegenheid om het even te hebben over enkele misvattingen omtrent woninginbraken.


Un jour sans... idées reçues sur les cambriolages

La cinquième édition de l’opération « 1 jour sans » qui se déroule ce 26 octobre est l’occasion de revenir sur quelques idées reçues en matière de cambriolage dans les habitations.


Onweer - vragen over de verzekering en tips bij schaderegeling

De voor 7 augustus voorspelde storm en de daarmee vaak gepaard gaande felle onweersbuien zouden lokaal voor veel schade kunnen zorgen. Na een onweer of overstroming rijzen vaak vragen over de dekking door de woningverzekering. Voor een vlot verloop van de schaderegeling kunnen een paar praktische tips de verzekerde al een heel eind op weg helpen. ​


Orage  - questions d'assurance et conseils en cas de sinistre

Les orages qui sont prévus ce 7 août et les fortes averses de pluie qui les accompagnent généralement pourraient faire localement beaucoup de dégâts.  Après un tel orage ou une inondation, de nombreuses questions se posent quant à la couverture par l’assurance habitation. Pour que le règlement de sinistre se déroule rapidement, quelques conseils pratiques peuvent aider l’assuré.


“Stop Darmkanker” lanceert actieplan naar bedrijven 

De vzw Stop Darmkanker is tijdens deze Internationale darmkankermaand meer dan ooit vastberaden om zijn informatie- en sensibiliseringsambities te versterken. De organisatie is dan ook zeer verheugd met de steun die AG Insurance haar heeft toegezegd. “De samenwerking met een sterke nationale partner als AG Insurance stelt ons in staat om ons ook meer op de bedrijfswereld te richten“, stelt Managing Director dr Luc Colemont. “Het is onze gezamenlijke ambitie om op die manier op drie jaar tijd zowat zesduizend darmkankers te stoppen”.


​ « Stop Cancer Côlon » lance un plan d’action destiné aux entreprises

En ce mois de sensibilisation internationale contre le cancer du côlon, l’asbl Stop Cancer Côlon est plus que jamais résolue à renforcer ses ambitions en matière d’information et de sensibilisation. L’organisation est donc particulièrement ravie du soutien que lui a accordé AG Insurance. « La collaboration avec un partenaire national aussi solide qu’AG Insurance nous permet d’encore mieux cibler le monde des entreprises », explique le Dr Luc Colemont, Managing Director de l’asbl. « Via ce partenariat, nous partageons l’ambition de dépis


Wagen beschadigd tijdens rellen?
​Hoe zit dat met de verzekering?

Bij de rellen die onze hoofdstad de voorbije dagen gekend heeft, werden niet alleen woningen en winkels beschadigd, maar ook personen- en bedrijfswagens. Is die schade verzekerd en waarmee moet het slachtoffer rekening houden?


Innovatie kan gevolgen van inbraakschade verzachten

“1 dag niet​” is een campagne van de overheid en de politiediensten die erop gericht is het aantal woninginbraken drastisch te doen dalen via bewustmaking en sensibilisering van het publiek. Als verzekeraar, draagt AG Insurance natuurlijk graag zijn steentje bij aan dit initiatief. De aandacht gaat daarbij niet alleen naar het voorkomen van diefstallen, maar ook naar het beperken van de gevolgen voor de slachtoffers. Respo Repair Solutions is zo’n voorbeeld van hoe innovatieve technieken de naweeën van een inbraak of vandalisme kunnen verzachten.


L'innovation peut atténuer les conséquences d'un cambriolage

« 1 jour sans » est une campagne conjointe du gouvernement et des services de police dont l’objectif est de réduire drastiquement le nombre de cambriolages via une sensibilisation et une prise de conscience du grand public.