AG et Hagelunie proposent aux agriculteurs une assurance pour couvrir les dégâts aux cultures

Ce n’est un secret pour personne : ces dernières années, le climat a évolué, amenant de plus en plus souvent son lot de tempêtes, bourrasques de vent et averses de grêle, alternant parfois avec de longues périodes de sécheresse comme on n’en avait jamais connues dans notre pays. Les premiers touchés par ces événements climatiques sont les agriculteurs, qui peuvent faire appel au Fonds des calamités établi par les gouvernements régionaux, en cas de dégâts importants dans leurs cultures. En 2020, en Flandre, ce système évolue avec une subven


AG en Hagelunie bieden landbouwers nieuwe verzekering voor teeltschade aan

Zowat iedereen beseft intussen dat het klimaat de laatste jaren is veranderd, met steeds vaker stormen, rukwinden en hagelbuien, afgewisseld met perioden van langdurige droogte die ongezien zijn in ons land. Landbouwers zijn een van de eerste slachtoffers van deze klimaatgebeurtenissen. Bij grote schade aan hun gewassen kunnen ze een beroep doen op het Rampenfonds van de regionale overheden. In 2020 evolueert dit systeem in Vlaanderen naar een subsidie die wordt toegekend aan landbouwers die een zogenaamde “brede weersverzekering” afsluiten. Als sterke spel


Phil at Home : des services innovants pour permettre aux gens de rester vivre plus longtemps chez eux

Avec une offre plus large et modulable dans une région géographiquement étendue, AG Insurance a mis un coup d’accélérateur ces derniers jours dans le déploiement de Phil at Home. Phil at Home combine un ensemble de services et de technologies innovantes, chapeautés par un coordinateur personnel, qui permet aux clients (seniors notamment) de rester chez eux dans un environnement sécurisé, confortable et qualitatif et ce, le plus longtemps possible. 


Phil at Home, een innovatief dienstenaanbod om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen

Met een ruimer en modulair aanbod in een grotere regio, schakelt AG Insurance deze dagen een versnelling hoger in de uitrol van Phil at Home. Phil at Home combineert een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie met een persoonlijke coördinator, die het klanten - voornamelijk ouderen - mogelijk maakt om op een veilige, comfortabele en kwalitatieve manier langer in de eigen woning te blijven.


Apprendre aux enfants à gérer l'argent : les parents hésitent quant à l'approche à adopter

À une époque où les enfants sont de plus en plus incités à consommer et où l'argent se fait de moins en moins tangible, les parents trouvent d'autant plus important que leurs enfants apprennent à gérer l'argent afin qu'ils deviennent des citoyens sensibilisés aux questions financières et dotés d'un esprit critique. Mais les opinions divergent quant à la méthode à employer, à leur propre rôle et à celui de l'école, ainsi qu'aux outils qu'ils utilisent ou aimeraient pouvoir utiliser.


Homeras, la filiale d’AG Insurance, lance sa plateforme en ligne pour les petits travaux à l’habitation

Qui n’a jamais été confronté à cette situation ? Le robinet de la cuisine qui fuit, la chaudière qui nécessite un entretien… La recherche d’un professionnel de confiance s’accompagne souvent de doutes, voire de frustrations. Homeras, une filiale d’AG Insurance, apporte la solution adéquate. Avec SoSimply, sa nouvelle plateforme en ligne, Homeras met son réseau de plus de 300 professionnels à la disposition de tous les Belges pour leurs petits travaux, qu’ils soient assurés chez AG Insurance ou non. 


AG-dochter Homeras lanceert online platform voor kleinere werken aan de woning

Wie heeft het nooit meegemaakt? Een keukenkraan die aan vervanging toe is, een onderhoud van de verwarmingsketel dat zich opdringt, … De zoektocht naar een bekwaam vakman gaat vaak gepaard met heel wat twijfels, zelfs frustraties. Homeras, een dochteronderneming van AG Insurance, biedt nu een passend antwoord. Met zijn nieuwe online platform SoSimply stelt Homeras zijn netwerk van meer dan 300 vakmensen open voor alle Belgen die een klus willen laten klaren, ongeacht ze bij AG verzekerd zijn of niet.


Een Corporate IT Award voor Yongo!

Opnieuw een trofee voor Yongo! Tijdens de uitreiking van de “Corporate IT Awards” op 21 november sleepte het online spaar- en beleggingsplatform voor kinderen van AG Insurance een award in de wacht in de categorie « Outstanding customer experience ».  De Corporate IT Awards zijn een organisatie van ARC Group en bekronen Belgische bedrijven die zich onderscheiden door een innovat


Un Corporate IT Award pour Yongo !

Ce 21 novembre, lors de la cérémonie de remise des “Corporate IT Awards” organisée par ARC Group en vue de récompenser les entreprises belges particulièrement innovantes et performantes dans le domaine IT, Yongo a reçu le trophée de la catégorie « Outstanding customer experience ». Ce qui constitue déjà une deuxième récompense pour ce produit !Met Phil at Home doorbreekt AG de grenzen van de klassieke verzekering 

AG Insurance brengt binnenkort een totaal nieuwe service op de markt. Phil at Home combineert een hele reeks van innoverende diensten en technologieën met de begeleiding van een persoonlijke “coördinator”, waardoor ouderen langer en veiliger thuis kunnen blijven wonen. Na andere recente innovaties als Yongo (een spaaroplossing voor kinderen) en VIVAY (bescherming voor gezinnen), bevestigt AG Insurance met Phil at Home zijn rol als vernieuwer in de Belgische verzekeringssector die de grenzen van het klassieke verzekeren durft te doorbreken. 

Avec Phil at Home, AG veut dépasser les frontières de l’assurance

AG Insurance lancera prochainement sur le marché « Phil at Home », un ensemble de services et de technologies innovantes chapeautés par un coordinateur personnel qui permettra aux seniors de rester plus longtemps et en toute sécurité chez eux. Un produit unique sur le marché, avec lequel l’entreprise poursuit dans sa lancée d’innovations, après Yongo (un produit d’épargne pour les enfants) et VIVAY (des assurances pour protéger les familles) en 2017. Pour le leader de l’assurance en Belgique, c’est aussi un pas supplémentaire au-de


Een fietsongeval kan zware financiële gevolgen hebben

Volgens VIAS zijn fietsers – na inzittenden van auto's – de tweede grootste groep verkeersslachtoffers in België. Deze trieste tweede plaats wordt jaar na jaar bevestigd.  Gezien de boomende verkoop van elektrische fietsen en het toenemend aantal fietsers op onze wegen, zal dit er wellicht niet op verbeteren. Hoewel het aantal fietsongevallen met gewonden in 2017 was gedaald (-3,3 %), is het in de laatste jaarhelft  weer gestegen. Beangstigende cijfers in een tijd waarin steeds meer mensen zich bewust zijn van hun ecologische voetafdruk en steeds


Un accident de vélo peut avoir un impact financier important

Les cyclistes constituent un groupe particulièrement vulnérable sur la route. Les statistiques le montrent; ils sont le 2e plus grand groupe d'accidents de la route en Belgique. Mais ces chiffres ne disent pas grand-chose sur l’impact de l’accident pour le cycliste, que ce soit sur plan matériel, physique ou financier. AG Insurance a analysé les dossiers de sinistres de ses produits Pack Cycliste et Pack OmniMobility et en a conclu que le


Approche « sinistres auto » chez AG Insurance : innover pour régler plus efficacement et plus rapidement les sinistres

La société et les technologies évoluent très rapidement, et c’est particulièrement le cas en ce qui concerne le secteur automobile. Par ricochet, quand survient un sinistre, le secteur de l’assurance se doit d’être au faîte des évolutions technologiques afin d’assurer une réparation de qualité, tout en éliminant au maximum les tracas administratifs pour le client. Afin de répondre à ces besoins, AG Insurance a mis en place une approche globale en matière de sinistres auto, comprenant différents éléments qui lui permettent d’accélére


De aanpak van autoschade bij AG Insurance: innoveren om ongevallen efficiënter en sneller af te handelen

Maatschappelijke en technologische evoluties zetten zich steeds sneller door, niet in het minst in de automobielsector. Dit heeft ook gevolgen voor de autoverzekeraars. Zo kunnen nieuwe technieken en procedures in de afhandeling van schade bijdragen tot een kwalitatief hoogstaande herstelling met een minimum aan administratieve formaliteiten. Op dat vlak heeft AG Insurance een globale aanpak in het afhandelen van schadegevallen ontwikkeld, waarbij verschillende elementen het hele proces aanzienlijk versnellen en verbeteren, in het bijzonder op het vlak van de h


​AG Insurance lance la « Top Vélo », une assurance omnium optimale pour les deux-roues

Avec le retour des beaux jours, les vélos vont progressivement reprendre leurs droits sur nos routes et nos chemins. Ils sont de plus en plus nombreux en Belgique, comme le prouvent les dernières statistiques en la matière. Prise de conscience écologique, phénomène de mode ou choix de vie, le vélo a désormais toute sa place dans notre mobilité au quotidien, dans nos loisirs ou dans nos déplacements professionnels. Il mérite donc une protection optimale en cas de vol ou de dégâts, tout comme les autres types de cycles. C’est précisément ce qu’


AG Insurance lanceert ‘Top Fiets’, een omniumverzekering op maat voor alle tweewielers

De lente komt eraan en stilaan verschijnen ook de fietsers opnieuw talrijk in het straatbeeld. Fietsen is dan ook steeds populairder in ons land. Of die populariteit nu het gevolg is van de vele files of vertrekt vanuit een ecologisch bewustzijn of persoonlijke overtuiging, vast staat dat de fiets een belangrijke rol speelt in onze dagelijkse mobiliteit, zowel in de vrije tijd als voor woon-werkverkeer. Fietsen en andere soorten rijwielen verdienen dan ook een degelijke bescherming tegen diefstal of schade. En dat is net het doel van Top Fiets, het gloedni


Travail, santé, famille… Le Belge est soucieux, mais ne prend presque pas de précautions

AG Insurance propose désormais des solutions souples et simples, destinées à des groupes spécifiques qui sont particulièrement vulnérables en cas de disparition soudaine d’une source de revenus ou de problèmes de santé au sein de la famille.


Werk, gezondheid, gezin … Belg maakt zich zorgen, maar neemt nauwelijks voorzorgen

Met VIVAY biedt AG Insurance soepele en eenvoudige oplossingen voor specifieke groepen die bijzonder kwetsbaar zijn indien plots een inkomen zou wegvallen of zich in het gezin een gezondheidsprobleem voordoet.


Nieuwe voortbewegingstoestellen: steeds populairder, maar niet zonder risico’s

Nieuwe voortbewegingstoestellen: voor- en nadelen voor de verkeersveiligheid en mobiliteit. Een studie van het BIVV samen met AG Insurance.


Nouveaux engins de déplacement : une tendance en croissance, mais pas sans risque

Nouveaux engins : avantages et inconvénients pour la sécurité routière et la mobilité. Une étude de l’IBSR avec AG Insurance.


AG Insurance lanceert belegging op basis van genderdiversiteit in topmanagement

Als eerste in België lanceert AG Insurance een belegging gelinkt aan aandelen van bedrijven die op vlak van genderdiversiteit in topfuncties het beste scoren.


AG Insurance lance un placement basé sur la mixité hommes-femmes

En lançant un placement lié aux actions d’entreprises qui affichent les meilleurs résultats en termes de mixité hommes-femmes dans les plus hautes fonctions, AG Insurance fait office de pionnier en Belgique.


Autosalon: nieuwe verzekeringsformules en acties

Het Autosalon is niet alleen een aanleiding voor autofabrikanten om de nieuwste modellen en snufjes te presenteren. Voor veel bedrijven is het een aanleiding om hun productaanbod in de kijker te stellen of te vernieuwen. 


Nouvelles formules d'assurance et actions au Salon de l'Auto

Le Salon de l’Auto est l’occasion idéale pour les constructeurs de présenter leurs nouveaux modèles et leurs derniers gadgets. 


L'expertise à distance réduit drastiquement le délai de règlement des sinistres

En faisant appel aux nouvelles techniques digitales, AG Insurance peut réduire drastiquement les délais nécessaires pour régler de nombreux sinistres. 


Video-expertise kort termijn van schaderegeling drastisch in

Door gebruik te maken van nieuwe digitale technieken kan AG Insurance de afhandelings-termijnen van heel wat schadeclaims drastisch inkorten. 


Drones: toch even de 'familiale' nakijken

Drones worden in België steeds populairder, ook voor recreatief gebruik.


Drones : un petit check-up de l'assurance  «familiale» s'impose

En Belgique, les drones sont de plus en plus prisés, également à des fins récréatives.


Eerste Tak 23-verzekering in dollars biedt kapitaalbescherming in USD en potentieel meer rendement

Met AG Protect+ USD Dynamic Deep Value*, lanceert AG Insurance de eerste Tak 23-verzekering in België in een vreemde munt, de Amerikaanse dollar (USD).


La première assurance de la Branche 23 en dollars offre une protection du capital en USD et un meilleur potential de rendement

Avec AG Protect+ USD Dynamic Deep Value*​, AG Insurance lance la première assurance de la Branche 23 en devise étrangère, dollar américain (USD), sur le marché belge.


Boîtes noires - un test riche en enseignements, mais une étude approfondie est nécessaire

De février 2015 à octobre 2015, AG Insurance a mené un projet pilote auprès de 80 membres du personnel, dont les voitures ont été équipées d’une « smart box », aussi appelée boîte noire.


Test met 'zwarte doos' leerrijk, maar verder onderzoek nodig

Van februari tot oktober 2015 deed AG Insurance een piloottest bij 80 personeelsleden, van wie de wagens werden uitgerust met een smartbox, vaak ook zwarte doos genoemd.


OmniNature, une nouvelle assurance contre les forces de la nature

Etant donné la hausse clairement sensible du nombre d’orages, d’averses de grêle et d’inondations, de plus en plus de véhicules sont endommagés par les forces de la nature.


OmniNatuur, een nieuwe autoverzekering tegen natuurgeweld

Als gevolg van de duidelijke stijging van het aantal onweders, hagelbuien en overstromingen, worden steeds meer wagens door natuurgeweld beschadigd.


AG Insurance lance une assurance complète pour les propriétaires-bailleurs

L’immobilier reste un des meilleurs investissements en Belgique. Quelque 900.000 appartements et maisons sont mis en location par des propriétaires privés. Pourtant, louer une propriété n’est pas sans risque. Il est ainsi ressorti d’une enquête réalisée récemment que de nombreux propriétaires sont confrontés à des locataires qui ne paient pas leur loyer ou qui endommagent l’habitation. Pour répondre à cette situation, AG Insurance a développé le Pack Bailleur.


AG Insurance lanceert complete verzekering voor verhuurders

Vastgoed is in België nog steeds één van de beste investeringen. Zo’n 900.000 appartementen en huizen worden verhuurd door privé-eigenaars. Toch is het verhuren van een eigendom niet zonder risico’s. Uit een recente enquête blijkt dat heel wat verhuurders geconfronteerd worden met huurders die niet betalen of die schade toebrengen aan de woning. Daarom heeft AG Insurance de verzekering Pack Verhuurder ontwikkeld.