AG reste la marque d'assurance préférée des Belges

Pour la sixième année consécutive, les Best Brands Awards ont récompensé les marques préférées des Belges dans différentes branches d'activité. Depuis 2019, un prix est également décerné pour le secteur des assurances. AG est honorée de recevoir cette récompense pour la troisième année consécutive. 


AG blijft favoriete verzekeringsmerk van de Belgen

Voor het zesde opeenvolgende jaar belonen de Best Brands Awards de favoriete merken van België in verschillende bedrijfssectoren. Sinds 2019 wordt de prijs ook binnen de verzekeringssector uitgereikt. AG is vereerd om sinds de start, en ook dit jaar, deze prijs in ontvangst te mogen nemen.


AG gaat via scholen strijd aan tegen eenzaamheid bij jongeren

AG biedt in samenwerking met Uitgeverij Averbode een gratis educatief pakket aan voor het secundair onderwijs.


AG lutte dans les écoles contre la solitude chez les jeunes

En collaboration avec les Éditions Averbode, AG propose un dossier pédagogique gratuit pour l'enseignement secondaire. 


Changement au sein du comité de direction d’AG : une place centrale et stratégique pour le capital humain et la durabilité

Dès le 1er avril prochain, AG modifie la composition de son comité de direction. Jan Heyvaert, actuel Directeur des Ressources Humaines, voit ses responsabilités élargies : il intègre le comité de direction et devient Chief Human Resources & Sustainability Officer (CHRSO). Ce changement souligne l’intérêt stratégique que représentent les ressources humaines et la durabilité pour l’entreprise. AG nomme aussi pour la première fois une Director Sustainability en la personne de Nathalie Erdmanis


Wijziging in directiecomité AG : een centrale,  strategische plaats voor mensen en duurzaamheid

Op 1 april wijzigt AG de structuur van zijn directiecomité. Huidig HR Director Jan Heyvaert krijgt een aantal extra verantwoordelijkheden en treedt als Chief Human Resources & Sustainability Officer (CHRSO) toe tot het directiecomité. Daarmee onderstreept AG het strategische belang van HR en duurzaamheid voor het bedrijf. Met Nathalie Erdmanis stelt AG daarnaast voor het eerst een Director Sustainability aan.


Rekruteren in coronatijden: uitdaging of kans?

Wat is de impact van Covid-19 op rekrutering? Gaan aanwervingen door op afstand? Is het mogelijk om in die context een job te vinden? Hoe verlopen sollicitatiegesprekken? En wat zijn de vooruitzichten voor 2021? Om te weten hoe een groot dienstverlenend bedrijf omgaat met deze problematiek, stelden we al die vragen aan Christelle Bouhy en Aurelia Maggio, verantwoordelijk voor rekrutering bij verzekeraar AG.


Recruter en période Covid-19 : challenge ou opportunité ?

Qu'en est-il du recrutement à l'ère Covid-19 ? Continue-t-il aussi à distance ? Est-il réellement possible de trouver un emploi dans ces conditions ? Comment se passent les entretiens d’embauche ? Et quelles sont les perspectives pour 2021 ? Nous avons voulu savoir comment une grande entreprise de services comme une compagnie d’assurances s’était adaptée durant tous ces mois. Rencontre avec Christelle Bouhy et Aurelia Maggio, toutes deux chargées du recrutement chez AG.


Enquête Profacts 2020 : les courtiers réaffirment leur confiance en AG

En 2020, l’enquête Profacts confirme à nouveau le label de qualité AA pour AG et la première place sur le marché belge en tant qu’acteur global.


Profacts-enquête 2020: makelaars herbevestigen vertrouwen in AG

De Profacts-enquête bevestigt opnieuw in 2020 het AA-kwaliteitslabel van AG en zijn leiderspositie op de Belgische markt als globale speler.


Groepsverzekeringen AG blijven mooie rendementen aanbieden

In moeilijke marktomstandigheden blijft AG zijn bedrijfsklanten en hun aangesloten werknemers nog steeds mooie rendementen aanbieden, zowel in tak 21 als in tak 23.


Les assurances de groupe AG offrent encore de beaux rendements

Malgré des conditions de marché compliquées, AG reste en mesure d'offrir à ses entreprises clientes et à leurs collaborateurs de bons rendements, et ce, tant en branche 21 qu'en branche 23. 


AG sur les routes de Liège-Bastogne-Liège et de La Flèche Wallonne

AG et A.S.O. unissent leurs forces pour célébrer deux des événements cyclistes les plus anciens et les plus prestigieux de notre pays. Les deux grandes classiques ardennaises « La Flèche Wallonne » et « Liège-Bastogne-Liège » auront lieu respectivement les 21 et 25 avril prochains, sous la bannière d’AG. 


AG op het parcours van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl

AG en A.S.O. slaan de handen in elkaar voor twee van de oudste en meest prestigieuze wielerevenementen van ons land. De twee grote Ardense klassiekers 'de Waalse Pijl' en 'Luik-Bastenaken-Luik' vinden respectievelijk plaats op 21 en 25 april 2021, onder de vlag van AG.


AG voor de 9de keer op rij ‘Top Employer'

Voor het negende jaar op rij behaalt AG het ‘Top Employer’ label. 


AG est ‘Top Employer’ pour la 9e fois consécutive

Pour la huitième année consécutive, AG Insurance se voit décerner le titre de « Top Employer Belgique ».


AG, plus que jamais supporter de votre vie dans sa nouvelle campagne

Dans sa nouvelle campagne de marque, AG réaffirme son rôle de supporter de la vie de ses clients et de la société. 


AG meer dan ooit supporter van jouw leven in nieuwe campagne

Met een nieuwe merkcampagne herbevestigt AG zijn rol als supporter van het leven van zijn klanten en de maatschappij.


AG parcourt 1,5 million de kilomètres en un an au profit d'associations caritatives

AG parcourt 1,5 million de kilomètres en un an au profit d'associations caritatives


AG legt op 1 jaar tijd 1,5 miljoen kilometer af voor het goede doel

Op 1 jaar tijd liepen, fietsten, wandelden en zwommen AG-medewerkers 1,5 miljoen kilometer en zamelden zo 40.000 euro in voor 4 hulporganisaties. 


Retour de la croissance économique à partir du 2e semestre 2021

Malgré la deuxième vague de Covid-19, AG est relativement optimiste quant à la croissance économique en 2021.


Terug economische groei vanaf 2de helft 2021

Ondanks de tweede coronagolf, is AG vrij optimistisch over de economische groei voor 2021.


Ok boomer. Les Millenials peuvent-ils encore rêver d'une pension légale ?

Dans les années à venir, le vieillissement de la population risque d'encore accentuer le déséquilibre entre une population active de plus en plus réduite, qui paie les pensions légales, et un groupe croissant de pensionnés auquel viendront s'ajouter de plus en plus de Babyboomers dans les années à venir. Et ce, alors que les pensions belges font déjà partie des plus basses d'Europe...


Trophées de l'assurance-vie : la passe de trois

A la 21e édition des trophées de l'assurance-vie, AG a remporté trois trophées, dont le Trophée du Courtage et le Trophée spécial Pandémie.


Trofeeën van de levensverzekering: driemaal is scheepsrecht

Op de 21ste editie van de Decavi-verzekeringstrofeeën Leven sleepte AG drie trofeeën in de wacht, waaronder de Trofee van de Makelaar en de speciale Trofee Pandemie


Le nombre de camionnettes ne cesse d'augmenter... le nombre de vols aussi

Chaque année, le nombre de camionnettes augmente sur nos routes. Qui dit 'plus de camionnettes', dit aussi malheureusement 'plus de vols' 


Aantal bestelwagens blijft stijgen, diefstalplaag ook

Het aantal bestelwagens op de Belgische wegen blijft toenemen. 
Helaas betekent dit ook een sterk groeiend aantal diefstallen van en in deze voertuigen.


Heidi Delobelle devient la nouvelle CEO d’AG

Le 22 octobre 2020, Heidi Delobelle, actuellement Managing Director de la division Employee Benefits & Health Care, deviendra la nouvelle CEO d’AG.


Heidi Delobelle wordt de nieuwe CEO van AG 

Op 22 oktober 2020 wordt Heidi Delobelle, de huidige Managing Director van de divisie Employee Benefits & Health Care, de nieuwe CEO van AG.


AG deelt 200.000 aankoopbonnen uit van 20 euro om lokale economie te steunen tijdens tweede coronagolf

Kleine handelszaken, horeca-uitbaters en kmo’s behoren tot de grootste slachtoffers van de lockdown van het land... Vele lokale handelszaken hebben het moeilijk, sommige dreigen zelfs over kop te gaan. En dat terwijl de economische gevolgen van de coronacrisis zich waarschijnlijk nog heel lang zullen laten voelen. AG is zich bewust van de impact van deze crisis voor zijn klanten, zowel particulieren als ondernemers. De verzekeraar hanteert het solidariteitsprincipe om de lokale economie te ondersteunen.


AG distribue 200.000 bons de 20 euros pour soutenir l'économie locale pendant la deuxième vague du coronavirus

Le déconfinement se poursuit progressivement, mais certains commerces ou restaurants seront durablement impactés. Consciente et soucieuse de l’impact de cette crise sur tous ses clients, particuliers comme indépendants, AG mise sur le principe de solidarité pour donner un coup de pouce à la relance de l’économie locale. 


Providis Globale Rechtsbijstand: een uitgebreide en fiscaal-vriendelijke verzekering in geval van juridisch geschil

Providis, een aparte dienst van AG die instaat voor het schadebeheer rechtsbijstand, lanceert vandaag een globale en fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering, die volledig beantwoordt aan de bepalingen van de wet Geens.


Avec la Providis Protection Juridique Globale, Providis présente une assurance complète et fiscalement avantageuse pour faire face aux problèmes juridiques

Providis, service distinct d’AG chargé de la gestion des sinistres de la branche assurances protection juridique, lance aujourd’hui son produit global, fiscalement déductible, conforme aux dispositions de la loi Geens.


AG investeert 4 miljoen euro om de heropstart van de lokale economie te ondersteunen 

Kleine handelszaken, horeca-uitbaters en kmo’s behoren tot de grootste slachtoffers van de lockdown van het land... Vele lokale handelszaken hebben het moeilijk, sommige dreigen zelfs over kop te gaan. En dat terwijl de economische gevolgen van de coronacrisis zich waarschijnlijk nog heel lang zullen laten voelen. AG is zich bewust van de impact van deze crisis voor zijn klanten, zowel particulieren als ondernemers. De verzekeraar hanteert het solidariteitsprincipe om de lokale economie te ondersteunen.


AG investit 4 millions EUR pour contribuer à relancer l’économie locale en Belgique après la crise Covid-19

Le déconfinement se poursuit progressivement, mais certains commerces ou restaurants seront durablement impactés. Consciente et soucieuse de l’impact de cette crise sur tous ses clients, particuliers comme indépendants, AG mise sur le principe de solidarité pour donner un coup de pouce à la relance de l’économie locale. 


 « Tous Contre la Solitude », une initiative solidaire lancée par AG

De nombreux experts mettent en garde contre l'impact de la crise du coronavirus sur notre santé mentale. 


Met “Allen Tegen Eenzaamheid” gaat AG de strijd aan tegen oprukkende vereenzaming

Tal van experten waarschuwen voor de impact van de corona-crisis op onze mentale gezondheid. 


AG lance une nouvelle série de webinaires sur « le travail après la reprise »

Comment les entreprises peuvent-se préparer au mieux  à la nouvelle réalité professionelle après la crise de corona? Ce point fait l'objet de 3 webinaires organisés par AG Health Partner.


AG lanceert tweede reeks webinars over “het nieuwe werken na de heropstart”

 AG Health Partner organiseert 3 webinars over hoe bedrijven optimaal kunnen omgaan met de nieuwe arbeidsrealiteit na de coronacrisis.


AG décroche 5 trophées de l’assurance Non-Vie

En raison des mesures gouvernementales prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus, la traditionnelle cérémonie de remise des trophées Decavi de l’assurance Non-vie n’a pas pu se tenir cette année. Les organisateurs ont donc annoncé la liste des lauréats ce matin. AG est particulièrement fière de décrocher 5 trophées, dont le très convoité Trophée du Courtage.


AG wint 5 verzekeringstrofeeën Niet-leven

Door de maatregelen die de overheid nam om de coronavirusepidemie in te dijken, kon de traditionele uitreiking van de Decavi-trofeeën Niet-leven dit jaar niet plaatsvinden. De organisatoren maakten vanmorgen wel de winnaars bekend. AG is bijzonder trots op zijn 5 trofeeën, waaronder de felbegeerde Trofee van de Makelarij.


Dossier Crise du coronavirus : AG soutient les particuliers et les entreprises

Un aperçu de toutes les mesures prises par AG dans le but de soutenir les particuliers et les entreprises dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.


Dossier corona-crisis: AG ondersteunt particulieren en bedrijven

Een overzicht van alle maatregelen die AG neemt om particulieren en bedrijven te ondersteunen in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus.


La participation bénéficiaire réservée aux clients d'AG est confirmée sans aucune modification

La participation bénéficiaire pour les clients vie AG est confirmée sans aucun changement. L’octroi d’un dividende aux actionnaires sera adapté en fonction des recommandations récentes de la BNB.


Winstdeling aan klanten wordt onverminderd uitgevoerd

De winstdeling aan de klanten Leven van AG zal onverminderd worden uitgevoerd. De uitkering van dividenden aan de aandeelhouders wordt aangepast aan de recente aanbevelingen van de Nationale Bank.


AG organiseert webinars om mentaal, fysiek en sociaal fit te blijven in tijden van corona

AG Health Partner organiseert een reeks van 5 open webinars, met tips en oplossingen voor de belangrijkste stresssituaties waarmee werknemers geconfronteerd worden in deze corona-tijden.


AG organise des webinaires pour garder la forme sur le plan mental, physique et social pendant l'épidémie de coronavirus

AG Health Partner organise une série de webinaires ouverts qui proposent des conseils pour faire face aux principales situations de stress auxquelles les travailleurs sont actuellement confrontés.


Crise du coronavirus : le secteur de l’assurance et AG soutiennent les particuliers et les entreprises

AG accueille favorablement les mesures annoncées par Assuralia pour aider les personnes et les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise du coronavirus.


Corona-crisis: verzekeringssector en AG ondersteunen particulieren en bedrijven

De verzekeringssector, verenigd in Assuralia, neemt maatregelen om particulieren en bedrijven bij te staan die getroffen worden door de corona-crisis.


Un 2e Best Brand Award pour AG 

La 5e édition des Best Brands Awards n’a pas pu se tenir cette année, en raison du confinement instauré pour ralentir l’épidémie du coronavirus. La cérémonie récompensant les meilleures marques actives en Belgique a donc été simplement remplacée par une annonce de l’organisateur, ServicePlan. Dans ces circonstances certes difficiles, AG se réjouit d’avoir reçu l’award du secteur de l’assurance pour la deuxième année consécutive.


Tweede Best Brand Award voor AG

De vijfde editie van de Best Brands Awards kon dit jaar niet doorgaan door de lockdown na de uitbraak van het coronavirus. De ceremonie viel weg en organisator ServicePlan maakte de beste merken bekend die in België actief zijn. De omstandigheden zijn moeilijk. Toch is AG blij dat het voor het tweede jaar op rij de award in de verzekeringssector in ontvangst mag nemen.


AG co-fondatrice de co.mobility, un nouvel écosystème pour la mobilité

La complexité du secteur de la mobilité  exige une approche globale. C'est pourquoi AG soutient la création de co.mobility, un écosystème de mobilité unique visant à promouvoir l'innovation et relever les défis de mobilité actuels. 


AG medestichter van co.mobility, een nieuw ecosysteem in mobiliteit

De complexiteit van de mobiliteitssector vraagt om een globale aanpak. Daarom ondersteunt AG de oprichting van co.mobility, een uniek mobiliteitsecosysteem om innovatie te bevorderen en de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken.


UPDATE na storm Dennis: AG zal klanten voor zowat 60 miljoen EUR vergoeden 

De stormen Ciara en Dennis hebben ook in België heel wat schade berokkend. AG verwacht ongeveer 30.000 aangiftes te zullen ontvangen, voor een totaal schadebedrag van 60 miljoen EUR.


MISE à JOUR après la tempête Dennis : AG indemnisera ses clients pour environ 60 millions EUR

Les tempêtes Ciara et Dennis qui ont touché toute l’Europe  mi-février ont aussi occasionné beaucoup de dégâts en Belgique.  AG s'attend à recevoir au total environ 30.000 déclarations, pour un montant global de 60 millions EUR d'indemnisations.


AG voor de 8ste keer op rij ‘Top Employer’

Voor het achtste jaar op rij behaalt AG het ‘Top Employer’ label. 


AG, ‘Top Employer’ pour la huitième fois

Pour la huitième année consécutive, AG Insurance se voit décerner le titre de « Top Employer Belgique ».


Pour les employeurs, AG reste un gage de sérénité quant à leur assurance de groupe

En tant que leader du marché de l'assurance pension collective, AG est en mesure d'offrir des rendements solides à ses entreprises clientes, tant en branche 21 qu'en branche 23.


AG blijft werkgevers gemoedsrust bieden voor hun groepsverzekering

Als marktleider in collectieve pensioenverzekeringen, kan AG zijn bedrijfsklanten en hun aangesloten werknemers ook voor 2019 mooie rendementen voorleggen, zowel in Tak 21 als in Tak 23.


Le versement de la pension complémentaire désormais possible en ligne 

Toute personne bénéficiant d’une pension complémentaire auprès d'AG par le biais de son employeur pourra introduire en ligne la demande de versement de sa pension.


Opvragen van aanvullend pensioen kan voortaan digitaal 

Wie bij AG een aanvullend pensioen heeft opgebouwd via zijn werkgever, kan voortaan zijn of haar aanvraag tot uitbetaling van dit pensioen volledig digitaal afhandelen.


Politieagenten wel degelijk onmiddellijk verzekerd in schuldsaldoverzekering

Recent berichtten enkele kranten over een clausule in de  schuldsaldoverzekering van AG Insurance. Deze vermeldt dat politieagenten tijdens de eerste 2 jaar na het ingaan van het contract niet verzekerd zijn tijdens een actie van ordehandhaving in België.


Les  agents de police sont bien immédiatement couverts en assurances solde restant dû

Une clause des Conditions Générales de l'Assurance solde restant dû d'AG Insurance a récemment fait l'objet de plusieurs articles dans la presse. Cette clause stipule que le décès d'un agent de police dans les 2 premières années de son contrat n'est pas couvert en cas de faits d'émeute. 


Trophées Decavi 2019 - assurances-vie : AG doublement récompensée !

Ce mercredi 23 octobre avait lieu la 20e édition de la cérémonie de remise des Trophées Decavi de l’assurance-vie. AG y a de nouveau remporté le prix le plus prestigieux, le Trophée du Courtage, ainsi que le trophée récompensant la meilleure P.L.C.I. (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants). 


Decavi-verzekeringstrofeeën Leven 2019: AG valt twee keer in de prijzen!

Op woensdag 23 oktober vond voor de 20e keer de uitreiking plaats van de Decavi-verzekeringstrofeeën Leven. Opnieuw sleepte AG de meest prestigieuze prijs in de wacht, de Trofee van de Makelaars. Daarnaast werd AG ook beloond met de Trofee voor het beste VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).


Mobilité et sécurité: 1 enfant sur 5 ne porte pas la ceinture en voiture

7 % des Belges ne portent pas – ou en tout cas pas systématiquement – la ceinture de sécurité. Encore plus interpellant : dans une famille sur 5 – c’est du moins ce que déclarent les parents – les enfants ne portent pas la ceinture de sécurité. Quant au port du casque ou de vêtements fluorescents quand ils circulent à vélo, à peine la moitié des Belges reconnaissent y avoir recours. Ce sont là les conclusions les plus marquantes de l’enquête mobilité d’AG Insurance sur l’attitude des Belges en matière de sécurité dans la circula


Mobiliteit en preventie: 1 kind op 5 draagt de veiligheidsgordel niet 

7 % van de Belgen draagt de veiligheidsgordel niet of niet systematisch. Meer zelfs: in 1 gezin op 5 - zo geven de ouders zelf toe - worden de kinderen niet vastgeklikt. En ook het dragen van de fietshelm of fluorescerende kledij in het verkeer kan nauwelijks de helft van de Belgen bekoren. Dit zijn enkele van de meest in het oog springende conclusies van de mobiliteitsenquête van AG Insurance over de houding van de Belgen inzake preventiemaatregelen in het verkeer. Nog werk aan de winkel…


AG Insurance contracte des emprunts subordonnés pour renforcer son capital Tier 2

Aujourd’hui, AG Insurance annonce que la compagnie contracte 2 prêts subordonnés non-garantis en EUR pour des montants de EUR 225 millions avec ageas SA/NV et EUR 75 millions avec Cardif Assurance Vie SA.


AG Insurance sluit achtergestelde leningen af om zijn Tier 2-kapitaal te versterken

AG Insurance NV/SA kondigt vandaag aan dat het twee achtergestelde leningen in euro afsluit, waarbij AG Insurance EUR 225 miljoen leent van ageas NV/SA en EUR 75 miljoen van Cardif Assurance Vie SA.


AG Insurance laat zijn klanten kennismaken met unieke hersteltechniek voor kleine deukjes 

Tijdens het weekend van 21 tot 23 juni zullen maar liefst 3.000 auto’s het Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden bezoeken. Wat hebben ze gemeen? Ze werden getroffen door een hagelbui, kregen te maken met steenslag, kwamen onzacht in aanraking met een winkelkarretje, ... Het resultaat? Deukjes in het koetswerk. Geen drama, maar vervelend en duur om te laten herstellen. AG Insurance wil een snelle, ecologische en budgetvriendelijke techniek voor het verwijderen van kleine deukjes promoten. Daarom geeft de maatschappij haar klanten de kans om dit weekend gratis


AG Insurance fait découvrir à ses clients une technique de débosselage unique

Pas moins de 3.000 voitures se présenteront tout au long de ce week-end dans les allées du Brussels Kart Expo de Grand-Bigard. Leur point commun ? Leurs propriétaires ont tous eu la malchance de subir une averse de grêle ou une projection de gravillons, ou encore de croiser le chemin d’un caddie sur le parking du supermarché… Le résultat ? Des petites bosses sur la carrosserie de leur véhicule. Pas bien grave, mais embêtant et coûteux à faire réparer. En proposant à ses clients de venir faire réparer ce week-end gratuitement 3 bosses sur leur v


Mobilité et écologie : les Belges sont pétris de bonnes intentions

La mobilité et l'écologie sont deux thèmes incontournables en cette période post-électorale. Mais comment les Belges se positionnent-ils par rapport à ces thèmes ? Se déplacent-ils de manière écologique ? Envisagent-ils d'adapter leurs habitudes en matière de mobilité à la prise de conscience croissante des questions climatiques ? Une étude menée par AG Insurance, avec le soutien de Touring, montre que la voiture reste le moyen de transport le plus populaire et ne risque pas d'être détrônée de sitôt. La volonté de se déplacer de manière p


Mobiliteit en ecologie: het ontbreekt de Belg niet aan goede intenties

Mobiliteit en ecologie zijn twee van de grote thema’s in deze post-electorale tijden. Maar hoe staat de gemiddelde Belg tegenover deze thema’s, hoe milieuvriendelijk zijn zijn verplaatsingen en hoe denkt hij zijn mobiliteitsgedrag aan te passen aan het groeiend klimaatbewustzijn? Uit een studie van AG Insurance, ondersteund door Touring*, blijkt alvast dat de auto het meest populaire vervoersmiddel is en nog lang zal blijven. De intentie om zich ecologischer te verplaatsen is er echter duidelijk wel: 1 op 3 Belgen wil binnen de 3 jaar een meer milieuvriende


AG Insurance, BNP Paribas Fortis et Touring concluent un partenariat stratégique pour la mobilité du futur

La manière dont nous nous déplaçons évolue à une allure fulgurante. L’innovation technologique, la conscience écologique ou encore le changement des attentes du client offrent de nouvelles perspectives pour changer en profondeur nos habitudes en matière de mobilité. Les trois entreprises belges AG Insurance, BNP Paribas Fortis et Touring, chacune leader du marché dans leur domaine, ont conclu un partenariat stratégique qui va permettre d’offrir des solutions de mobilité innovantes ou d’en stimuler le développement.


AG Insurance, BNP Paribas Fortis en Touring sluiten partnership voor mobiliteit van de toekomst

De manier waarop we ons verplaatsen evolueert razendsnel. Technologische innovaties, ecologisch bewustzijn, wijzigende klantenbehoeften… bieden nieuwe perspectieven om onze mobiliteitsgewoontes drastisch te veranderen.  De drie Belgische bedrijven AG Insurance, BNP Paribas Fortis en Touring, die elk marktleider zijn in hun domein, hebben een strategisch partnership afgesloten dat innovatieve mobiliteitsoplossingen zal mogelijk maken of de ontwikkeling ervan bevorderen.


AG lanceert een nieuwe campagne om zijn merkbelofte te illustreren

'Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG,' zo luidt de merkbelofte van de nummer 1 verzekeraar op de Belgische markt. Sinds 2017 illustreert AG deze belofte met een imagocampagne waarin sympathieke dieren centraal staan: een schattig berenkoppel, een rock-'n-rollstruisvogel en een sportief giraffengezin. Vanaf vandaag doen twee nieuwe helden hun intrede. Bovendien brengen ze ook een nieuwe boodschap over.


AG lance une nouvelle campagne pour illustrer sa promesse de marque

« N’attendez pas une autre vie. Vivez pleinement avec AG », telle est la promesse de marque de la compagnie d’assurances leader sur le marché belge. Depuis 2017, elle l’illustre à travers une campagne d’image mettant en scène des animaux sympathiques : un adorable couple d’ours, une autruche rock & roll et une famille de girafes sportives. Dès aujourd’hui, deux nouveaux héros viennent compléter la campagne, mais ne viennent pas seuls, puisqu’ils sont aussi porteurs d’un nouveau message.


[UPDATE] Belg te optimistisch over zijn inkomen na ziekte of ongeval

In samenwerking met AG Insurance voerde Vlerick Business School recent een onderzoek  naar de manier waarop loontrekkenden in de privésector en contractuele ambtenaren het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten. Professor Xavier Baeten peilde naar de persoonlijke ervaringen en verwachtingen van werknemers omtrent arbeidsongeschiktheid en de rol die zij daarbij zien weggelegd voor de werkgever.


[UPDATE] Revenus après maladie ou accident : les Belges sont trop optimistes 

En collaboration avec AG Insurance, la Vlerick Business School a récemment mené une enquête  sur la manière dont les salariés du secteur privé et les fonctionnaires contractuels évaluent le risque d’incapacité de travail. Le Professeur Xavier Baeten a sondé les expériences et les attentes personnelles des travailleurs et s’est penché sur le rôle qu’ils estiment être celui de l’employeur.


Trophées DECAVI Non-Vie : 5 trophées de l’assurance pour AG, un record !

Hier soir à Bruxelles se tenait la cérémonie annuelle de remise des trophées Decavi de l’assurance Non-Vie. AG Insurance y est montée pas moins de 5 fois sur le podium, un record pour la compagnie. Parmi les prix reçus, on trouve le trophée du courtage pour la 6e année consécutive, ainsi que le prix de l’innovation.


DECAVI-trofeeën: 5 verzekeringstrofeeën voor AG, een record!

Gisteravond vond in Brussel de jaarlijkse uitreiking plaats van de Decavi-verzekeringstrofeeën Niet-leven. AG Insurance sleepte er maar liefst 5 awards in de wacht, een record voor de maatschappij. Zo won AG o.a. de prijs voor innovatie en, al voor het zesde jaar op rij, de Trofee van de Makelarij.


Tempêtes de mars : AG Insurance indemnisera ses clients pour un montant total de 45 millions EUR minimum 

Les tempêtes, et plus précisément les vents violents qui ont balayé tout le pays ces derniers jours, ont causé de nombreux dégâts aux toits, aux cheminées, aux vérandas… Les arbres et les branches abîmés, et le mobilier de jardin envolé causent de nombreux dégâts aux habitations.
Les tempêtes ont touché tout le pays, plus particulièrement les provinces de Flandre orientale, Anvers, Brabant flamand et Bruxelles, où les dégâts ont été importants.


Stormen maart: AG Insurance zal klanten voor minstens 45 miljoen EUR vergoeden 

De stormen, en met name de hevige winden, die de voorbije dagen het hele land geteisterd hebben, hebben veel schade berokkend aan daken, schoorstenen, veranda’s... Ook omgerukte bomen en wegvliegend tuinmeubilair veroorzaakten heel wat schade aan woningen.
De stormen troffen het hele land. In alle provincies werd aanzienlijke schade vastgesteld, maar vooral de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en de regio Brussel werden zwaar getroffen. 


Best Brand Award voor AG!

Gisteravond vond in Brussel de 4e editie plaats van de Best Brands Awards, een gala dat de beste merken beloont die actief zijn in België op basis van een studie van GfK. AG Insurance was voor de eerste keer genomineerd en sleepte meteen de award van de verzekeringssector in de wacht!


Un Best Brand Award pour AG !

Hier soir à Bruxelles avait lieu la 4e édition des Best Brands Awards, une cérémonie récompensant les meilleures marques actives en Belgique, sur la base d’une étude menée par GfK. Nommée pour la première fois, AG Insurance s’est vue attribuer l’award du secteur de l’assurance !


La voiture reste la reine des trajets entre le domicile et le lieu de travail, mais le vélo et les transports en commun ont un potentiel de croissance

Les files sont plus importantes d’année en année, l’impact de la voiture sur l’environnement et la santé est de


Auto blijft koning van het woon-werk verkeer, maar potentieel van fiets en openbaar vervoer is groot

De files worden jaar na jaar langer, de impact van de auto op het milieu en de gezondheid wordt duidelijker en er bieden zich steeds meer alternatieven voor het woon-werkverkeer aan. En toch blijven meer dan 6 op 10 Belgen kiezen voor het comfort en de vrijheid van hun wagen om zich naar het werk te begeven.


AG Insurance exerce son droit de rembourser des obligations subordonnées perpétuelles

La compagnie d’assurances belge AG Insurance SA annonce aujourd’hui sa décision d’exercer son droit de rembourser les Obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable de 6,75 % (les « Obligations ») d’une valeur résiduelle de 550 millions USD...


AG Insurance oefent recht uit om achtergestelde eeuwigdurende obligaties terug te betalen 

De Belgische verzekeringsmaatschappij AG Insurance nv maakt vandaag bekend dat ze haar recht zal uitoefenen om de uitstaande USD 550 miljoen aan achtergestelde eeuwigdurende obligaties met een veranderlijke vaste rentevoet van 6,75 % (Fixed Rate Reset Perpetual Subordinated Notes) terug te betalen overeenkomstig Voorwaarde 6(b) van de Algemene Voorwaarden van de ‘Obligaties’ (ISIN-code BE6251340780)


Profacts-enquête bevestigt koppositie AG Insurance bij makelaars

Sinds 2008 reeds peilt de Profacts-enquête elk jaar naar de beoordeling door de verzekeringsmakelaars van de verschillende maatschappijen waarmee zij samenwerken. De nieuwe Profacts-enquête toont aan dat 2018 op dat vlak opnieuw een zeer sterk jaar was voor AG Insurance.


L’enquête Profacts confirme le leadership d’AG Insurance auprès des courtiers

Depuis 2008 déjà, l’enquête Profacts (anciennement ICMA) demande chaque année aux courtiers en assurances d’évaluer les compagnies d’assurances avec lesquelles ils collaborent. La nouvelle enquête Profacts démontre que 2018 est, sur ce plan, à nouveau une excellente année pour AG Insurance.


AG Insurance opnieuw verkozen tot ‘Top Employer’

Voor het zevende jaar op een rij mag AG Insurance zich ‘Top Employer België’ noemen. Een mooie erkenning voor het HR-beleid. 


AG Insurance obtient à nouveau le label Top Employer 

Pour la 7e année consécutive, AG Insurance se voit décerner le titre de ‘Top Employer Belgique’. Une belle reconnaissance pour la politique HR de la compagnie d'assurances.


Trophées Decavi de l’assurance-vie : deux récompenses pour AG Insurance

Ce mercredi 24 octobre avait lieu la 19e édition de la cérémonie de remise des Trophées Decavi de l’assurance-vie. AG Insurance y a de nouveau remporté le prix le plus prestigieux, le Trophée du Courtage, ainsi que le trophée récompensant la meilleure P.L.C.I. (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants). 


Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven: AG Insurance valt twee keer in de prijzen

Op woensdag 24 oktober vond voor de 19e keer de uitreiking plaats van de Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven. Opnieuw sleepte AG Insurance de meest prestigieuze prijs in de wacht, de Trofee van de Makelaars. Daarnaast werd AG Insurance ook beloond met de Trofee voor het beste VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).


Poursuite de la concertation entre la direction et les partenaires sociaux

​Suite au conflit social chez AG Insurance, une concertation avait lieu ce midi entre la direction et les représentants des syndicats concernés. 


Directie en sociale partners plannen verder overleg 

Naar aanleiding van het sociaal conflict bij AG Insurance, heeft deze middag overleg plaatsgevonden tussen de directie en vertegenwoordigers van de betrokken vakbonden.


La direction d’AG Insurance déplore l’attitude de certains syndicats

AG Insurance confirme qu’elle a signé 4 conventions collectives de travail (CCT) avec la LBC. Ces accords s’articulent autour de trois thèmes importants.


Imagocampagne AG Insurance: een derde ster om de merkbekendheid te vergroten

In oktober vorig jaar lanceerde AG Insurance met succes een imagocampagne om zijn nieuwe positionering te verstevigen. Vanaf maandag 4 juni is AG opnieuw te zien op tv, op affiches, op het internet en op sociale media met het derde deel van zijn campagne. Na het berenstel dat gaat zeilen en de struisvogel op de moto, zet de maatschappij opnieuw dieren centraal, dit keer in gezinsverband. De boodschap is intussen bekend: ‘Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG.’. 


Campagne d’image AG Insurance : un troisième héros pour continuer à renforcer la notoriété de la marque

Après le lancement réussi de sa campagne d’image en octobre dernier afin d’asseoir son nouveau positionnement, AG Insurance sera à nouveau présente en télévision, en affichage, sur le web et les médias sociaux dès ce lundi 4 juin avec la troisième vague de sa campagne. Après le couple d’ours qui prenait le large et l’autruche à moto, la compagnie a choisi de mettre en scène de nouveaux animaux en famille, pour illustrer son message désormais connu : « N’attendez pas une autre vie. Vivez pleinement avec AG ! ».


Trophées DECAVI : AG Insurance récompensée dans 4 catégories

Pas moins de 4 trophées ! C’est l’excellent palmarès d’AG Insurance lors de la remise annuelle des prix DECAVI de l’assurance Non-Vie ce 25 avril à Tours & Taxis. On y compte notamment le prestigieux Trophée du Courtage pour la 5e année consécutive, mais aussi le prix pour la meilleure campagne publicitaire.


DECAVI-trofeeën: AG Insurance beloond in 4 categorieën

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de DECAVI-verzekeringentrofeeën Niet-leven op woensdag 25 april in Tour & Taxis sleepte AG Insurance maar liefst vier trofeeën in de wacht! Voor het vijfde jaar op rij behaalden we de prestigieuze Trofee van de Makelaardij, maar ook de prijs voor de beste reclamecampagne was voor AG. 


AG Insurance vol vertrouwen de toekomst in na een uitstekend 2017

2017 was een topjaar voor de leider op de Belgische verzekeringsmarkt. Ondanks een steeds sneller evoluerende omgeving en de talrijke uitdagingen waarvoor de sector staat, behaalde AG Insurance een nettowinst van 583 miljoen euro. Dankzij dit uitstekende resultaat kan AG Insurance blijven groeien en herinvesteren in innovatie en klantervaring, het centrale thema voor 2018. 


AG Insurance enregistre une excellente année 2017, qui lui permet de relever les défis du futur avec confiance

On peut qualifier l’année 2017 de « grand cru » pour le leader de l’assurance en Belgique. Dans un environnement qui change de plus en plus rapidement et face aux différents défis du secteur, AG Insurance atteint un bénéfice net de 583 millions EUR. Cet excellent résultat permet à la compagnie de continuer à croître et de réinvestir dans l’innovation et l’expérience du client, son leitmotiv pour 2018.


AG Insurance voor de zesde keer verkozen tot Top Employer

Op dinsdag 6 februari vond de officiële toekenningsceremonie plaats van het label Top Employer in België. Voor het zesde jaar op rij behaalde AG Insurance het kwaliteitscertificaat, een mooie erkenning voor het HR-beleid.


AG Insurance obtient le label Top Employer pour la sixième fois

Ce mardi 6 février a eu lieu la cérémonie officielle désignant les entreprises recevant le label de Top Employer en Belgique. Et pour la sixième année consécutive, AG Insurance a obtenu cette certification, véritable reconnaissance pour sa stratégie HR.


Trophées Decavi de l’assurance-vie : AG Insurance doublement récompensée

Ce mercredi 25 octobre avait lieu la cérémonie de remise des Trophées Decavi de l’assurance-vie. AG Insurance y a de nouveau remporté le prix le plus prestigieux, le Trophée du Courtage, ainsi que le trophée récompensant la meilleure PLCI (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants). 


Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven: AG Insurance valt twee maal in de prijzen

Op woensdag 25 oktober werden naar jaarlijkse traditie de Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven uitgereikt. Opnieuw sleepte AG Insurance de meest prestigieuze prijs in de wacht, de Trofee van de Makelaar. Daarnaast werd AG Insurance ook beloond met de Trofee voor het beste VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). 


Une campagne d’image à grande échelle pour AG Insurance

Dès ce lundi 23 octobre, AG Insurance sera présente en télévision, en affichage, sur le web, en presse écrite et au cinéma à travers une grande campagne d’image, articulée autour du message « N’attendez pas une autre vie. Vivez pleinement avec AG ! ». Une grande première pour la compagnie d’assurances belge, leader en termes de parts de marché en Belgique


Grootscheepse imagocampagne voor AG Insurance

Op maandag 23 oktober start een grootscheepse imagocampagne van AG Insurance. Ze is niet alleen te zien op televisie, maar ook op affiches, op het internet, in de geschreven pers en in de bioscoop. De boodschap luidt: ‘Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG!’ Een primeur voor de Belgische verzekeraar, leider in België wat betreft marktaandeel. 


Audit – Externe auditor

AG Insurance organiseert een openbare aanbestedingsprocedure met het oog op het aanstellen van een externe auditor.


Audit – Auditeur externe

AG Insurance organise une procédure d’appel d’offre publique en vue de désigner un auditeur externe.


Les marchés financiers en 2017 : point de vue d'un assureur

Avec 80 milliards d’EUR d’actifs financiers, AG Insurance est le plus grand investisseur institutionnel de Belgique. Comment voit-elle les marchés financiers évoluer en 2017 ? 


De financiële markten in 2017 bekeken vanuit het perspectief van een verzekeraar

Met 80 miljard EUR aan financiële activa is AG Insurance de grootste institutionele belegger in België. Hoe zien we de financiële markten evolueren in 2017? 


Survey AG Insurance en Vlerick bij 1.300 werknemers uit de privésector

Hoewel het besef rond het belang van een aanvullend pensioen stilaan algemeen verspreid is, wordt het bedrag dat de werkgever jaarlijks stort, sterk overschat. 


AG Insurance et la Vlerick sondent 1.300 travailleurs belges du secteur privé

Il semble que presque tout le monde soit désormais conscient de l’importance de la pension complémentaire.


Werkgevers willen strategisch potentieel groeps- en hospitalisatieverzekeringen beter benutten

Extralegale voordelen raken steeds meer ingeburgerd op de arbeidsmarkt. Toch zien de werkgevers nog heel wat opportuniteiten om die populariteit via een betere communicatie te valoriseren in hun HR-beleid, met name voor het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen. Steeds meer werkgevers willen deze types extralegale voordelen in de toekomst ook flexibeler kunnen invullen. Dat zijn de voornaamste conclusies van een studie die AG Insurance in samenwerking met Vlerick Business School uitvoerde en waaraan meer dan honderd


​Les employeurs veulent mieux exploiter le potentiel stratégique des assurances hospitalisation et de groupe

Les avantages extralégaux sont désormais monnaie courante sur le marché du travail. 


Trophées Decavi de l'assurance-vie - AG Insurance doublement récompensée

Ce mercredi 26 octobre avait lieu la cérémonie de remise des Trophées Decavi de l’assurance-vie. 


Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven AG Insurance valt twee maal in de prijzen

Op woensdag 26 oktober vond de uitreikingsceremonie plaats van de Decavi-Verzekeringstrofeeën Leven.


Spaarverzekeringen tak 21 en tak 26: nieuwe gewaarborgde rentevoeten

Als gevolg van de historisch lage rentevoeten op lange termijn verlaagt AG Insurance vanaf 1 november 2016 de gewaarborgde rentevoet van bepaalde spaarverzekeringen.


Assurances épargne branches 21 et 26 : nouveaux taux d'intérêt

En raison des taux d’intérêt à long terme historiquement bas, AG Insurance procède, à partir du 1er novembre 2016, à une diminution du taux d’intérêt garanti de certaines de ses assurances épargne. 


Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance, wordt voorzitter van Assuralia

Tijdens de algemene vergadering van 19 oktober hebben de leden van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance, verkozen tot voorzitter. 


Hans De Cuyper, CEO d'AG Insurance, devient président d'Assuralia

Lors de leur assemblée générale de ce 19 octobre, les membres d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, ont élu Hans De Cuyper, CEO d’AG Insurance, à la présidence. 


Spaarverzekeringen tak 21 en tak 26: nieuwe gewaarborgde rentevoet

Als gevolg van de historisch lage rentevoeten op lange termijn verlaagt AG Insurance vanaf 1 augustus 2016 de gewaarborgde rentevoet van bepaalde spaarverzekeringen.


Assurances épargne en branches 21 et 26 : nouveau taux d'intérêt garanti

En raison des taux d’intérêt à long terme historiquement bas, AG Insurance procède, à partir du 1er août 2016, à une diminution du taux d’intérêt garanti de certaines de ses assurances épargne.


AG Insurance wint opnieuw Trofee van de Makelaar

Op 27 april werden naar jaarlijkse gewoonte de Decavi Verzekeringstrofeeën Niet-Leven uitgereikt.


AG Insurance remporte à nouveau le Trophée du Courtage

La remise des Trophées de l’Assurance Non-Vie Decavi était organisée le 27 avril.


Spaarverzekeringen tak 21 en tak 26 - nieuwe gewaarborgde rentevoet

Als gevolg van de historisch lage rentevoeten op lange termijn verlaagt AG Insurance vanaf 1 april 2016 de gewaarborgde rentevoet van bepaalde spaarverzekeringen.


Assurances épargne en branches 21 et 26 - nouveau taux d'intérêt garanti

En raison des taux d’intérêt à long terme historiquement bas, AG Insurance procède, à partir du 1er avril 2016, à une diminution du taux d’intérêt garanti de certaines de ses assurances épargne.


Aanslagen Brussel - AG Insurance solidair met de slachtoffers

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en op de luchthaven van Zaventem op 22 maart wenst AG Insurance zijn medeleven en solidariteit te betuigen met de slachtoffers en hun naasten.


Attentats Bruxelles - AG Insurance de tout coeur avec les victimes

Suite aux attentats qui ont touché la capitale et l’aéroport de Zaventem ce 22 mars, AG Insurance tient à témoigner sa sympathie et sa solidarité avec les victimes et leurs proches.


Ageas kondigt voorstel aan tot schikking van alle burgerlijke zaken over Fortis-verleden

Ageas, de internationale verzekeringsgroep die 75% van de aandelen van AG Insurance aanhoudt, heeft op maandag 14 maart een persbericht  verspreid: “Ageas, Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF en VEB bereiken akkoord voor schikking van alle burgerlijke zaken over Fort


Ageas annonce une proposition d'accord pour régler les actions civiles héritées du passé Fortis

Ageas, le groupe international d’assurances qui détient 75 % des actions d’AG Insurance, a publié un communiqué de presse  ce lundi 14 mars : « Ageas, Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF et VEB parviennent à un accord pour régler toutes les actions civiles liées aux dossier


AG Insurance behaalde mooie resultaten in 2015

In een marktomgeving die, mede door de blijvend lage rentestanden, enkel als uitdagend kan omschreven worden, heeft AG Insurance in 2015 sterk gepresteerd. Hans De Cuyper, de nieuwe CEO, toont zich dan ook een tevreden man: “De resultaten 2015 tonen eens te meer aan dat we een winstgevend en financieel solide bedrijf zijn. Ze bevestigen onze positie als markleider en sterken ons vertrouwen in de toekomst. Ze stellen ons ook in staat onze klanten nog beter te dienen en ons aan te passen aan de evoluerende klantenverwachtingen.”


De beaux résultats 2015 pour AG Insurance

Dans un contexte économique encore compliqué, marqué notamment par la faiblesse persistante des taux d’intérêt, AG Insurance a enregistré un beau résultat pour l’année 2015.