Innovatie 30/08/2013

Schadeattest Auto nu ook te raadplegen via Carattest.be

Via de website van Carattest stelt AG Insurance het schadeattest Auto nu ook elektronisch ter beschikking van zijn klanten. Aan de hand van dit attest kunnen goede bestuurders bij AG Insurance heel wat voordelen genieten.

   

Wie als particulier van autoverzekeraar wil veranderen, moet aan zijn nieuwe verzekeraar een attest van de vorige maatschappij voorleggen dat het aantal ongevallen vermeldt waarin men de voorbije vijf jaar betrokken was. De klant ontvangt dit attest automatisch bij het verstrijken van het contract of op eenvoudige aanvraag. Wie recent zo’n attest heeft ontvangen, kan het voortaan ook elektronisch raadplegen via www.carattest.be. Deze website bevat immers alle schade-attesten die de autoverzekeraars in België hebben afgeleverd sinds 1 april 2013. Het spreekt voor zich dat ook AG Insurance dit initiatief ondersteunt en deze functionaliteit ter beschikking van zijn klanten stelt.


Veiligheid en privacy

Enkel de verzekeringnemer zelf kan het schadeattest raadplegen en afdrukken. Hij heeft hiervoor wel een kaartlezer en zijn identiteitskaart met persoonlijke pincode nodig.
De zoekopdracht verloopt op basis van de gegevens vermeld op de identiteitskaart (naam, voornaam, geboortedatum en postcode), maar kan worden uitgebreid naar andere zoekcriteria zoals nummerplaat, nummer van het verzekeringscontract, naam van de verzekeringsonderneming, enz. 

Carattest wordt beheerd door het Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat instaat voor eventuele rechtzetting van gegevens en voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid ervan.


Waarom dit schade-attest?

Tot eind 2003 bestond in België een wettelijk Bonus-malussysteem dat door alle autoverzekeraars verplicht en op uniforme manier werd toegepast. Sindsdien is elke maatschappij echter vrij om zelf een “a posteriori” personalisatiesysteem” toe te passen om op basis van de schadehistoriek van de klant de premie te berekenen en, na schadegeval, aan te passen. In de praktijk blijven een aantal principes van het oude systeem wel courant gebruikt.
Om de verzekeraars in staat te stellen in hun premieberekening rekening te houden met het schadeverleden van een nieuwe klant, werd dan ook het schade-attest Auto in het leven geroepen. Dat attest vermeldt het aantal ongevallen waarin men de voorbije vijf jaar betrokken was en waarvoor de waarborg BA Auto werd ingeschakeld. Aan de hand van dit attest kan de nieuwe verzekeraar dan bepalen aan welke graad (en welke premie) de nieuwe klant kan instappen. 


Goede bestuurders beloond

De bonus-malusgraad blijft bij de meeste verzekeraars een min of meer belangrijk gegeven, afhankelijk van de klemtonen die de verzekeraar legt in zijn “personalisatiesysteem”.  Het systeem van AG Insurance beloont alvast de goede bestuurders en veilig rijgedrag. Zo zullen bestuurders die zich op graad 0 of -1 bevinden, bij een eerste ongeval “in fout” wel nog stijgen op de bonus-malusschaal, maar geen premieverhoging ondervinden. Bestuurders die zich op de laagste graad (-2) bevinden, genieten zelfs levenslang de garantie dat hun bonus-malus nooit meer zal stijgen, zelfs na meerdere ongevallen “in fout”, en dat ze dus steeds het laagste tarief zullen blijven genieten. Aan hun statuut van “beste bestuurders” zijn bovendien nog een aantal extra voordelen verbonden, zoals de gratis waarborg BA Max voor de bestuurder en de waarborg BA Max XL.

Al die voordelen gelden trouwens niet alleen voor bestaande klanten. Ook nieuwe klanten die al 13 jaar over een rijbewijs beschikken en, op basis van hun schade-attest, kunnen aantonen dat ze al minstens 5 jaar schadevrij rijden, kunnen bij AG Insurance een autoverzekering afsluiten aan BM -2 en genieten dus meteen al de hoger vermelde voordelen.

 ​ 

     
Foto’s