Corporate 13/03/2018

AG Insurance vol vertrouwen de toekomst in na een uitstekend 2017

2017 was een topjaar voor de leider op de Belgische verzekeringsmarkt. Ondanks een steeds sneller evoluerende omgeving en de talrijke uitdagingen waarvoor de sector staat, behaalde AG Insurance een nettowinst van 583 miljoen euro. Dankzij dit uitstekende resultaat kan AG Insurance blijven groeien en herinvesteren in innovatie en klantervaring, het centrale thema voor 2018.  


Schade- en gezondheidsverzekeringen: een historisch sterke combined ratio

In 2017 behaalde AG Insurance in de Schade- en gezondheidsverzekeringen een uitstekende combined ratio van 91 %. “2017 was een bijzonder rustig jaar wat betreft natuurfenomenen. Het begin van 2018 toont ons echter dat op dat vlak het tij snel kan keren. Hoe dan ook is deze mooie combined ratio een bevestiging van de kwaliteit van onze portefeuille waar we al jaren structureel aan werken”, aldus CEO Hans De Cuyper.

AG Insurance heeft in 2017 sterke operationele resultaten neergezet in alle takken van schade- en gezondheidsverzekeringen, waardoor zijn nettoresultaat gestegen is met 43 % (195 miljoen euro, tegenover 137 miljoen euro in 2016). Zijn incasso stijgt eveneens lichtjes naar 1,9 miljard euro dankzij groei in alle segmenten.

-  Lichte stijging van het incasso (+2 %) naar 1,92 miljard euro
-  Stijging met 51 % van het operationeel resultaat, naar 265 miljoen euro, mede dank zij een rustig jaar op het vlak van natuurfenomenen
-  Toename van de nettowinst met 43 % naar 195 miljoen euro
-  Combined ratio van 91 %Leven: mooie groei voor spaarverzekeringen en verzekeringen Tak 23

In de levensverzekeringen deden vooral de spaarverzekeringen en de pensioenvorming op lange termijn via 2de en 3de pijler het goed. De beheerde activa in de groepsverzekeringen stegen het tweede jaar op rij met meer dan 4%, die van het individuele langetermijnsparen met bijna 3%. Terwijl de lagerenteomgeving blijft doorwegen op de verkoop van beleggingsverzekeringen Tak 21 voor particulieren, was 2017 dan weer duidelijk het jaar van tak 23: in 1 jaar tijd is het incasso met bijna 70% gestegen, wat aantoont dat deze meer ‘risicodragende’ producten steeds meer interesse opwekken bij de klanten en een mooi groeipotentieel bieden. 

Mede hierdoor slaagt AG Insurance erin om, met een marktaandeel van 28,4 %, zijn sterke leiderspositie op de Belgische levensverzekeringsmarkt te behouden. Hans De Cuyper: “Ondanks het feit dat verschillende verzekeraars besloten om niet langer beleggingsverzekeringen Tak 21 te verkopen, blijven we er toch in geloven. We merken op het terrein dat deze producten wel degelijk beantwoorden aan een reële behoefte aan zekerheid bij onze klanten”.

-  Stijging van het incasso Tak 23 met 68,5%
-  Lichte toename van de nettowinst naar 389 miljoen euro
-  Stabiele activa onder beheer, 55,8 miljard euro75 miljoen euro bestemd voor innovatie in 2018

AG Insurance sloot 2017 af met een totaalincasso van 5,7 miljard euro. Het globale nettoresultaat stijgt met 12 % naar 583 miljoen euro. De Solvency II-ratio bedroeg eind 2017 een comfortabele 229 %.

Volgens Hans De Cuyper was 2017 een scharnierjaar voor AG Insurance, waarin de fundamenten werden gelegd om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: 
“Onze onderneming registreerde in 2017 een uitstekend resultaat. We hebben heel wat vooruitgang geboekt door ons merkimago te versterken en onze dienstverlening en onze producten digitaal te vernieuwen. We kunnen bogen op een ruim klantenbestand en een performant multidistributienetwerk. Met deze troeven in de hand kunnen we in 2018 75 miljoen euro investeren in innovatie en op die manier, samen met onze distributieparrtners, de nieuwe uitdagingen aan te gaan op het vlak van digitale transformatie en klantervaring.”

     
Foto’s
  • wim-guilliams-cfo-ag-insurance

  • hans-de-cuyper-ceo-ag-insurance