Corporate 22/02/2016

AG Insurance behaalde mooie resultaten in 2015

In een marktomgeving die, mede door de blijvend lage rentestanden, enkel als uitdagend kan omschreven worden, heeft AG Insurance in 2015 sterk gepresteerd. Hans De Cuyper, de nieuwe CEO, toont zich dan ook een tevreden man: “De resultaten 2015 tonen eens te meer aan dat we een winstgevend en financieel solide bedrijf zijn. Ze bevestigen onze positie als markleider en sterken ons vertrouwen in de toekomst. Ze stellen ons ook in staat onze klanten nog beter te dienen en ons aan te passen aan de evoluerende klantenverwachtingen.”Niet-Leven : stabiele inkomsten en sterk verbeterde rendabiliteit


  • In Niet-Leven, de schadeverzekeringen, behaalde AG Insurance sterke resultaten in alle productsegmenten. Daardoor steeg de nettowinst tot 137 miljoen EUR. De gunstige weeromstandigheden waren hier niet vreemd aan. In tegenstelling tot 2014, toen o.a. de hagelstorm van Pinksteren zwaar doorwoog op het resultaat, kende België in 2015 geen grote natuurrampen.
  • De combined ratio Niet-Leven, zeg maar de verhouding tussen de kosten en de premie-inkomsten, daalde van 101,2% naar 94,7%. Vooral de takken Auto en Brand kenden een sterke verbetering.
  • Het premie-incasso bleef nagenoeg stabiel op 1,88 miljard EUR.


Leven : lagere inkomsten, maar een bevredigend nettoresultaat


  • Het incasso Leven daalde met 4 % tot 3,8 miljard EUR. De blijvend lage rentestanden blijven de verkoop van beleggingsverzekeringen Tak 21 parten spelen. Daartegenover staat dat het incasso van andere types levensverzekeringen wel groeit: + 3 % voor langetermijnsparen, +3 % voor groepsverzekeringen en +14 % voor risicoproducten zoals overlijdensverzekeringen. In 2015 presteerden ook de beleggingsverzekeringen van Tak 23 sterk (+ 20 %).
  • Het beheerd vermogen Leven liep eind 2015 op tot 56,3 miljard EUR, de winst in Leven bedroeg 374 miljoen EUR.


Een sterk nettoresultaat


Het nettoresultaat van AG Insurance bedroeg in 2015 512 miljoen EUR. Een sterk resultaat dankzij goede operationele resultaten in zowel Leven als Niet-Leven en dit ondanks, in vergelijking met 2014, lagere gerealiseerde meerwaarden en hogere belastingen.


Een toekomstgericht bedrijf


Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de sector de volgende jaren zal evolueren. Voorzichtigheid blijft geboden want nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Hans De Cuyper: “Ik denk dan o.a. aan de volatiliteit van de beleggingsmarkten, de aanhoudend lage rentevoeten en de snelle evolutie van de digitalisering. 2016 belooft eens te meer een moeilijk jaar te worden. Maar onze jaarresultaten 2015 tonen aan dat we een winstgevend en financieel solide bedrijf zijn. Ze stellen ons ook in staat onze klanten nog beter te dienen en ons aan te passen aan de snel evoluerende marktomstandigheden en klantenverwachtingen.”


Kerncijfers 2015


Bedragen in miljoen EUR20142015
Premie-inkomen5.9005.679
Netto resultaat 522512
Beheerd vermogen Leven57.60056.300
Solvabiliteitsmarge (Solvency I)210 % 217 %
Personeelsleden (excl. AG Real Estate)4.4324.422https://youtu.be/bwD14L00moE


CEO Hans De Cuyper


Resultaten 2015 - AG Insurance from AG Insurance

     
Foto’s