Corporate 30/01/2018

Tweede pijler blijft sterk presteren bij AG Insurance

99% van de werkgevers in België kiest voor een verzekeringsoplossing om voor de werknemer te voorzien in een aanvullend pensioenplan, de zogenaamde tweede pijler. AG Insurance kan dankzij zijn uniek investerings- en winstdelingsbeleid opnieuw mooie globale rendementen aanbieden. Maar ook voor de komende jaren kan de leider in de groepsverzekeringsmarkt nu reeds een minimaal netto totaalrendement aankondigen.


De ‘tweede pijler’ in België

Vandaag geniet 75 % van de loontrekkenden een aanvullend pensioen via de werkgever. Om de wettelijke rendementsgarantie1 te kunnen dekken, vertrouwt maar liefst 99% van de werkgevers in België het beheer van zijn extralegaal pensioenplan toe aan een groepsverzekeraar. Met 58,5 miljard euro activa onder beheer in Leven, waarvan 23 miljard voor de tweede pijlercontracten, is AG Insurance leider op de groepsverzekeringsmarkt (31 % marktaandeel).

Mooie rendementen voor collectieve pensioenverzekeringen

 Jean-Michel Kupper, Managing Director AG Employee Benefits & Health Care
“Voor 2017 kan AG Insurance opnieuw mooie resultaten voor de tak 21-contracten voorleggen: minimaal 2,50 % netto totaalrendement 2. Bovendien hebben wij aan onze klanten nu reeds een mooi minimaal netto totaalrendement aangekondigd voor de komende 2 jaar. Dit beleid voeren we al sinds 2013, en dat kan natuurlijk tellen als boodschap naar zowel werkgever als werknemer. De voorbije jaren hebben we onze klanten dankzij ons uniek winstdelingsbeleid zelfs een flink wat hoger rendement kunnen bieden dan het gewaarborgde minimum.”


Afdekking rendementsgarantie via cash-flow matching

In tegenstelling tot het spaarboekje blijft het opgebouwde spaargeld, de zogenaamde reserves, in tak 21-groepsverzekeringen de op dat moment geldende rendementen genieten tot het einde van het contract (pensioenleeftijd). Sommige verbintenissen gaan nog verder en garanderen zelfs een rendement op premies die nog moeten worden gestort in de toekomst. Zo zijn er vele aangeslotenen die nog genieten van vroegere hogere garanties (bijv. 4,75 % of 3,25 %) op bepaalde delen van hun reserves.

Alle verbintenissen die AG Insurance in het verleden is aangegaan, zijn perfect afgedekt dankzij de cash-flow matching techniek: de termijnen én rendementen van de beleggingen zijn zo afgestemd dat ze onze pensioenuitgaven van de komende 30 tot 40 jaar dekken.

 Wim Vermeir, Chief Investment Officer AG Insurance
“Onze kwaliteitsvolle investeringsportefeuille bestaat vooral uit vastrentende langetermijnactiva (79 %): overheids- (64 %) en bedrijfsobligaties (8 %), maar ook rechtstreekse leningen (7 %) aan bijvoorbeeld infrastructuurprojecten zoals Scholen van Morgen. Meer dan 133.000 scholieren hebben nu een nieuwe of vernieuwde school mede dankzij onze lange termijninvesteringen! Via een doordachte diversificatie (21 %) kunnen we bovendien een extra rendement behalen: naast aandelen (4 %) investeren we daarvoor vooral in vastgoed (17 %).”


Global Pension Player

Naast een resultaatsverbintenis in tak 21 via kapitaalsgarantie en mogelijke winstdeelname, kan een groepsverzekering ook beleggen in tak 23, d.w.z. fondsen zonder gewaarborgd rendement. Hoewel nog slechts een minderheid van de werkgevers voor dit soort middelenverbintenis kiest, neemt de animo wel toe in de lage renteomgeving. AG Insurance biedt alvast voor alle risicoprofielen een breed gamma kwaliteitsvolle oplossingen.

Jean-Michel Kupper
“Ook in tak 23 bieden wij een brede waaier aan goed presterende en gediversifieerde fondsen3. De keuze tussen tak 21 en 23 – of een mix van beide – ligt volledig bij de werkgever. Al naargelang de bereidheid van het bedrijf tot het nemen van risico, de globale HR-strategie en het plan dat men voor de werknemers wenst te voorzien, kunnen wij als ‘Global Pension Player’ in alle mogelijke oplossingen voor een aanvullend pensioen voorzien."1 De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat zijn werknemers op het ogenblik van hun pensioen minstens het bedrag van de gestorte bijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Wanneer het contract bij pensionering, uitdiensttreding of het stopzetten van het pensioenplan een rendement heeft gehaald dat lager ligt dan de rendementsgarantie voorzien door de WAP, moet de werkgever het verschil zelf bijpassen.

2 Voor plannen met waarborg op reserves. Totaalrendement = gewaarborgd rendement + winstdeling.

3 Vb.: Rainbow Green 5,11 %, Rainbow Orange 7,29 % en Rainbow Red 9,59 % (netto return 2017)


Over AG Insurance
Met een globaal marktaandeel van 23,4% en een marktaandeel in Employee Benefits van 31 % (eind 2016) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt. De expertise van AG Employee Benefits in pensioenplannen, groepsverzekeringen, invaliditeits- en hospitalisatieverzekeringen heeft reeds duizenden ondernemingen - zowel privé als openbaar – en verschillende sectoren overtuigd. Zijn gespecialiseerde medewerkers verlenen diensten aan meer dan 1.500.000 aangeslotenen.
Voor meer info, raadpleeg
www.agemployeebenefits.be​


     
Foto’s
  • Groep 225x150