Corporate 15/02/2019

Minimum 2,25 % voor de tak 21-groepsverzekeringen AG Insurance in 2018


AG Insurance realiseerde in 2018 een sterke groei van 9,6 % in de collectieve tweede pijler. Na een jaar waarin de politieke onzekerheid en de vrees voor mondiale handelsspanningen zorgden voor volatiliteit op de financiële markten, kan AG Insurance zijn klanten in de tweede pijler opnieuw mooie globale rendementen voorleggen. Voor 2018 biedt de marktleider minimum 2,25 % totaalrendement voor de tak 21-producten. En de verzekeraar kondigde zelfs een mooi minimaal netto totaalrendement aan voor de komende twee jaar.

 

Geen impact van dalende beurzen op tak 21

Het overgrote deel van de werkgevers die voor hun werknemers een groepsverzekering afsluiten, kiest voor de zekerheid van tak 21, een product met een gegarandeerd kapitaal en rendement, onafhankelijk van het rendement van de beleggingen van de verzekeraar. In tegenstelling tot een aantal spelers in de markt, blijft AG Insurance dan ook geloven en investeren in dit type product met een dekking op lange termijn, soms tot zelfs 40 jaar. Hiervoor wordt voornamelijk in kwaliteitsvolle en veilige staatsobligaties belegd, die steevast de basis vormen van de tak 21-portefeuille. Ondanks de aanhoudende lage rentes op de financiële markt, kan AG Insurance vandaag nog altijd een gewaarborgd rendement van 0,75 % aanbieden tot aan de pensioenleeftijd van de aangeslotenen. Via winstdeling kan de werkgever zelfs genieten van een hoger totaalrendement.
 

Jean-Michel Kupper, Managing Director AG Employee Benefits & Health Care
“Via de winstdeling kunnen we onze klanten met een tak 21-contract voor 2018 een uitstekend resultaat voorleggen: minimaal 2,25 % netto1. Voor vele contracten is het totale rendement bovendien hoger dan het minimaal totaalrendement dat we geven in 2018, aangezien in het verleden stortingen werden gedaan aan een hoger gegarandeerd rendement van bijvoorbeeld 3,25 % of 4,75 %. In tak 21 blijven die garanties op de opgebouwde reserves immers van toepassing tot op de einddatum van het contract. Daarnaast hebben wij nu reeds een mooi minimaal netto totaalrendement aangekondigd voor 2019 en 2020. Dit beleid voeren we al sinds 2013, waardoor onze klanten de gemoedsrust vinden waarnaar ze op zoek zijn. En dat wordt gewaardeerd in de markt.”

 

Tak 23 op lange termijn bekijken

De wereldwijde onrust op de beurzen in 2018 liet zich vooral voelen in de prestaties van tak 23-producten, groepsverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen en waarvan het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen. Toch scoren de gemiddelde tak 23-returns2 van AG Insurance over de jaren heen nog steeds goed.
 

Jean-Michel Kupper
“Ook in tak 23 is AG Insurance markleider op het vlak van groepsverzekeringen, en beschikken we als Global Pension Player over een uitgebreide waaier aan fondsen. De opbouw van een aanvullend pensioen is echter een verbintenis over tientallen jaren heen. Werkgevers die kiezen voor een tak 23-groepsverzekering dienen dus, net zoals voor pensioenfondsen, te beseffen dat zoiets een langetermijnperspectief vraagt. En dat ze tussentijds kunnen worden geconfronteerd met mindere beursjaren."


Lees het volledige interview met Jean-Michel Kupper hier.


1 Voor plannen met waarborg op reserves. Totaalrendement = gewaarborgd rendement + winstdeling.
2 Vb.: Rainbow Green (50 % obligaties en 50 % aandelen) haalde over de laatste 10 jaren een gemiddelde return van 6,13 %
Over AG Employee Benefits
Met een globaal marktaandeel van 21,7 % en een marktaandeel in Employee Benefits van 31 % (eind 2017) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt. De expertise van AG Employee Benefits in pensioenplannen, groepsverzekeringen, invaliditeits- en hospitalisatieverzekeringen heeft reeds duizenden ondernemingen - zowel privé als openbaar – en verschillende sectoren overtuigd. Zijn gespecialiseerde medewerkers verlenen diensten aan meer dan 1,5 miljoen aangeslotenen.
Voor meer info, raadpleeg www.agemployeebenefits.be