Corporate 22/06/2020

Providis Globale Rechtsbijstand: een uitgebreide en fiscaal-vriendelijke verzekering in geval van juridisch geschil

Echtscheidingen, administratieve geschillen, erfenisproblemen... wie ooit in een geschil zijn rechten wou verdedigen, via bemiddeling of gerechtelijke procedure, weet dat zoiets heel wat stress meebrengt. Het is nooit prettig en vaak duren de procedures lang en lopen de kosten hoog op. Toch komen de meesten van ons ooit in hun leven wel eens in aanraking met justitie, als eisende of als verdedigende partij. Een rechtsbijstandverzekering biedt dan de gemoedsrust te kunnen rekenen op een specialist, zowel voor advies als voor concrete bijstand of juridische verdediging. Hoewel niemand het nut ervan in twijfel trekt, is de rechtsbijstandverzekering echter nog onvoldoende gekend en verspreid. Providis, een aparte dienst van AG die instaat voor het schadebeheer rechtsbijstand, lanceert vandaag een globale en fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering, die volledig beantwoordt aan de bepalingen van de wet Geens.
 

De wet Geens vergemakkelijkt de toegang tot justitie

Momenteel zou slechts 10% van de gezinnen over een uitgebreide rechtsbijstandverzekering beschikken. Daarom heeft minister van Justitie Koen Geens vorig jaar een wet ingevoerd om de rechtsbijstandverzekering - en dus de gerechtelijke verdediging - voor meer mensen toegankelijk te maken door er een fiscaal voordeel aan te koppelen. De rechtsbijstandverzekering dient dan wel te voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van toepassingsdomeinen, plafonds, dekkingsdrempels en wachttijden. Concreet kan de verzekeringsnemer die zijn premie rechtsbijstand inbrengt in zijn belastingaangifte, een belastingvermindering van maximaal 124 euro genieten.  

Volgens Koen Geens1 wordt de rechtsbijstandsverzekering op deze manier betaalbaarder, waardoor voor meer mensen de toegang tot justitie makkelijker wordt: "Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aantrekkelijk te maken, hopen we dat de mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie, en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden".

 

Providis Globale Rechtsbijstand voldoet aan de wet Geens

Als globale verzekeraar en marktleider in België biedt AG via zijn onafhankelijke entiteit Providis al vele jaren rechtsbijstandverzekeringen aan, doorgaans gekoppeld aan de verzekeringen auto, brand of familiale. Providis is een onafhankelijk van AG opererende entiteit van ongeveer 100 juridische specialisten. Ze behandelt meer dan 40.000 claims per jaar en ondersteunt zo bijna 1,5 miljoen klanten. Providis breidt zijn aanbod verder uit, en biedt nu ook een globale rechtsbijstandverzekering aan die voldoet aan de eisen van de wet Geens en fiscaal aftrekbaar is. 

Edwin Klaps, Managing Director : "In dit gloednieuwe concept zijn bijna alle juridische domeinen gedekt: contractuele geschillen als consument, fiscale of administratieve geschillen, conflicten met de werkgever, familierecht, erfenisproblemen, geschillen met betrekking tot de woning, en natuurlijk het burgerlijk verhaal of de strafrechtelijke verdediging bij geschillen in het privéleven ... ".


Kortom, een globale en solide rechtsbijstandverzekering, waarmee de klant zich bij een geschil in bijna alle juridische domeinen kan laten adviseren en bijstaan. 

Het product voldoet volledig aan de eisen van de wet Geens, en gaat op een aantal punten zelfs nog verder, legt Edwin Klaps uit: "Onze belangrijkste bekommernis is de optimale bescherming van onze klanten in alle omstandigheden, gekoppeld aan een professionele kwaliteitsservice. Vergeleken met wat wettelijk verplicht is, zijn onze dekkingslimieten hoger, onze wachttijden korter, de landen waarin we dekking bieden ruimer en onze interventiedrempels lager.

 

Concreet

Klanten die een Providis Globale Rechtsbijstand afsluiten, kunnen kiezen tussen een formule 'Classic', die beantwoordt aan de door Providis gestelde kwaliteitsnormen met plafonds die al hoger liggen dan die van de wet Geens, en een formule 'Excellence', met dubbele plafonds, gehalveerde wachttijden en interventiedrempels. 

Inzake voertuigen, heeft de klant de keuze om in de dekking één of meer voertuigen2, alleen de voertuigen van derden of geen enkel voertuig op te nemen. Dit kan interessant zijn voor gebruikers van autodeelformules bijvoorbeeld, of voor klanten met een bedrijfsvoertuig. De jaarlijkse basispremie voor de 'Classic'-formule zonder opties bedraagt 280 euro, waarop de klant het belastingvoordeel nog geniet. De 'Classic'-formule met één voertuig kost 365 euro, met andere woorden 1 euro per dag (vóór belastingaftrek). Klanten kunnen een Providis Globale Rechtsbijstand afsluiten bij hun makelaar of in een kantoor van BNP Paribas Fortis. 


"Met de Globale Rechtsbijstand brengen Providis en AG een volledig, flexibel en aanpasbaar competitief product op de markt voor iedereen die advies, hulp en bijstand wenst wanneer hij of zij in beroep moet gaan of voor het gerecht moet verschijnen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit product, dat voldoet aan alle eisen van de wet Geens en op sommige vlakken zelfs verder gaat, altijd in het belang van de verzekerde, justitie voor iedereen toegankelijker zal maken," zegt Edwin Klaps nog tot slot.


.


___________________________________________________
1  www.koengeens.be/policy/rechtsbijstandsverzekering
2 Goed om weten: Als de klant een van de opties met voertuig kiest, zijn zijn motor, bromfiets, speed pedelec, aanhangwagen <3,5 ton, trike, quad, rollend tuingereedschap, golfkar en elk ander langzaam voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is, automatisch verzekerd, ongeacht hoeveel van deze voertuigen het gezin heeft.

 

Foto’s
  • tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash-jpg