Corporate 12/02/2019

Profacts-enquête bevestigt koppositie AG Insurance bij makelaars

Sinds 2008 reeds peilt de Profacts-enquête (voorheen bekend als de ICMA-enquête) elk jaar naar de beoordeling door de verzekeringsmakelaars van de verschillende maatschappijen waarmee zij samenwerken. Aangezien makelaars per definitie de producten en diensten van verzekeraars onderling kunnen vergelijken, is hun beoordeling een goede barometer voor de kwaliteit van het aanbod en de dienstverlening van de Belgische verzekeraars die met makelaars samenwerken. De nieuwe Profacts-enquête toont aan dat 2018 op dat vlak opnieuw een zeer sterk jaar was voor AG Insurance.


Unieke track record
 

In de voorbije 10 edities van de enquête bouwde AG Insurance al een indrukwekkend track record op.  Zo was AG Insurance in die 10 jaar de enige algemene verzekeraar die - op basis van zijn globale Customer Performance Index (CPI) - het hoogste kwaliteitslabel (AA) verschillende keren in de wacht kon slepen en dat zelfs tijdens 7 van de 10 voorbije edities.
De meting in 2018 bevestigde die sterke positie, wat zich opnieuw vertaalde in een AA-label. AG Insurance is de enige verzekeraar die dit kwaliteitslabel behaalde.  


4 strategische indexen
 

De enquête van Profacts (vroeger onder de benaming ICMA) bepaalt elk jaar aan de hand van een bevraging van een kleine 1.000 makelaars, de kwaliteit van de klantenprestaties (“customer performance”) van de 9 Belgische verzekeraars die met makelaars samenwerken.
De globale CPI-index wordt bepaald door 4 strategische indexen, die de beoordeling weergeven op vlak van
tevredenheid,
loyauteit, 
toegevoegde waarde,
onderscheidend vermogen van het aanbod.
Verder worden makelaars ook bevraagd naar hun beoordeling van de verschillende activiteiten van de verzekeraars: commercieel, administratief, productaanbod, schaderegeling, enz.


13 punten boven mediaan
 

Opvallend is dat AG Insurance op 3 van de 4 strategische indexen de hoogste score van alle maatschappijen behaalt en in de 4de index enkel wordt voorafgegaan door een in één domein gespecialiseerde verzekeraar. Makelaars zijn dan ook globaal het meest tevreden over AG Insurance. Ze bevelen AG Insurance het vaakst aan bij hun collega’s en wensen hun samenwerking ook de komende jaren verder te zetten. Ze zijn van mening dat AG Insurance hen in het uitbouwen van hun zaak de meeste toegevoegde waarde biedt en beoordelen hen in het algemeen en in de verschillende deeldomeinen als beter dan de concurrentie. Met een score van 83, ligt de CPI-index van AG Insurance 13 punten boven de mediaan van alle CPI-scores. 
 
Index  AG Insurance   Mediaan 
Tevredenheid 79 62
Loyauteit 96 91
Toegevoegde waarde 83 73
Onderscheidend vermogen 76 52
Globale Customer Performance  83 70
 
Tabel 1 – Profacts enquête: scores 2018 op de verschillende strategische indexen
 
Wat de beoordeling van de deelactiviteiten betreft, vallen onder andere de sterke scores op voor het productaanbod, de ondersteuning van de makelaar in de uitbouw van zijn kantoor en de tevredenheid over de schaderegeling, toch algemeen ervaren als “het moment van de waarheid” voor elke verzekeraar.

 
Edwin Klaps, Managing Director Non-life & Broker channel, toont zich dan ook een meer dan tevreden man.
"De Profacts-enquête 2018 bevestigt dat makelaars ons nog steeds en met grote voorsprong zien als hun voorkeurmaatschappij. We geloven sterk in de fundamentele rol van de makelaar als raadgever van zijn klanten en in de toekomst van het beroep. We investeren dan ook volop in de professionalisering van de makelarij, op vlak van opleiding, commerciële ondersteuning, bedrijfsadvies, digitalisering en aanwezigheid op het internet… Het is duidelijk dat de sterke scores in de Profacts-enquête het gevolg zijn van deze duurzame strategie."
 

Peter Daels, Account Director bij Profacts, onderstreept niet alleen de score van AG Insurance als beste op de Belgische verzekeringsmarkt, maar ook de waarde van het AA-label conform de Profacts benchmark.

"De Profacts-enquête is een onafhankelijk vergelijkend onderzoek dat peilt naar de tevredenheid van de Belgische verzekeringsmakelaars over de werking van de verzekeringsmaatschappijen. AG Insurance behaalt hierin voor de tiende opeenvolgende keer de beste score op de Belgische verzekeringsmarkt.
Maar ook als we het resultaat inschalen binnen onze globale Customer Performance (CPI®) database, behaalt AG Insurance dit jaar opnieuw een AA-label. De betekenis hiervan mag je zeker niet onderschatten want het AA-label staat garant voor een Top10% resultaat binnen het B-to-B segment. Een AA-label kan je trouwens alleen behalen als de resultaten op zowel de algemene tevredenheid, loyauteit, toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen als de dagdagelijkse aspecten in de samenwerking top zijn. Omdat zo goed als alle sectoren van de Belgische economie vertegenwoordigd zijn in onze database, kan je met zekerheid stellen dat de professionele verzekeringsmakelaars AG Insurance niet alleen waarderen als de beste verzekeringsmaatschappij in België, maar ook beschouwen als één van de Top10% presterende bedrijven van België."

 


De verzekeringsmakelarij in België
 

Onafhankelijke en zelfstandige makelaars vormen in België veruit het belangrijkste distributiekanaal in verzekeringen. Volgens de recentste Assuralia-studie (cijfers 2017) vertegenwoordigen ze in schadeverzekeringen (niet-leven) een marktaandeel van 61%, in individuele levensverzekeringen van 42,5%. België telt zowat 4.600 professionele makelaarskantoren (met Portima-aansluiting). Meer info
 
     
Foto’s
  • partenair-470×300-jpg