Corporate 04/03/2021

Profacts-enquête 2020: makelaars herbevestigen vertrouwen in AG

Sinds 2008 kunnen verzekeringsmakelaars aan de hand van de Profacts-enquête (het vroegere ICMA) elk jaar de verzekeringsmaatschappijen beoordelen waarmee ze samenwerken. Aangezien makelaars per definitie het best geplaatst zijn om de klantbehoeften te analyseren en de producten en diensten van verzekeraars onderling te vergelijken, is hun beoordeling een goede barometer voor de kwaliteit van het aanbod en de dienstverlening van de Belgische verzekeraars die met makelaars samenwerken. 2020 is geen uitzondering: de Profacts-enquête bevestigt opnieuw het AA-kwaliteitslabel van AG en zijn leiderspositie op de Belgische markt als globale speler.


Resultaat van een strategisch partnerschap 


Voor Edwin Klaps, Managing Director - Broker Channel, zijn de resultaten van dit onderzoek vooral te danken aan ons langdurige partnerschap met de makelaars. Al enkele decennia investeert AG op bedrijfs- en sectorniveau in de versterking van de makelaars en hun digitalisering. AG breidde zijn digitale ondersteuning uit met Digital Support Managers die de kantoren bezoeken en makelaars helpen hun onlineaanwezigheid te ontwikkelen.   Deze digitale aanpak wierp zijn vruchten af tijdens de coronacrisis. Goed voorbereid op de digitale uitdagingen en ondersteund door hun gebruikelijke diensten, bleven de makelaars hun klanten bijstaan in deze moeilijke tijden. Zo bewezen ze nog maar eens hun toegevoegde waarde. 
 
Door de pandemie was 2020 een 'uitzonderlijk' jaar, waarin verzekeraars en makelaars in ongeziene omstandigheden de continuïteit van hun beroepsactiviteiten moesten veiligstellen. Die situatie bleef dan ook niet zonder gevolgen: uit de onafhankelijke enquête van Profacts blijkt dat in 2020 de verschillen in de kwaliteit van de relaties met de verschillende verzekeringsmaatschappijen veel groter zijn geworden. 

Index

AG

Mediaan

Tevredenheid

80%

65%

Loyauteit

95%

87%

Toegevoegde waarde

86%

77%

Competitiviteit

81%

63%

Globale Customer Performance 

86%

73%

 

Bron: enquête Profacts: scores 2020 op de verschillende strategische indexenIn deze uitzonderlijke context slaagt AG erin de hoge scores van de editie 2019 te consolideren en boekt het zelfs verdere vooruitgang in de dagelijkse beheerverrichtingen (tevredenheid), zowel in Leven als in BOAR. In de enquête wijzen de makelaars ook op de kwaliteit van de aanpak van AG tijdens de coronacrisis, zowel op het vlak van communicatie als digitale oplossingen voor de productie en het schadebeheer. Wat competitiviteit betreft, noemen de makelaars AG het vaakst als 'beste' onderneming, en 1 op de 4 makelaars beschouwt de producten van AG als de beste op de markt. Ook de digitale positionering en de marketingacties van AG worden als sterke punten gezien. Globaal genomen verbetert AG zelfs zijn positie in de 4 strategische indexen en overtreft het zijn algemene concurrenten. 

Deze resultaten zijn van essentieel belang voor een onderneming als AG. Het succes van onze samenwerking met de makelaars is namelijk ook gebaseerd op de door Profacts onderzochte indexen. De afgelopen jaren kozen heel wat makelaars al voor een 'fygitale' aanpak, waarbij ze hun digitale activiteit combineren met de kracht van hun lokale verankering en gepersonaliseerd advies. Zo blijven ze relevant in een omgeving waarin de concurrentie alleen maar groter wordt. En het is duidelijk een goede keuze: de makelaars blijven jaar na jaar het grootste distributiekanaal op de Belgische markt. AG is er dan ook trots op dat het hun groei kan ondersteunen. 

 

Edwin Klaps, Managing Director - Broker Channel bij AG, zegt tot slot dat deze resultaten in de eerste plaats een bevestiging zijn van een positieve strategie voor de makelaars en hun klanten: 
 "De Profacts-enquête 2020 bevestigt de kracht van ons partnerschap. De afgelopen maanden is het gebruik van video-expertise en onze digitale tools voor schadebeheer toegenomen, waardoor we de klanten een kwaliteitsvolle service kunnen blijven garanderen en tegelijk met de makelaars efficiënt blijven samenwerken. Ook onze opleidingen en seminaries verliepen digitaal en onze salesmanagers behielden hun positieve contacten met de makelaars, wat heel erg werd gewaardeerd. Deze troeven komen bovenop de structuur en de diensten die al in de voorgaande jaren door de makelaars werden erkend. Een duurzaam partnerschap en een langetermijnvisie die opnieuw tot uiting is gekomen in de uitstekende resultaten van de Profacts-enquête. Ik wil de makelaars nogmaals bedanken voor hun vertrouwen".


Een uniek palmares


In de laatste 12 edities van de enquête heeft AG een indrukwekkend palmares opgebouwd door 9 keer het hoogste kwaliteitslabel (AA) te winnen op basis van zijn globale Customer Performance Index (CPI) . De enquête van 2020 vormt hierop geen uitzondering en bevestigt de kwaliteit en stabiliteit van onze producten en diensten.  
 

Profacts-enquête : een kwaliteitslabel en 4 strategische indexen

 
Elk jaar evalueert de Profacts-enquête (voorheen ICMA) de kwaliteit van de prestaties van de klanten van de 8 Belgische verzekeraars die met makelaars werken, op basis van een representatief panel van makelaars. De algemene CPI-index wordt bepaald door 4 strategische indexen die een beoordeling mogelijk maken op het vlak van
• Tevredenheid
• Loyauteit
• Toegevoegde waarde
• Competitiviteit van het aanbod
Makelaars worden ook ondervraagd over de verschillende activiteiten van verzekeraars: commerciële, administratieve, productaanbod, schaderegeling, enz.________________________________________


Verzekeringsmakelaars in België


Onafhankelijke makelaars vormen in België veruit het belangrijkste distributiekanaal in verzekeringen. Volgens de recentste Assuralia-studie (cijfers 2019) vertegenwoordigen ze een marktaandeel van 61,1% in schadeverzekeringen (niet-leven) en van 43% in individuele levensverzekeringen.  België telt ongeveer 4.600 professionele makelaarskantoren (met Portima-aansluiting).Meer info.  
 
   
     
Foto’s
  • 470×300 Profacts-png