Corporate 09/12/2019

Politieagenten wel degelijk onmiddellijk verzekerd in schuldsaldoverzekering

Recent berichtten enkele kranten over een clausule in de algemene voorwaarden van de schuldsaldoverzekering van AG Insurance. Deze clausule (artikel 11.B punt 5) vermeldt dat politieagenten tijdens de eerste 2 jaar na het ingaan van het contract niet verzekerd zijn indien zij zouden overlijden tijdens een actie van ordehandhaving in België.

AG Insurance erkent het bestaan van deze clausule, maar wijst erop dat ze in de praktijk nooit werd toegepast. 

Bovendien, zo bevestigt Directeur Benny De Wyngaert in bijgevoegd document, zal AG Insurance de clausule ook nooit toepassen, noch in lopende noch in toekomstige contracten. Politieagenten, ingezet door een Belgische overheid voor het handhaven van de orde in België, zijn in hun schuldsaldoverzekering bij AG Insurance dus wel degelijk tegen het oproerrisico verzekerd vanaf de inwerkingtreding van hun contract. 

Bij de eerstvolgende editie van de algemene voorwaarden zal deze clausule ook worden geschrapt. In afwachting kunnen klanten waarop de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zich beroepen op bijgevoegd document, dat geldt als bijvoegsel aan hun contract. 
     
Foto’s
  • Betogers en politie-jpg