Innovatie 12/10/2020

7 op 10 Belgen zien een verhuis naar een woonzorgcentrum niet zitten

Minder dan 3 op 10 (28,6%) Belgen zien een oude dag in een woonzorgcentrum zitten. Dat blijkt uit een rondvraag1 die Phil at Home, een bijstandsdienst om ouderen te ondersteunen bij zelfstandig wonen, begin september 2020 uitvoerde bij een representatief staal van 1000 Belgen. Of de gezondheidscrisis daar iets mee te maken heeft, is moeilijk te bepalen. De enquête polst voornamelijk naar waar de ondervraagden het liefst zouden verblijven als zelfstandig thuis wonen later niet meer zou lukken. Thuis blijven met professionele ondersteuning verkiest de grote meerderheid voor zichzelf (66,9%) en voor eigen ouders (51,3%). Over wat ze het meest zouden missen, waren ze het bijna unaniem eens: hun zelfstandigheid.
 

Wat is Phil at Home?
Phil at Home is een startup van AG die persoonlijke diensten aanbiedt in combinatie met slimme technologie om veiligheid en comfort in huis te vergroten. Centraal in deze dienst staat Phil, een persoonlijke coördinator uit de buurt. Deze Phil zorgt ervoor dat alles vlot loopt met de technologie, maar regelt ook allerlei diensten die lastiger worden bij het ouder worden zoals bvb huis en tuin-onderhoud, vervoer,…  
 

Verhuis naar woonzorgcentrum onvermijdelijk?


Het hechte sociale weefsel van vroeger in de maatschappij is sterk verminderd. De drempel om hulp te vragen van de naaste omgeving wordt steeds hoger waardoor veel ondervraagden ervan uitgaan dat een verhuis naar een woonzorgcentrum misschien onvermijdelijk wordt. Zelfs wanneer de motivatie om zo lang mogelijk thuis te blijven groot is. De voornaamste drempels die ze thuis zien, blijken hun veiligheid, maar ook alledaagse taken zoals koken, klusjes in huis of tuinieren. Zaken waarvoor zij het leven van hun kinderen of andere naasten niet willen verstoren.
 

Geertrui Van Camp, General Manager van Phil at Home:
Thuis blijven wonen kent veel uitdagingen. Toch verlangen veel mensen ernaar om hun onafhankelijkheid zo lang mogelijk te behouden. Zonder beroep te moeten doen op hun vaak drukbezette kinderen. Wanneer dat niet meer lukt, is er een angst om controle te verliezen over het eigen leven, wat een verhuis naar een woonzorgcentrum voor velen lijkt te symboliseren."


Niet alleen alledaagse taken zoals koken en klussen in het huis zien de bevraagden als mogelijke oorzaak om hun eigen thuis op te geven. De helft van de bevraagden ziet de eigen veiligheid als de grootste bezorgdheid. Wat bij een brand bijvoorbeeld of een val? Die bezorgdheid is zelfs groter wanneer het om de eigen ouders gaat. 6 op 10 geeft aan zich vragen te stellen bij de veiligheid van hun ouders wanneer zij op hoge leeftijd nog thuis zouden blijven wonen.


Technologische vooruitgang zorgt voor alternatieven
 

Erg vaak wordt ‘verhuizen op leeftijd’ gezien als een onvermijdelijke keuze omwille van de zorgcomplexiteit of naar aanleiding van een sterk onveiligheidsgevoel. 1 op de 3 senioren valt thuis immers 1 tot meermaals per jaar². Toch zijn er steeds meer technologische en organisatorische mogelijkheden beschikbaar om de oude dag veilig en in alle comfort thuis door te brengen.

De komst van nieuwe technologische oplossingen zoals slimme thermostaten, veiligheidshorloges of valdetectie verbonden met een noodcentrale, lichten die vanop afstand te bedienen zijn, applicaties om te zien wie er aanbelt,… maakt meer mogelijk.


Geertrui Van Camp, General Manager Phil at Home:
De coronacrisis heeft alvast aangetoond dat senioren die weinig vertrouwd zijn met digitale toepassingen er snel mee weg zijn mits een beetje begeleiding. Tijdens de lockdown hebben we immers honderden senioren ondersteund met een tablet zodat ze makkelijk contact konden houden met familie en vrienden via videobellen." 


Deze mogelijkheden worden ook vanuit de zorgsector toegejuicht: de combinatie van fysieke zorg en zorg op afstand komt zowel zorgbehoevenden als de sector ten goede. 

Voor Phil at Home is het dan ook duidelijk: met de juiste combinatie van thuiszorg, technologische oplossingen en organisatorische ondersteuning, is oud worden in de eigen thuisomgeving geen onwaarschijnlijk scenario meer dat bij de minste belemmering moet worden opgegeven.Phil at Home vroeg aan een representatief staal van 1000 Belgen waar en hoe zij hun oude dag het liefst zouden doorbrengen. Ook werd gepolst naar de belemmeringen die volgens hen zelfstandig thuis wonen op termijn onmogelijk zouden maken. Diezelfde vragen hebben zij, indien van toepassing, ook voor hun ouders beantwoord.

2 Statistieken valkliniek Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

     
Foto’s
  • Phil-jpg