Innovatie 15/06/2012

AG Insurance lanceert complete verzekering voor verhuurders

Vastgoed is in België nog steeds één van de beste investeringen. Zo’n 900.000 appartementen en huizen worden verhuurd door privé-eigenaars. Toch is het verhuren van een eigendom niet zonder risico’s. Uit een recente enquête blijkt dat heel wat verhuurders geconfronteerd worden met huurders die niet betalen of die schade toebrengen aan de woning. Daarom heeft AG Insurance de verzekering Pack Verhuurder ontwikkeld. 


Courante huurproblemen
76 % van de huurmarkt bestaat uit particulieren die een appartement of woning verhuren. De huurgelden laten hen toe een extra inkomen te verwerven. Hun grootste bekommernis is dan ook die regelmatige inkomsten te beschermen. Toch blijkt uit marktonderzoek van bureau Market Probe dat de meeste verhuurders op dat vlak al negatieve ervaringen meemaakten.


- 22 % van de verhuurders kreeg al te maken met een betaalachterstand van minstens twee opeenvolgende maanden

- bij 18 % brachten huurders schade aan de woning toe die de huurwaarborg overtrof

- bij een juridische procedure tegen de huurders, vinden de verhuurders dat dit vaak moeizaam verloopt en dat de kosten hoog kunnen oplopen


Het onderzoek toont aan dat er een grote behoefte is aan een verzekering die hen in al deze situaties bijstaat. Toch geven verhuurders unaniem aan dat ze een dergelijke verzekering nog niet gevonden hebben.


Vijf essentiële waarborgen
Om aan deze nood te beantwoorden, ontwierp AG Insurance zijn Pack Verhuurder. Deze verzekeringsformule bevat 5 waarborgen die in de enquête als primordiaal werden omschreven.

- Een vergoeding tot 12 maanden huur voor onbetaalde huurgelden

- Een vergoeding tot 12 maanden huur van schade aan de verhuurde woning

- Een bijzonder ruime rechtsbijstand bij elk geschil met betrekking tot het huurcontract

- Een forfait van 1 maand huur bij vervroegd vertrek van de huurder

- Bijstand bij het vinden van vakmensen voor onderhouds- en herstellingswerken


Meer informatie over deze waarborgen vindt u op de website van AG Insurance.


Samenvatting 

- In België worden 900.000 huizen en appartementen verhuurd door particulieren

- 40 % van de verhuurders werd al geconfronteerd met onbetaalde huurgelden (22 %) of huurders die schade toebrachten aan de woning (18 %)

- Pack Verhuurder biedt de verhuurder tot 12 maanden huur voor onbetaalde huurgelden of schade toegebracht aan de verhuurde woning

- Pack Verhuurder is een aanvulling op de brandverzekering Top Woning


Wie kan Pack Verhuurder afsluiten?
Alle privé-eigenaars van een huis of appartement kunnen de verzekering Pack Verhuurder afsluiten als aanvulling op hun brandverzekering Top Woning. Alleen huisvestingsmaatschappijen, gesubsidieerd door de overheid, zijn uitgesloten.


Komt elk huurcontract in aanmerking?
Om Pack Verhuurder af te sluiten, moet het huurcontract aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het huurcontract onder meer betrekking hebben op een huis of appartement bedoeld als hoofdverblijf, wettelijk geregistreerd zijn en voor minstens 3 jaar worden afgesloten.


Is er een minimumhuurprijs?
Afhankelijk van de ligging en het type pand (huis of appartement), is er een ondergrens voor de huurprijs. Voor een appartement begint de minimale huurprijs vanaf 500 EUR, voor een huis ligt dit op 700 EUR. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.


Wat kost Pack Verhuurder?
De premie bedraagt 5 % van de jaarlijkse huurprijs (exclusief lasten).