Corporate 17/12/2019

Opvragen van aanvullend pensioen kan voortaan digitaal 


Wie bij AG een aanvullend pensioen heeft opgebouwd via zijn werkgever, kan voortaan zijn of haar aanvraag tot uitbetaling van dit pensioen volledig digitaal afhandelen. De voordelen zijn talrijk: minder administratie voor de werkgever, een veilige, vlotte en efficiënte afhandeling voor de werknemer.

Ook in het domein van de pensioenen maken digitale toepassingen steeds meer hun opwachting. Op het digitale overheidsplatform MyPension.be kunnen burgers sinds enkele jaren heel wat persoonlijke informatie vinden, zowel over hun wettelijk als over hun aanvullende pensioen. Ook My Global Benefits, het e-platform van AG Employee Benefits, biedt de aangeslotenen van een AG-pensioenplan steeds meer inzicht in hun bedrijfsgebonden pensioenplannen en gezondheidsverzekeringen. Bovendien bevat het platform ook een aantal interactieve toepassingen. Zo kan die aangeslotene voortaan ook de uitbetaling van zijn of haar aanvullend pensioen aanvragen via een volledig digitale procedure. 

Verdubbeling van aantal aanvragen

Nu steeds meer ‘babyboomers’ de pensioenleeftijd naderen, is de verwachting dat het aantal aanvragen voor uitkering van een aanvullend pensioen de volgende jaren sterk zal stijgen. AG Employee Benefits rekent zelfs op een verdubbeling van het aantal aanvragen tegen 2027. Door dit proces te digitaliseren kan AG deze bijkomende stroom makkelijker opvangen en tegelijkertijd de service aan de aangeslotenen verbeteren. AG schat dat zeer snel zowat 50% van alle aanvragen via digitale weg zal worden afgehandeld.

Een gestroomlijnde workflow …

Sinds 2016 is het moment waarop het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd, gekoppeld aan de opname van het wettelijke pensioen. Bovendien beschikt de Federale Pensioendienst (FPD) sinds de creatie van DB2P (de ‘Databank 2de pijler’) over een overzicht van alle aanvullende pensioenplannen waarbij de werknemer via zijn werkgever(s) is aangesloten.  Op het ogenblik dat een toekomstige gepensioneerde die aangesloten is bij een AG-pensioenplan, met de FPD in contact is om zijn werkelijke pensioendatum te bevestigen, zal de FPD die datum automatisch aan AG meedelen. Zoals de wet voorschrijft, neemt AG dan schriftelijk contact op met de aangeslotene via een brief die alle nuttige info over de uitkering van zijn bedrijfspensioen(en) bevat. De aangeslotene heeft dan de keuze om zijn aanvraag tot uitkering ofwel via de klassieke papieren weg in te dienen ofwel via My Global Benefits digitaal af te handelen. 

Niets dan voordelen

Onnodig te zeggen dat deze digitale procedure heel wat voordelen biedt qua veiligheid, zekerheid en efficiëntie in het uitwisselen van de nodige informatie en documenten. Het klassieke formulier van een tiental pagina’s wordt teruggebracht tot 5 schermen en de aangeslotene dient enkel de info in te vullen die op hem van toepassing is. Het aantal in te vullen documenten wordt beperkt en de aangeslotene kan deze documenten digitaal versturen. De aanvraag geldt meteen voor de verschillende pensioenplannen die de aangeslotene bij AG heeft.
Ten slotte heeft hij of zij meteen ook een zicht op de recente situatie van zijn contract en de verzekerde bedragen en vindt hij op de site heel wat nuttige informatie rond pensionering en het opnemen van het pensioenkapitaal, die hem kan begeleiden in de te maken keuzes.

Ook voor de werkgever biedt deze digitale procedure een aantal voordelen: doordat de aangeslotene zijn aanvraag rechtstreeks tot AG richt en hij efficiënt begeleid wordt doorheen het hele proces, vervalt bij de HR-dienst van de werkgever immers heel wat werklast en papierwerk.

Primeur in België
 

Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits en Health Care:

De digitalisering van deze procedure tot uitbetaling van het pensioenkapitaal is een primeur in België. AG bevestigt hiermee zijn toonaangevende rol in de 2de pijler, niet alleen in marktaandeel en financiële soliditeit, maar ook in dienstverlening en communicatie met de werkgevers en de aangeslotenen. Op die manier concretiseren en valoriseren we de groepsverzekering als essentieel extralegaal voordeel en maken we het verschil met andere marktspelers.” 

 

Meer info over de uitbetaling van het aanvullend pensioen vind je op My Global benefits.
     
Foto’s
  • Woman on laptop-jpg