Preventie 07/08/2018

Onweer - vragen over de verzekering en tips bij schaderegeling

De voor 7 augustus voorspelde storm en de daarmee vaak gepaard gaande felle onweersbuien zouden lokaal voor veel schade kunnen zorgen. Na een onweer of overstroming rijzen vaak vragen over de dekking door de woningverzekering. Voor een vlot verloop van de schaderegeling kunnen een paar praktische tips de verzekerde al een heel eind op weg helpen. 
 
Waterschade, omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen zijn de drie gevallen die het vaakst aanleiding geven tot vragen in verband met de verzekering. Onderstaande antwoorden gelden voor onze verzekering Top Woning, maar de principes gelden in grote mate voor alle woningverzekeringen op de Belgische markt. Voor andere gebouwen dan woningen (handelszaken, landbouwbedrijven, …) kunnen wel andere regels gelden.
 

1. Waterschade door overvloedige regen


Waterschade die het gevolg is van de storm is verzekerd, ongeacht of het water binnendringt via het dak (ook indien het gebouw voorafgaand door de storm werd beschadigd) of door overstroming. Volgens de aard van het geval zal de waarborg Storm, Waterschade of Natuurrampen tussenkomen, maar voor de meeste klanten maakt dit geen verschil (voor zover de klant kan aantonen dat de toepassingsvoorwaarden van de waarborg zijn vervuld, bijv. windsnelheden van ten minste 80 km/u om een tussenkomst van de waarborg Storm aan te vragen).


2. Omgewaaide bomen


Schade door omgewaaide bomen aan de verzekerde woning en de inhoud ervan is altijd gedekt, net als alle eraan verbonden opruimingskosten. Dit geldt ook voor vast verankerde constructies in de tuin, zoals tuinhuisjes, pergola’s (zelfs open), een zwembad, en voor tuinafsluitingen (muurtjes, hagen, ...).
 
Het maakt niet uit of de boom op de eigendom van de verzekerde stond, op deze van de buurman of op openbaar domein. Het zal steeds de eigen brandverzekering zijn, die zal vergoeden. De verzekerde geeft de schade dan ook best aan bij zijn eigen woningverzekeraar.
 
Niet verankerde constructies buiten de verzekerde woning, zijn door de gewone woningverzekering niet verzekerd, evenmin als de schade aan planten, bomen en aanplantingen in de tuin. Dit soort schade kan wel worden verzekerd door specifieke waarborgen zoals het Pack Tuin.
 


3. Weggewaaide dakpannen


Alle schade aan de eigen woning en de inhoud ervan als gevolg van het wegwaaien van dakpannen is verzekerd. Ook de dakpannen zelf worden vergoed.
 
Het slachtoffer doet er wel goed aan om de schade ook aan te geven aan zijn verzekeraar (de Omniumverzekering van de wagen, zijn woningverzekering…).

 

 
Praktische raadgevingen met het oog op de schaderegeling  • - Bel het  noodnummer 1722* wanneer u de hulp van de brandweer wil inroepen om bv. een dak af te dekken, een omgewaaide boom te ruimen, een kelder leeg te pompen. Na een overstroming dienen water en modder zo snel mogelijk worden weggepompt. Ook elektrische apparaten, de verwarmingsketel en het heetwatertoestel dienen zo snel mogelijk worden gedroogd.

  • - Bel het noodnummer 112 enkel in geval van een levensbedreigende situatie. 

  • - Contacteer zo snel mogelijk de verzekeringsmakelaar, bankagent of de verzekeringsmaatschappij om aangifte te doen van het schadegeval.

  • - Neem foto’s die de verzekeraar in staat stellen om zonder betwisting de schade te kunnen bepalen. Zowel foto's van het geheel van de schade als van de schade in detail zijn belangrijk.

  • - Noteer systematisch het aantal uren dat wordt besteedt aan het reinigen, drogen, beschermen of herstellen van goederen en houd alle facturen en onkostennota’s bij.

 

* 1722 = Nummer voor niet-dringende brandweerhulp. Enkel actief tijdens een storm/onweer met code oranje/rood!
Andere noodnummers.

Goed om weten: lees hier ons dossier over preventie en schaderegeling in geval van storm.
Foto’s
  • storm_235x120bis