Cultuur 06/11/2018

Move by AG : “Meer bewegen” wordt de leidraad in de activatieprogramma’s van AG Insurance

“Gezond leven, actief bewegen” is een thema dat al jarenlang prominent deel uitmaakt van de interne en externe communicatie- en activatieprogramma’s van AG Insurance. De band tussen gezondheidspreventie en de verzekeringsbusiness is natuurlijk en logisch, maar in zijn nieuw  strategisch plan wil AG Insurance het thema “Bewegen” verder versterken door het in te bedden in zijn strategische oriëntaties en de maatschappelijke rol die hij voor zichzelf ziet weggelegd.


Het métier van verzekeraar evolueert snel. Onder invloed van maatschappelijke en technologische evoluties, ontstaan nieuwe risico’s en wijzigende klantenbehoeften. Zo evolueren verzekeringsproducten van het louter vergoeden van schade of van klassieke spaar- en beleggingsproducten naar globale oplossingen voor klantenbehoeften, vaak in samenwerking met externe partners uit verschillende bedrijfssectoren. In die evolutie, komt ook steeds meer de nadruk te liggen op aanverwante domeinen als preventie van risico’s, gezondheidspromotie en een intensere klantencommunicatie. “Supporter van jouw leven” vat de ambitie van AG Insurance in die nieuwe maatschappelijke context samen in 1 krachtige merkbelofte. En het activatieprogramma “Move by AG” dat AG Insurance eerstdaags opstart, past perfect in dat kader.

Beweeg met dat lijf!

“Zitten is het nieuwe roken”: steeds meer wetenschappelijke studies tonen de gezondheidsrisico’s verbonden aan een overwegend zittend leven aan. De nefaste effecten van te lang zitten op spieren, rug, maar ook op hersenen en organen en zelfs het algemeen welbevinden, denk maar aan burnouts, worden immers steeds duidelijker. En tegelijkertijd ook de noodzaak van een actieve levensstijl en regelmatig bewegen.

Al jarenlang zet AG Insurance in op dit thema: denk maar aan de partnerships met verschillende sportfederaties en grote Belgische evenementen als de AG Memorial Van Damme, de 10 miles van Antwerpen, Brussel en Charleroi. Ook verschillende interne programma's stimuleren medewerkers tot een actieve en gezonde levensstijl en beogen een goed evenwicht tussen werk en privé-leven.

"Move by AG" is tegelijkertijd een verderzetting én een verdieping van deze programma’s. Meer dan een traditioneel sponsoringship, is het een globaal activatieprogramma met een duidelijke focus op regelmatig bewegen in al zijn vormen als remedie voor “het nieuwe roken”. Sporten is en blijft natuurlijk een belangrijk element, maar het hoeft niet altijd zo intensief, prestatiegericht of competitief te zijn. Wandelen, de trap nemen, met de fiets naar de winkel, even het blokje rond … zijn evenveel doelstellingen die Move by AG wil propageren en ondersteunen en dit zowel bij zijn klanten en partners als bij zijn eigen medewerkers.  De acties, aanbevelingen en preventieboodschappen die deel uitmaken van het programma zullen gebaseerd zijn op actuele wetenschappelijke studies en inzichten inzake bewegingsadviezen en ze zijn aangepast aan het fitheidsniveau van elke deelnemer. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde partners. Bovendien zullen deelnemers aan bepaalde bewegingsprogramma’s beroep kunnen doen op persoonlijke ondersteuning via coaches,  buddies of interne ambassadors.

Om deze boodschap efficiënt en massaal te verspreiden, zijn natuurlijk ook uithangborden nodig, events met media-aandacht en een groot bereik. Bestaande manifestaties als de AG Memorial Van Damme en de AG 10 miles worden dan ook in het actieplan geïntegreerd. Nieuwe acties, zowel grootschaligere events als individuele uitdagingen en coachingprogramma’s, zullen in de komende weken en maanden worden toegevoegd.

CEO Hans De Cuyper:
“Als verantwoordelijk verzekeraar hechten we veel belang aan preventie, o.a. door het promoten van een gezonde levensstijl. "Move by AG" is een activatieprogramma dat, in de zeer brede zin van het woord, mensen wil aanzetten om meer te bewegen. In die zin past het perfect in onze strategie om onze klanten in alle fases van hun leven bij te staan en te ondersteunen en concretiseert het onze merkbelofte om ‘supporter’ van hun leven te zijn, zodat ze er volop en in alle gemoedsrust van kunnen genieten.”  

 

Foto’s
  • Move-byAG-JPG