Innovatie 18/11/2020

Met recorddroge lente doorstaat Brede weersverzekering van AG en Hagelunie eerste test


Sinds januari 2020 bieden AG en Hagelunie samen de Vlaamse Brede weersverzekering aan, een initiatief van de Vlaamse regering om landbouwers beter te beschermen tegen weerfenomenen die hun teelten bedreigen. De extreme droogte in de lente was een eerste test om de werking ervan op de proef te stellen. Beide partners, die in dit nieuwe model een belangrijk marktaandeel vertegenwoordigen, blikken alvast tevreden terug op die eerste ervaring. 

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om vanaf 2020 de tussenkomst van het Rampenfonds voor schade aan landbouwteelten in open lucht geleidelijk af te bouwen en te vervangen door een stelsel van gesubsidieerde “Brede weersverzekering” in samenwerking met erkende privé-verzekeraars. AG en Hagelunie sloegen de handen in elkaar en vormen samen één van de handvol verzekeraars die deze verzekering, die specifieke expertise vereist, aanbieden. 


Doelstellingen bereikt

Na afloop van het eerste oogstseizoen beoordelen beide partners de samenwerking zowel op het vlak van afgesloten contracten als op het vlak van schadebeheer als uiterst positief. 

Edwin Klaps, Managing director Non-life & Broker channel :
“Het aantal klanten overtrof ruim de voor het eerste jaar vooropgestelde verwachtingen en blijft groeien, zodat onze doelstelling om een brede en gediversifieerde portefeuille op te bouwen bereikt werd. Voor ons was het ook belangrijk om aan onze bestaande landbouwklanten een eigen oplossing te kunnen aanbieden en ook die doelstelling lijkt behaald.”  


Ook op het vlak van schadebeheer zijn de reacties van de klanten-landbouwers quasi unaniem positief. .

Peter Broekman, Manager Hagelunie : “Zowel klanten als makelaars waarderen met name de kennis en expertise van onze schade-experts die kunnen bogen op een sterke landbouwervaring en affiniteit met de sector. Ook de ruime dekkingen met een minimum aan beperkende voorwaarden werden uitermate gewaardeerd. Dat laatste was met name belangrijk tijdens de extreem lange periode van droogte die de landbouw tijdens de periode half maart – half juni teisterde.”


Daar waar een aantal concurrenten een, soms hoge, norm hanteren die bepaalt dat men slechts tussenkomt vanaf een bepaald tekort aan neerslag, is dat niet het geval in de polis van AG/Hagelunie: zodra er schade aan de verzekerde teelten wordt vastgesteld die het gevolg is van droogte, komt de landbouwer in aanmerking voor vergoeding, ongeacht de neerslagwaarden.  


Droge lente treft heel wat klanten

Dat de extreem lange periode van droogte in de lente van 2020, ook zijn gevolgen had voor de landbouwsector, blijkt uit de talrijke aangiftes die AG en Hagelunie ontvingen van getroffen landbouwers. De belangrijkste teelten die door de droogte getroffen werden, waren maïs, grasland, aardappelen, uien, wortels en vezelvlas. Door de lange periode van droogte in een cruciale periode waarin de jonge gewassen normaliter sterk groeien, liepen de teelten een groeiachterstand op, wat zich later in het jaar vertaalde in kleinere oogsten. 
Dat verlies aan oogst werd, conform de voorwaarden van het contract, vergoed met schadevergoedingen die konden oplopen tot 80% van de geleden schade. 


Voorjaar 2020: extreem zonnig, extreem droog

De maanden april en mei 2020 zullen niet alleen herinnerd worden als de lockdown-maanden van de eerste corona-golf, maar ook als uiterst zonnige en droge maanden.
Zo tonen de KMI-cijfers aan dat april 2020 slecht 5 regendagen kende, goed voor 19 mm neerslag, en mei 2020 6 regendagen en amper 6mm neerslag. Ter vergelijking: het langjarige gemiddelde voor april is 15 regendagen en 51 mm neerslag, dit voor mei bedraagt 16 regendagen en 66 mm neerslag.
Deze uitzonderlijk lange periode van droogte leidde tot recordcijfers bij het KMI voor de hele lenteperiode (maart tot mei): sinds 1901 kende geen enkele lente minder neerslagdagen en meer uren zonneschijn dan de lente van 2020.  

 

Edwin Klaps: “Van bij de aankondiging van het project door de Vlaamse overheid in 2019, hebben we beslist om een Brede weersverzekering aan te bieden. Niet alleen om onze verantwoordelijkheid te nemen tegenover onze landbouwklanten, maar ook tegenover de maatschappij. De klimaatopwarming is onmiskenbaar en zal de komende jaren steeds zwaardere gevolgen hebben. Onze Brede weersverzekering kan de landbouwsector hierin soelaas brengen. Bovendien worden de schadegevallen sneller geregeld met meer zekerheid en ruimere vergoedingen dan in het vroegere Rampenfonds.”  

 

Peter Broekman: “Mooi dat we als Hagelunie met de Brede weersverzekering het verschil kunnen maken voor meer dan 700 Vlaamse landbouwklanten. Dankzij onze ervaring in Nederland én de inzet van ervaren experts én taxateurs, die zelf ook landbouwer zijn, zijn zij verzekerd van een zorgvuldige schade-afhandeling.  Een succesvolle start voor Hagelunie en AG met de Brede weersverzekering in de Vlaamse markt.” 

 

 

     
Foto’s
  • BredeweerNewsRoom470x300-jpg