Corporate 02/06/2020

Met “Allen Tegen Eenzaamheid” gaat AG de strijd aan tegen oprukkende vereenzaming

Tal van experten waarschuwen voor de impact van de corona-crisis op onze mentale gezondheid. Vooral de lockdownmaatregelen kunnen ertoe leiden dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Nu dit thema voor veel mensen zeer tastbaar is geworden, willen AG en een aantal hulporganisaties, verenigd in het platform 'AllenTegenEenzaamheid.be', deze stijgende aandacht aangrijpen om de strijd tegen de oprukkende vereenzaming aan te gaan. Een eerste initiatief is een door AG ontwikkeld webplatform waarop vraag en aanbod van hulporganisaties en vrijwilligers die zich willen inzetten op elkaar kunnen worden afgestemd. De verzekeraar lanceert meteen ook een oproep aan alle burgers om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid. Vaak kan dit al via kleine gebaren en in eigen omgeving.


Taboe doorbreken

Iedereen heeft weleens te maken met gevoelens van eenzaamheid. Zo bleek uit eerder onderzoek dat al vóór de gezondheidscrisis maar liefst 46% van alle Belgen zich soms tot altijd eenzaam voelt. Voor Belgen tussen 20 en 34 jaar is dat zelfs bijna 60%.
Voor sommige mensen is eenzaamheid echter ook een chronische geestestoestand geworden die mentale maar ook fysieke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Toch blijft het een sociaal verschijnsel dat nog al te vaak onzichtbaar leeft in onze maatschappij.
 

Dirk De Wachter, psychiater:
Een gevoel van eenzaamheid is soms onvermijdelijk en eigen aan de mens. Het is de motor van het verlangen naar de ander. In de ‘allenigheid’ kunnen wij lenig bestaan tussen autonomie en verbinding. Juist de verbinding moet een belangrijk aandachtpunt blijven in deze precaire tijden.


Mensen die zich eenzaam voelen, komen er zelden mee naar buiten omdat er nog steeds een taboe heerst rond het onderwerp. Daardoor ervaren ze de drempel om hulp te vragen als erg hoog. De gezondheidscrisis heeft echter niemand gespaard van gevoelens van eenzaamheid. Deze bewustwording in onze samenleving wil AllenTegenEenzaamheid.be nu inzetten om zo meer mensen te mobiliseren rond deze problematiek.
 

Jennifer Pots, woordvoerder Tele-Onthaal:
Nooit eerder waren het aantal oproepen rond eenzaamheid bij onze hulplijn zo hoog, zelfs niet tijdens de kerstperiode. De medische kant van het coronavirus zorgde voor heel wat bellers en chatters voor ongerustheid en angst, maar het eenzaamheidsvirus sloeg minstens even hard toe. 21.2% van alle gesprekken tussen half maart en half mei hadden eenzaamheid als gespreksthema.


Solidariteit bestendigen

Al vanaf het begin van de crisis zagen we veel initiatieven om contact te onderhouden of nieuwe contacten te leggen. Boodschappen doen voor buren, kaartjes sturen naar zorgcentra en verrassingen achterlaten op de stoep van jarigen, zijn voorbeelden van kleine gebaren die voor velen het verschil kunnen maken. Het is deze solidariteit die de Belgische muzikant Ozark Henry heeft geïnspireerd tot zijn nummer ‘We will meet again’. Hij heeft dan ook meteen aanvaard om het nummer te koppelen aan deze sensibiliseringsactie.
 

Ozark Henry, ambassadeur van Allen Tegen Eenzaamheid:
“De coronamaatregelen worden stilaan versoepeld maar we merken dat veel Belgen ook buiten de crisis dagelijks met eenzaamheid te maken hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich daarvan bewust is dat het niet gaat om een kleine minderheid nu we stilaan onze vrienden en familie mogen terugzien. Een klein gebaar zoals een kort videogesprek kan vaak erg veel impact hebben. Met mijn muziek en het bereik dat ik heb als artiest hoop ik dat mensen die zich eenzaam voelen een stem krijgen en via het platform geholpen kunnen worden”


Oproep

Allen Tegen Eenzaamheid biedt vanaf vandaag een platform aan voor iedereen die tegen eenzaamheid wil strijden. Vrijwilligers zowel als organisaties kunnen zich hierop aanmelden en hun vraag of aanbod bekend maken. 15 hulporganisaties verspreid over heel België nemen reeds deel aan de actie. Wie liever geld doneert, heeft de mogelijkheid om een bepaalde actie of organisatie financieel te steunen.
Het platform bevat daarnaast ook nuttige tips van deskundigen over hoe zelf om te gaan met eenzame gevoelens en hoe andere mensen te helpen die zich eenzaam voelen. Heel wat mensen die worstelen met eenzaamheid hebben er immers moeite mee om hulp te vragen.
Van 1 tot 21 juni zal ook op tv en in sociale media een oproep tot actie worden gedaan. De videoclip van de sensibiliseringsactie kan u alvast hier bekijken. ‘We will meet again’, de nieuwe single van Ozark Henry, past perfect bij de sfeer en de boodschap van de video.

AG engageert zich om eenzaamheid te bestrijden

AG ondersteunt dit initiatief omdat het nauw aansluit bij zijn maatschappelijke visie en zijn strijd tegen sociale uitsluiting, een kernthema in het solidariteitsprogramma van AG. AG Solidarity zet zich al meer dan 20 jaar in om verenigingen te ondersteunen die actief zijn op het vlak van hulp aan minderbedeelde kinderen, armoedebestrijding en strijd tegen sociale uitsluiting. Het is in dat kader dat AG het platform voor Allen Tegen Eenzaamheid heeft ontwikkeld om zo het bereik en de impact van de hulporganisaties te vergroten.
 

Hans De Cuyper, CEO AG: 
Het is belangrijk dat we als samenleving lessen trekken uit de huidige crisis. En dat niet alleen op economisch en medisch, maar ook op sociaal vlak. Meer dan ooit moeten we allen samen bouwen aan een warmere samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Eenzaamheid is een van de grote maatschappelijke uitdagingen waar nu aandacht naar moet gaan. Met dit platform willen we een hefboom creëren om mensen die zich - ook na deze crisis – nog eenzaam zullen voelen, uit hun isolement te tillen en volwaardig te laten deelnemen aan onze maatschappij.”


De Cuyper wijst er eveneens op dat verschillende recente initiatieven van AG nauw aansluiten bij de problematiek van eenzaamheid en welzijn. Zo is Phil at Home een aanbod aan voornamelijk ouderen dat erop gericht is hen, via technologie en persoonlijke begeleiding, langer in hun vertrouwde woning en omgeving te laten blijven. De door Phil at Home aangeboden tablet was de voorbije twee maanden voor vele zelfstandig wonende senioren zowat het enige contact met de buitenwereld. AG Health Partner is dan weer een nieuwe dienstverlening aan bedrijven die gericht is op het bevorderen van het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van hun werknemers, zowel op professioneel als privévlak.

 

 
Dit is Belgisch

 Nathalie Erdmanis, Directeur Strategic marketing, zegt over de videoclip het volgende:
 

Een 100% Belgische verzekeraar (AG), een puur Belgisch communicatieagentschap (Air Brussels) en een Belgische artiest (Ozark Henry), hebben – met inachtname van alle preventiemaatregelen tijdens de lockdown - hun krachten en hun passie gebundeld in een puur Belgische clip die treffend de gevoeligheden en emoties van het thema eenzaamheid weergeeft. Een betekenisvol thema dat meer dan ooit een zeer breed publiek zal aanspreken.
Journalisten die geïnteresseerd zijn in “the making of” video van de clip, kunnen die op aanvraag ontvangen.

Dirk De Wachter, Ozark Henry en Jennifer Pots van Tele-Onthaal zijn beschikbaar voor een interview.
     
Foto’s
  • Visual imageheader NL-jpg