Csr 24/01/2017

AG Insurance verlengt zijn steun aan de UCL-leerstoel over de solvabiliteit van aanvullende pensioenen

Op 17 januari 2017 ondertekenden AG Insurance en de Université catholique de Louvain (UCL) de verlenging met opnieuw vier jaar van hun leerstoel ‘Pension valuation and solvency’. Beide partijen blijven zo tot en met 2020 samenwerken rond de solvabiliteit van aanvullende pensioenen in de tweede pijler. De komende vier jaar wordt het accent gelegd op lijfrenteproducten.


De in 2009 opgerichte leerstoel ‘Pension valuation and solvency’ laat de UCL toe onderzoek te verrichten naar het solvabiliteitsniveau dat moet worden aangehouden binnen het kader van de aanvullende pensioenen. Concreet is de leerstoel in het leven geroepen om voor de organismen die pensioenen uitbetalen (pensioenfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen) tot een universeel evaluatiesysteem te komen van hun solvabiliteit ten opzichte van hun pensioenverplichtingen.

In 2013 werd de leerstoel een eerste keer verlengd met drie jaar. Tijdens die periode verrichtte een doctorandus onder begeleiding van professor Pierre Devolder binnen het ‘Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences’ (ISBA) verder onderzoek naar de solvabiliteit van langetermijnengagementen in levens- en pensioenverzekeringen. Daarbij werd voornamelijk gefocust op het dynamische aspect van de solvabiliteit. Eind november 2016 werden de gedetailleerde resultaten van dit onderzoek voorgesteld.


Lijfrente


Dankzij de tweede verlenging van de leerstoel kan opnieuw een voltijdse doctoraatsstudent in dienst worden genomen onder begeleiding van professor Devolder. Hij of zij zal de eerdere solvabiliteitsstudies uitbreiden naar nieuwe lijfrenteproducten, en onderzoek doen naar de opmaak en pricing van deze producten.
Daarnaast wordt over dit thema een colloquium georganiseerd voor academici en professionals met enkele gastsprekers van AG Insurance.

     
Foto’s
  • 2017-01 Chaire AG Insurance