Preventie 22/03/2019

Samen jongeren liever en vooral beter leren fietsen

Om de schoolgaande jeugd actiever en vooral veiliger op de fiets te krijgen, lanceert Cycling Vlaanderen met partners AG Insurance en MOEV dit jaar een doelgericht jeugdpromotieplan. “Kidz On Wheelz” brengt een uitdagend en innovatief fietsparcours naar meer dan 50 basisscholen verspreid over heel Vlaanderen en naar diverse grote evenementen in het hele land.

 

Verkeersongevallen met kinderen te hoog

Onderzoek geeft aan dat het aandeel fietsers in het totale aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen bij 0 tot 14-jarigen een pak hoger ligt dan het gemiddelde voor alle leeftijdscategorieën samen. Het zijn cijfers om stil van te worden:

Van 2013 tot 2017 (de recentste vijf jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn) vielen in Vlaanderen onder fietsers van 0 tot 14 jaar gemiddeld 4 verkeersdoden, 47 zwaargewonden en 814 lichtgewonden (FOD Economie, 2019).

Jonge fietsers vertegenwoordigen gemiddeld 34,6% van alle verkeersdoden, 34,3% van alle zwaargewonde en 36,2% van alle lichtgewonde verkeersslachtoffers in hun leeftijdscategorie, 0- tot 14-jarigen (FOD Economie, 2019).

(Fiets)ongevallen met 0 tot 14-jarigen vertonen pieken die samenhangen met de aanvang en het einde van de schooluren. De grootste pieken bevinden zich op weekdagen tussen 16 en 17u en op woensdagmiddag om 12 uur, een tijdstip dat eveneens samenvalt met het einde van de school (Schoeters, 2018).

Het risico om in het verkeer dodelijk of ernstig gewond te raken is voor jonge fietsers (6- tot 14-jarigen) 11,5 keer hoger dan het gemiddelde risico (alle weggebruikers samen) in deze leeftijdscategorie (Martensen, 2014 in: Schoeters, 2018).

De overgrote meerderheid van deze slachtoffers (77 %) was betrokken bij een ongeval in een perifere zone van 300m buiten de zone 30 rond schoolinstellingen (Roynard et al., 2015 in: Schoeters, 2018).

 

Rol van verkeerseducatie

Verkeerseducatie van kinderen, op school en thuis, is van het allergrootste belang als basis voor een veilige verkeersdeelname. Belangrijk is dat dit niet beperkt blijft tot informatieverstrekking, maar dat de jongeren kunnen werken in realistische situaties om daarna de verworven kennis te kunnen toepassen.

Omdat de hersenen van kinderen nog niet volledig ontwikkeld zijn, is er een beperking aan wat zij zelf al aankunnen in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, in vergelijking met volwassenen, trager een obstakel vaststellen en minder de omgeving ‘scannen’. Onderzoekers pleiten daarom voor het opzetten van trainingstrajecten voor jonge fietsers om hen meer ervaring met gevaarlijke fietssituaties op te laten doen waardoor zij later makkelijker een gevaarlijke situatie zullen herkennen.

 

‘Kidz on Wheelz’: fietsvaardigheid, veiligheid én fun

Cycling Vlaanderen, MOEV en AG Insurance laten met hun doelgerichte promotiecampagne ‘Kidz on Wheelz’ dit schoolsemester alvast 50 Vlaamse scholen (bereik van +- 4.000 kinderen) kennismaken met het initiatieparcours waar plezierbeleving op de fiets, het aanleren van de juiste fietsvaardigheden en veiligheidsskills de kernwaarden zijn. Daarnaast zal het parcours ook op verschillende grote (wieler)evenementen over het ganse land worden opgesteld: o.a. la Fête du Vélo (2 juni) en de Autoloze zondag (22 september) in Brussel.

De kinderen van school GO! Dender in Geraardsbergen kregen, in aanwezigheid van eliterenster Lotte Kopecky en enkele leerlingen van de Vlaamse Topsportschool Wielrennen, op 21 maart de primeur om het uitdagende en innovatieve behendigheidstraject te ontdekken. Via de 10 verkeersrealistische settings, van het rijden over een kasseistrook tot het op- en afrijden van schuine stoepranden, leerden ze om risicovolle situaties beter in te schatten en de juiste veiligheidshandelingen uit te voeren.

 

Perfecte match met sponsoringstrategie AG Insurance

AG Insurance draagt als jarenlange sponsor van de regionale en federale wielerfederaties het wielrennen een warm hart toe. Daarnaast zet de verzekeraar heel duidelijk in op vormen van sponsoring waarin de kernwaarden van zijn strategie weerklinken, zoals de promotie van een gezonde levensstijl door meer te bewegen, sensibilisering en de preventie van risico’s, en uiteraard bescherming. Kidz on Wheelz verenigt al deze elementen in een en hetzelfde project, waardoor het op bijzondere sympathie en steun van de verzekeraar kan rekenen.


Bronnen:
FOD Economie (2019). Aantal dode, zwaargewonde, lichtgewonde en ongedeerde slachtoffers van verkeersongevallen, per leeftijdsklasse, type weggebruiker, geslacht en diverse karakteristieken van het ongeval. Geraadpleegd op 27 februari 2019 via https://statbel.fgov.be/nl
Martensen, H. (2014) @RISK: Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid
Roynard, M., Schoeters, A., Wénin, M. (2015). Veilig naar school. Analyse van verkeersongevallen met kinderen in de buurt van basisscholen. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid
Schoeters, A. (2018) Themadossier Verkeersveiligheid nr. 17 Kinderen. Brussel, België: Vias institute – Knowledge Centre Road Safety

     
Foto’s