Corporate 21/02/2017

Premie-inkomen AG Insurance stijgt opnieuw boven de 6 miljard EUR

In onzekere en moeilijke marktomstandigheden kende AG Insurance een uitstekend 2016. Door een flinke groei van de premie-inkomsten in Leven, steeg het totale incasso opnieuw boven de 6 miljard EUR. Dankzij een nagenoeg stabiel resultaat in Niet-leven en een stijging met 3% van het resultaat Leven, steeg het totale nettoresultaat tot 521 miljoen EUR (+ 2%).Sterke groei van het premie-inkomen in Leven


In de levensverzekeringen valt vooral de groei van het premie-inkomen voor de producten met rendementsgarantie (tak 21) op en dit ondanks de trend van steeds dalende garantieniveaus.


CEO Hans De Cuyper:
“Terwijl een aantal verzekeraars dit type producten geheel of gedeeltelijk afstoten, blijft AG Insurance “full player” in dit domein, met een aanbod dat onze klanten duidelijk weten te waarderen”.


De groei in tak 21 kon niet worden doorgetrokken naar de producten met een meer uitgesproken beleggingskarakter (tak 23). Dankzij de stijging van het beheerd vermogen en een stabiele operationele marge steeg de nettowinst Leven met 3%.


Kerncijfers Leven
•    Incasso stijgt met 10% naar 4,18 miljard EUR
•    Een licht gestegen nettowinst van 384 miljoen EUR
•    Stijging van het beheerd vermogen Leven met 2,4% naar 55,4 miljard EUR
Combined ratio eindigt op 96%


De voorbije jaren heeft AG Insurance in schadeverzekeringen (Niet-Leven) de klemtoon gelegd op de winstgevendheid, eerder dan op groei. Het premie-inkomen bleef nagenoeg ongewijzigd tegenover 2015, met een mooie groei in de tweede jaarhelft.
De schadelast van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem en de zware overstromingen in de maanden mei en juni wogen op het resultaat. Zo bedroeg de financiële impact van de aanslagen alleen al bijna 40 miljoen EUR. Toch eindigde de combined ratio, de verhouding tussen enerzijds alle uitgaven en kosten en anderzijds de geïnde premies, op 96%.


“In Niet-leven zijn we erin geslaagd om ons nettoresultaat op hetzelfde peil te houden van 2015, dat op vlak van natuurrampen een rustig jaar was,” stelt Hans De Cuyper. “Dit bewijst dat de inspanningen die we de voorbije jaren hebben geleverd om de rendabiliteit te versterken, hun vruchten hebben afgeworpen”.Kerncijfers Niet-leven
•    Stabiel incasso van 1,88 miljard EUR
•    Een stabiele nettowinst van 137 miljoen EUR, ondanks de negatieve impact van de aanslagen en overstromingen
•    Een combined ratio van 96%, die zonder de terreuraanslagen zelfs op 94% zou zijn uitgekomen
Marktaandeel Leven stijgt tot 28,6%


AG Insurance beëindigde 2016 met een totaal premie-inkomen van 6,1 miljard EUR, tegenover 5,7 miljard EUR eind 2015. Mede door het geheel of gedeeltelijk terugtrekken van een aantal verzekeraars uit de markt Leven, steeg het marktaandeel Leven (uitgedrukt in beheerde activa) van AG Insurance tot 28,6%. Het totale nettoresultaat steeg met 2% tot 521 miljoen EUR. De Solvency II-ratio ten slotte bedroeg eind 2016 een comfortabele 207%.


CEO Hans De Cuyper toont zich zeer tevreden met de resultaten van 2016:
“Het is juist in moeilijke jaren dat de fundamentele sterktes van AG Insurance best tot uiting komen. Op een ogenblik dat je steeds vaker alarmerende berichten over onze sector leest, tonen onze resultaten aan dat we in staat zijn om vanuit een gezond financieel en commercieel beheer sterk te presteren en zo de basis te leggen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”