Csr 21/01/2015

AG Insurance investeert 1 miljoen EUR in de verdere ontwikkeling van microStart

MicroStart is de belangrijkste verstrekker van professionele microkredieten in België en richt zich tot kleine ondernemers die moeilijk toegang krijgen tot de klassieke financieringskanalen. Bewust van de waarde van dit initiatief, investeert AG Insurance 1 miljoen EUR bijkomend kapitaal in deze organisatie, waardoor het meteen de tweede belangrijkste aandeelhouder wordt. Deze kapitaalinjectie zal microStart in staat stellen om zijn activiteiten in alle regio’s van het land te versterken.


Als grootste verzekeraar van het land, vervult AG Insurance een belangrijke maatschappelijke rol, niet in het minst in de ondersteuning van de economische ontwikkeling van het land. Zo wordt een groot deel van zijn middelen (de “reserves”) geïnvesteerd in België en in de ondersteuning van de reële economie en duurzame ontwikkeling.


Aan die strategie wordt vandaag een extra luik toegevoegd: het ondersteunen van ondernemers die voor het opstarten of uitbreiden van hun activiteiten niet of nauwelijks beroep kunnen doen op de klassieke financiële kredietverlening. Die ondersteuning gebeurt door een kapitaalinjectie van 1 miljoen EUR in de organisatie microStart, gespecialiseerd in het verlenen van microkredieten. 
Specifieke doelgroep


Microkredieten zijn beroepskredieten van een beperkte omvang (gemiddeld 6.200 EUR in 2014) specifiek gericht op een doelgroep van o.a. werklozen, steuntrekkers, personen in een onstabiele situatie, die een kleine zaak als zelfstandige willen opstarten. MicroStart kende vorig jaar 582 microkredieten toe. Op 4 jaar tijd heeft de ondersteuning door microStart geleid tot de creatie van 800 extra banen binnen een groep waarin de werkloosheidsgraad torenhoog is. Dit succes is mede te danken aan het feit dat deze doorgaans laaggeschoolde ondernemers ook individueel en collectief begeleid worden door een honderdtal vrijwilligers die de organisatie ondersteunen.

 
Philippe Maystadt, voozitter van de raad van Bestuur van microStart, CVBA met sociaal oogmerk: “Dit nieuwe partnership toont aan dat een toonaangevend Belgisch bedrijf als AG Insurance het opstarten van micro-ondernemingen steunt en tegelijkertijd de zwakkeren in de maatschappij die een project willen realiseren, een warm hart toedraagt. We zijn bijzonder fier ondersteund te worden door dergelijke bedrijven die in de financiële wereld referenties zijn, zowel in België als in Europa.”


Antonio Cano, CEO van AG Insurance: “MicroStart draagt waarden uit die ook ons als verzekeraar nauw aan het hart liggen: begeleiding en ondersteuning van het ondernemerschap, strijd tegen maatschappelijke uitsluiting, stimuleren van creativiteit en initiatiefzin. Wij zijn blij hieraan ons steentje te kunnen bijdragen. In het kader van dit partnership zullen we ook bekijken of en hoe we de behoeften op het vlak van verzekeringen kunnen invullen en zo de prille activiteiten van de starters kunnen beschermen tegen onverwachte risico’s.”


Foto’s
  • microstart 225x150