Corporate 23/10/2017

Grootscheepse imagocampagne voor AG Insurance

Op maandag 23 oktober start een grootscheepse imagocampagne van AG Insurance. Ze is niet alleen te zien op televisie, maar ook op affiches, op het internet, in de geschreven pers en in de bioscoop. De boodschap luidt: ‘Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG!’ Een primeur voor de Belgische verzekeraar, leider in België wat betreft marktaandeel.  


Imagocampagne met meerdere doelen


AG Insurance is een Belgische verzekeraar die actief is sinds 1824 en fungeert als de onbetwiste leider op de Belgische verzekeringsmarkt (23,4 % marktaandeel eind 2016 ). De merkbekendheid van de maatschappij stemt echter nog niet overeen met haar marktaandeel. Dit verschil is grotendeels te verklaren door haar distributiestrategie die gebaseerd is op tussenpersonen, makelaars en bankagentschappen van onder andere BNP Paribas Fortis en bpost bank. De maatschappij kiest er bewust voor om deze strategie aan te houden, maar klanten informeren zich vandaag beter dan vroeger … De distributiepartners kunnen zich dan ook beter profileren door samen te werken met een nog sterker merk.  

Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance, bevestigt:

« Met onze eerste grootscheepse imagocampagne hebben we drie doelen voor ogen: we streven er niet enkel naar om onze merkbekendheid te vergroten, maar we willen ons ook profileren als een supporter van onze klanten, en dit is veel meer dan louter goed verzekeren. Tot slot willen we onze partners steunen bij hun verkoopactiviteiten en -advies, door een nog sterker merk aan te bieden dat klanten erkennen en waarderen. »


Uitgroeien tot een merk waar mensen spontaan aan denken

Hans De Cuyper :

 “De laatste jaren is de manier van consumeren ingrijpend veranderd: klanten gaan op zoek naar informatie en vergelijken. De nieuwe waarden van een maatschappij die voortdurend evolueert op alle vlakken (mobiliteit, wonen, energie, gezondheid, beleggingen, pensioen, …), maken deel uit van hun dagelijks leven. AG Insurance biedt hen al concrete oplossingen die ze eenvoudig kunnen integreren in hun leven. Ze zijn daar echter niet altijd van op de hoogte. Om onze distributiepartners te ondersteunen moeten we deel uitmaken van de verzekeringsmerken waar klanten spontaan en op een positieve manier aan denken. Dit is de inzet van een imagocampagne eigen aan het merk.”


Campagne als katalysator van een nieuwe en emotioneel sterke merkstrategie

Tevredenheidsenquêtes bewijzen het: klanten en partners van AG Insurance beschouwen de maatschappij als een professionele, betrouwbare en ernstige verzekeraar die zijn verbintenissen bevestigt. Eigenschappen en waarden die het grote publiek niet altijd ervaart, omdat ze het merk niet voldoende kennen. 

Nathalie Erdmanis, Director Strategic Marketing & Branding

“Momenteel mist het merk AG Insurance een emotionele connotatie en een sterke persoonlijkheid die ervoor zorgen dat een onderneming de aandacht trekt, twee essentiële elementen die maken dat mensen een bepaald merk boven een ander verkiezen en er trouw aan blijven. Door het accent te leggen op deze waarden, willen we dichter bij de mensen staan.” 


Concreet uiting geven aan onze merkbelofte ‘Supporter van jouw leven’


De merkbelofte van AG Insurance luidt al enkele jaren ‘Supporter van jouw leven’. Deze slogan vat samen wat AG belooft aan zijn klanten: de maatschappij moedigt hen aan om voluit te leven, ze zijn immers goed beschermd met de oplossingen van AG Insurance.  

Nathalie Erdmanis

“Om aan de nieuwe verwachtingen van de klanten te voldoen, bieden we meer dan louter verzekeringen. Preventie, bijstand, kennis, permanent contact, … maken deel uit van de diensten waar we verder op willen werken, samen met onze distributiepartners. Zo bezorgen we onze klanten gemoedsrust, zodat ze het beste uit hun leven kunnen halen. En met onze campagne benadrukken we onze belofte aan hen, zodat ze ons ervaren zoals we zijn.”

Het begrip ‘supporter’ verwijst trouwens naar het enthousiasme, het engagement en de ervaring van de 4400 medewerkers die zich profileren als echte supporters bij elk klantencontact, net als onze distributiepartners. 


 ‘Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG’

Concreet start de imagocampagne van AG Insurance op maandag 23 oktober op televisie, in de kranten, in de bioscoop, op affiches in het straatbeeld en in stations, op websites en op sociale media. De algemene boodschap is dat mensen nu al voluit moeten leven. Vandaag en niet morgen. En dat kunnen ze dankzij AG Insurance. 

Nathalie Erdmanis

“Het visuele aspect van de campagne is zeker verrassend. Dat is uiteraard de bedoeling: we willen ons echt onderscheiden, ook op het vlak van communicatie. Daarom hebben we gekozen voor een creatieve aanpak die bewust verrassend en onverwacht is, zodat onze boodschap de gewenste impact heeft bij ons doelpubliek en mensen het makkelijker onthouden.”

De reclamecampagne van AG Insurance zal dankzij de verschillende contactpunten meer dan 80 % van de Belgische bevolking bereiken. 


     
Foto’s
  • 250x150Newsroompreview-jpg