Csr 23/06/2015

Nieuw partnership met gezondheidsproject 'Het komt dik in orde'

Als verzekeraar wil AG Insurance bijdragen tot een gezonde en actieve samenleving. Naast de promotie van actief sporten en een doorgedreven welzijnsbeleid ten voordele van de eigen medewerkers en klanten, wil AG Insurance ook helpen in de strijd tegen overgewicht en obesitas bij kinderen. Daartoe werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Elsitas, de stichting van osteopaat Els Vercruysse, die via een multidisciplinair behandelplan kinderen van 6 tot 15 jaar terug fit wil maken.

 
Overgewicht bij kinderen: een onderschat probleem


Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht. De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 42 miljoen. Als de huidige groei aanhoudt, zal dat cijfer tegen 2025 oplopen tot 70 miljoen. In België lijdt meer dan 1 kind op 10 aan obesitas. Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind op 5 overgewicht. 80% van de kinderen met overgewicht heeft ook als volwassene gewichtsproblemen.
Naast psychische gevolgen zoals pesten, een verminderd zelfvertrouwen, sociaal isolement, depressie en slaapstoornissen, vergroot overgewicht ook het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. 
Verschillende oorzaken


Groeien, spelen, leren vraagt veel energie van kinderen. Die halen ze uit hun voeding. Maar wanneer ze meer energie opnemen dan ze verbruiken, ontstaat een verstoorde energiebalans. Mogelijke oorzaken zijn:
Omgevingsfactoren en opvoeding. Suikerrijke en vetrijke producten zoals chocolade, chips en frisdrank verdringen steeds meer fruit en andere gezonde voedingsproducten. Bovendien bewegen kinderen te weinig en zitten ze te vaak stil: in de klas, in de auto, voor tv of computerspelletjes… Hierdoor verbruiken ze te weinig energie en ontwikkelen ze te weinig spierkracht en basisuithouding.
Erfelijke factoren. Kinderen van obese ouders lopen een groter risico om ook zelf overgewicht te ontwikkelen.
Psychologische factoren kunnen het eetgedrag van kinderen beïnvloeden (troost zoeken in eten, emoties “wegeten”).
• In zeldzame gevallen kunnen erfelijke ziekten, gebruik van bepaalde medicatie, hormonale problemen, … ook overgewicht veroorzaken.
 Multidisciplinair behandelplan “Het komt dik in orde”


Een groot deel van de kinderen met overgewicht hoeft niet zozeer af te vallen. Belangrijk is dat hun gewicht stabiliseert. Enkel bij ernstige obesitas moet worden gestreefd naar een daling van het lichaamsgewicht.


Osteopaat Els Vercruysse, auteur van het boek “Lucas, het komt dik in orde” , en bezielster van het gelijknamige project:
”Ons traject omvat verschillende therapieën, zowel individueel als in groep, waar het kind over een termijn van 12 maanden zal aan deelnemen. Een multidisciplinair team van kinderarts, bewegingstherapeut, osteopaat, diëtist en psycholoog coördineert alles in functie van de persoonlijke noden van het kind en zijn gezin.
De bedoeling is om het kind op een gezonde manier terug fit te maken door een verandering in de levenssituatie: van passief naar actief handelen, van ongezonde naar gezonde eetgewoonten, van negatief naar positief zelfbeeld. Motivatie, geduld en een kindvriendelijke aanpak zijn essentiële elementen voor succes. Zo maken we gebruik van de intelligente robot Zora, die luistert en converseert met de kinderen, en hen aanzet tot bewegen en dansen. De robot werkt drempelverlagend voor hen en kan zo een schat aan informatie vergaren. Belangrijk is ook dat we de uitdaging samen met het hele gezin aangaan, want het programma heeft pas kans op slagen als het thuisfront het kind maximaal steunt.”

 


Supporter van een gezonde en actieve maatschappij


AG Insurance staat als verzekeraar midden in de samenleving. Onder de slogan “Supporters van jouw leven” schenkt het bedrijf bijzondere aandacht aan thema’s zoals gezondheid, welzijn en preventie. Intern werd voor de eigen medewerkers de voorbije jaren een uitgebreid “well@work”-beleid op poten gezet met onder meer initiatieven zoals een fitnesszaal, stress consultants, online gezondheidscoaching en gratis fruitbedeling. Ook naar de buitenwereld toe probeert AG Insurance zoveel mogelijk mensen aan te zetten om er een gezonde en evenwichtige levensstijl op na te houden. Jongeren, de toekomst van onze samenleving, zijn in dat opzicht een uiterst belangrijke focusgroep. Waardevolle maatschappelijke projecten zoals “Het komt dik in orde”, die draaien rond gezondheid, jongeren en preventie, kaderen perfect in onze bedrijfsvisie en kunnen dan ook op onze steun rekenen.

Meer informatie over Elsitas en het project op http://www.dikinorde.be/


     
Foto’s
  • elsitas 225x150