Corporate 05/10/2020

Heidi Delobelle wordt de nieuwe CEO van AG 

Op 22 oktober wordt Heidi Delobelle, de huidige Managing Director van de divisie Employee Benefits & Health Care, de nieuwe CEO van AG. Zij vervangt in die functie Hans De Cuyper, die op diezelfde datum voorgedragen wordt als CEO van Ageas. 

Op 31 augustus kondigde Ageas reeds aan dat Hans De Cuyper op 22 oktober 2020 het roer zal overnemen van Bart De Smet als CEO van Ageas. Het was dan ook uitkijken naar de vervanger van Hans De Cuyper als CEO van ’s lands marktleider in verzekeringen.

Vandaag heeft AG het genoegen te kunnen aankondigen dat – onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België - Heidi Delobelle vanaf 22 oktober zijn nieuwe CEO wordt.

Heidi Delobelle trad bij AG in dienst in 1998 en vervulde verschillende managementfuncties in de divisie Employee Benefits & Health Care om in 2012 Chief Risk Officer van AG te worden en in 2019 als Managing Director terug te keren naar Employee Benefits & Health Care.  

Heidi is 50 jaar en master in wiskunde en in de actuariële wetenschappen.
  

CEO Hans De Cuyper:
“Ik feliciteer Heidi van harte en wens haar alle succes toe. Ik ben ervan overtuigd dat zij de juiste vrouw is om AG doorheen deze woelige tijden te leiden en zijn marktpositie, zijn dynamiek en innovatievermogen verder te versterken. Ik wens alle medewerkers van AG van harte te bedanken voor de 7 prachtige jaren die ik bij AG heb mogen beleven en kijk ernaar uit om ook in mijn nieuwe rol de groei van dit krachtige bedrijf te ondersteunen.”
 

Heidi Delobelle, Managing Director EB & HC:
“Het is voor mij een hele eer om in de voetsporen te kunnen treden van Hans, die als CFO en als CEO van AG schitterend werk verricht heeft en het bedrijf heeft uitgebouwd tot een innoverende, klantgerichte en maatschappelijk verantwoordelijke onderneming die klaar is voor de digitale omslag en voor de vele andere uitdagingen die op de sector afkomen. Het is mijn uitdrukkelijke ambitie om dat beleid verder te zetten, de digitale transformatie te versterken en tegelijkertijd de focus op klantgerichtheid en samenwerking, zowel intern als met onze partners, te behouden.”  


Op zijn beurt feliciteert het Directiecomité van AG Hans en Heidi van harte met hun nieuwe functies. Het is ervan overtuigd dat beiden hun ruime managementervaring zullen aanwenden om AG verder uit te bouwen als marktleider en referentie in de Belgische verzekeringssector.

 
     
Foto’s
  • banner-newsroom470x300px-Heidi-jpg

  • banner-newsroom470x300px-HansHeidi-jpg