Corporate 23/06/2014

Pinksterstorm - AG Insurance beheert piek in schadeaangiftes

Na de felle hagel- en onweersbuien die tijdens het verlengde Pinksterweekend grote delen van het land teisterden, dienen particulieren en bedrijven in groten getale schadedossiers in. Om de piek in aangiftes, zowel in de auto- als in de woningverzekering, op te vangen en zijn klanten zo snel mogelijk te helpen, heeft AG Insurance een aantal maatregelen genomen. 

 
Vooral Vlaanderen zwaar getroffen


Een voorlopige balans toont aan dat de storm lelijk heeft huisgehouden. AG Insurance gaat ervan uit dat in totaal minstens 30.000 schadedossiers zullen worden ingediend (22.000 in woningverzekering, zowat 9.000 in autoverzekering). Het leeuwendeel van de geopende dossiers betreft schade die zich heeft voorgedaan in het Noorden van het land.

De totale schadelast is nog moeilijk in te schatten omdat er nog onvoldoende zicht is op de ernst en gemiddelde kost van de schadegevallen. Op basis van ervaringen met eerdere stormen gaat AG Insurance er wel van uit dat deze minstens 70 miljoen EUR zal bedragen. AG Insurance heeft in schadeverzekeringen een marktaandeel van iets meer dan 16 procent (in woningverzekeringen zelfs 28%).
 
 


Snel bijstand verlenen en schade afhandelen


AG Insurance stelt alles in het werk om zijn klanten uit de nood te helpen en de ingediende dossiers zo vlug mogelijk af te handelen. Zo werden tijdens het Pinksterweekend zelf  reeds een 500-tal spoedinterventies uitgevoerd. Het betrof hier voornamelijk interventies om daken, veranda’s e.d. af te schermen.

Om de aangiftes sneller te kunnen behandelen, is in een aantal diensten een zgn. “stormprocedure” van kracht waardoor de verwerking van de aangiftes absolute prioriteit krijgt en, waar dit nodig geacht wordt, medewerkers uit andere diensten de collega’s van schadebeheer bijstaan.

Wat de schade aan wagens betreft, waren na 4 werkdagen nagenoeg alle dossiers opgestart, is de hersteller vastgelegd en de expert gelast. De klant kan dus een afspraak maken voor de expertise en de herstelling. Voor woningschade zijn de doorlooptijden doorgaans langer, omdat vele klanten een bestek van hun hersteller afwachten.


Foto’s
  • storm_235x120bis